CXN_051915_8867_Lê Thị Phương Anh, “Rút kinh nghiệm từ đồng chí Điếu Cày đó chú Châu, vì sống quá sướng tr ong tù nên khi đồng chí Cày bị bà con bên Mỹ vặn hỏi mấy câu về ở trong tù thế nào liền c âm họng. Lần này bọn CSVN muốn cho con tốt thí Phương Anh ra trước để xem bà con sẽ ném đá về vấn đề gì để bọn chúng tiếp tục rút kinhn nghiệm mà đào tạo 1 con cờ khác” (LAH, LTCN)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn
+++++

  1. Nguoi Sai Gon
    19.05.2015 @ 12:59 AM Edit
    Rút kinh nghiệm từ đồng chí Điếu Cày đó chú Châu, vì sống quá sướng trong tù nên khi đồng chí Cày bị bà con bên Mỹ vặn hỏi mấy câu về ở trong tù thế nào liền câm họng. Lần này bọn CSVN muốn cho con tốt thí Phương Anh ra trước để xem bà con sẽ ném đá về vấn đề gì để bọn chúng tiếp tục rút kinhn nghiệm mà đào tạo 1 con cờ khác. Đồng chí Phạm Chí Dũng mấy hôm nay im lăng quá, chắc là đang được gấp rút đào tạo thêm kinh nghiệm 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s