CXN_051915_8870_Lê Thị Phương Anh mắc căn bệnh mà y khoa Tây Phương gọi là “Nói Láo Mãn Tí nh (NLMT)” (LAH, pathological liar)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn
++++++++++++
KẾ SÁCH PHÁ TÀO 19.05.2015 @ 2:59 PM Edit

trích“Trong thời gian bị giam cầm, họ giam mình trong một phòng nhỏ lắm nhưng lại có ba người [hai người khác cùng

giam chung với bà Phương Anh], mà những người này luôn tìm cách đánh đập mình.
– vậy mà đoạn sau thì
“Mình là con nhà Phật nên thường xuyên niệm Phật trong trại giam. Trong khi bị giam, mình giam chung với một tù nhân đạo Công Giáo. Cô ấy thường đọc kinh và hát về Đức Mẹ. Mình nghe những bài hát của cô ấy tự nhiên cảm thấy bình an, mạnh mẽ hơn rất là nhiều nên mình đã nhờ cô ấy tập hát cho mình. Cô ấy tập cho mình bài hát Xin Vâng, Kinh Hòa Bình và Năm Xưa Trên Cây Sồi. Mỗi lần có tù nhân nào mà muốn hành hung mình thì mình liền hát những bài hát này và họ không đánh mình nữa.
– hình như cô gái này đang nói phét hùng hồn quá nên vung mạnh cánh tay làm hở sườn cho trai làng nhìn thấy .
– những người giam chung luôn tìm cách đánh đập – có nghĩa họ được xắp đặt giam chung để khủng bố cô ta ?? vậy mà họ lại còn dạy hát cho cô ta ??….vô lý

=

http://en.wikipedia.org/wiki/Pathological_lying
========
In psychiatry, pathological lying (also called compulsive lying, pseudologia fantastica and mythomania) is a behavior of habitual or compulsive lying.[1][2] It was first described in the medical literature in 1891 by Anton Delbrueck.[2] Although it is a controversial topic,[2] pathological lying has been defined as “falsification entirely disproportionate to any discernible end in view, may be extensive and very complicated, and may manifest over a period of years or even a lifetime”.[1] The individual may be aware they are lying, or may believe they are telling the truth, being unaware that they are relating fantasies.
=

Characteristics

Defining characteristics of pathological lying include:

  • The stories told are usually dazzling or fantastical, but never breach the limits of plausibility, which is key to the pathological liar’s tack. The tales are not a manifestation of delusion or some broader type of psychosis; upon confrontation, the teller can admit them to be untrue, even if unwillingly.
  • The fabricative tendency is chronic; it is not provoked by the immediate situation or social pressure so much as it is an innate trait of the personality. There is some element of dyscontrol present.
  • A definitely internal, not an external, motive for the behavior can be discerned clinically: e.g., long-lasting extortion or habitual spousal battery might cause a person to lie repeatedly, without the lying being a pathological symptom.[2]
  • The stories told tend toward presenting the liar favorably. The liar “decorates their own person”[4] by telling stories that present them as the hero or the victim. For example, the person might be presented as being fantastically brave, as knowing or being related to many famous people, or as having great power, position, or wealth.

Pathological lying may also present as false memory syndrome, where the sufferer genuinely believes that fictitious (imagined) events have taken place. The sufferer may believe that he or she has accomplished superhuman feats or awe-inspiring acts of altruism and love — or has committed equally grandiose acts of diabolical evil, for which the sufferer must atone, or indeed has already atoned in her/his fantasies.

==========

Trong tâm thần học, bệnh Nói Láo Mãn Tính (NLMT) (còn gọi là tự buộc phải nói láo, pseudologia fantastica và mythomania) là một hành vi dối trá, thói quen hay tự buộc phải nói láo. [1] [2] Nó được mô tả đầu tiên trong y văn vào năm 1891 bởi Anton Delbrueck. [2] Mặc dù nó là một chủ đề gây tranh cãi, [2] NLMT đã được định nghĩa là “giả mạo hoàn toàn không tương xứng với bất kỳ kết thúc rõ rệt trong quan điểm, có thể được mở rộng và rất phức tạp, và có thể biểu hiện trong khoảng thời gian vài năm hoặc thậm chí cả cuộc đời”. [1] cá nhân có thể nhận thức được họ đang nói dối, hoặc có thể tin rằng họ đang nói sự thật, là không biết rằng họ đang quan tưởng tượng.

Đặc điểm

Xác định đặc điểm của NLMT bao gồm:

Những câu chuyện kể thường nổ sản hoặc tưởng tượng, nhưng không bao giờ vi phạm các giới hạn của tính hợp lý, đó là chìa khóa để người NLMT hành xử. Những câu chuyện không phải là một biểu hiện của sự ảo tưởng hoặc một số loại rộng lớn hơn của rối loạn tâm thần; khi đối đầu, các bệnh nhân có thể thừa nhận chúng là không đúng sự thật, thậm chí nếu là miễn cưỡng.
Xu hướng bịa đặt là mãn tính; nó không được kích động bởi tình hình trước mắt hoặc áp lực xã hội rất nhiều vì nó là một đặc điểm bẩm sinh của nhân cách. Có một số yếu tố của mất kiểm soát đc thể hiện.
Chắc chắn là vấn đề nội tâm, không phải là một bên ngoài, động cơ cho hành vi có thể được phân biệt lâm sàng:. Ví dụ, áp lực lâu dài hoặc áp bức vợ chồng thường xuyên có thể gây ra một người để nói dối nhiều lần, sự dối trá này không phải do triệu chứng bệnh lý [2]
Những câu chuyện kể có xu hướng trình bày thổi phồng những kẻ nói dối (NLMT). Những kẻ nói dối “tự tâng bốc mình” [4] bằng cách kể những câu chuyện như họ là anh hùng hay nạn nhân. Ví dụ, những người có thể tự suy tôn là rất dũng cảm, như quen biết hoặc người có liên quan đến nhiều người nổi tiếng, hoặc là có quyền lực rất lớn, vị trí, hay sự giàu có.

NLMT bệnh lý cũng có thể biểu hiện hội chứng nhớ lầm, mà người bệnh thực sự tin rằng hư cấu (tưởng tượng) các sự kiện đã diễn ra. Người bị bệnh có thể tin rằng mình đã hoàn thành kỳ công siêu nhân hoặc các hành vi đầy cảm hứng của lòng vị tha và tình yêu – hoặc đã thực hiện hành vi không kém hoành tráng của ác quỷ quái, mà người bệnh phải chuộc lỗi, hoặc thực sự đã chuộc trong / tưởng tượng của họ

One comment on “CXN_051915_8870_Lê Thị Phương Anh mắc căn bệnh mà y khoa Tây Phương gọi là “Nói Láo Mãn Tí nh (NLMT)” (LAH, pathological liar)

  1. căn binh nói dối mãn tính rất khó trị đối với những con người sống và trưỡng thành dưới mái trường xhcn./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s