Nhìn lại nền Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa: Sự tiếc nuối vô bờ bến (P3 Hết)


Đảng Cộng sản dép râu nón cối hãy nhìn những hình ảnh này, để bớt ngu. 

Sách giáo khoa thời Việt Nam Cộng Hòa

Giáo dục đại học:

Viện Đại Học Vạn Hạnh: Thuộc khối Ấn Quang; thành lập ngày 17 tháng 10 năm 1964 ở số 222 đường Trương Minh Giảng (sau 1975 là đường Lê Văn Sỹ), Quận 3, Sài Gòn-Gia Định với 5 phân khoa đại học: Giáo dục, Phật Học, Khoa Học Xã hội, Khoa học ứng dụng, và Văn học & Khoa học nhân văn. Vào đầu thập niên 1970, Vạn Hạnh có hơn 3.000 sinhviên.

Viện Đại Học Phương Nam: Được cấp giấy phép năm 1967 tọa lạc ở số 16 đường Trần Quốc Toản (sau năm 1975 là đường 3/2 ), quận 10, Sài Gòn. Viện đại học này thuộc khối Phật giáo Việt Nam Quốc Tự, Giáo sư Lê Kim Ngân làm viện trưởng.

Viện Đại học Phương Nam có 3 phân khoa đại học: Kinh tế-Thương mại, Ngoại ngữ, và Văn khoa. Vào thập niên 1970, viện đại học này có khoảng 750 sinh viên ghi danh.

Học sinh đậu được Tú tài II thì có thể ghi danh vào học ở một trong các viện Đại Học, trường Đại Học, và học viện trong nước. Tuy nhiên vì số chỗ trong một số trường rất có giới hạn nên học sinh phải dự một kỳ thi tuyển có tính chọn lọc rất cao; các trường này thường là  Y, Dược, Nha, Kỹ Thuật, Quốc gia hành chánh và Sư Phạm.

Việc tuyển chọn dựa trên khả năng của thí sinh, hoàn toàn không xét đến lý lịch gia đình. Sinh viên học trong các cơ sở giáo dục công lập thì không phải đóng tiền. Chỉ ở một vài trường hay phân khoa đại học thì sinh viên mới đóng lệ phí thi vào cuối năm học. Ngoài ra, chính phủ còn có những chương trình học bổng cho sinh viên. 

Trong khuôn viên Học viện Quốc gia Hành chánh

Số liệu giáo dục bậc đại học:
Niên học Số sinh viên
1960-61 11.708[45]
1962 16.835[10]
1964 20.834[10]
1974-75 166.475[46]

Chương trình học trong các cơ sở giáo dục đại học được chia làm ba cấp. Cấp 1 (học 4 năm): Nếu theo hướng các ngành nhân văn, khoa học, v.v.. thì lấy bằng Cử nhân (ví dụ: cử nhân Triết, cử nhân Toán…); nếu theo hướng các ngành chuyên nghiệp thì lấy bằng Tốt nghiệp (ví dụ: bằng tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm, bằng tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành chánh…) hay bằng Kỹ sư (ví dụ: kỹ sư Điện, kỹ sư Canh nông…). Cấp 2: học thêm 1-2 năm và thi lấy bằng Cao học hay Tiến sĩ đệ tam cấp (tiếng Pháp: docteurde troisième cycle; tương đương Thạc sĩ ngày nay). Cấp 3: học thêm 2-3 năm và làm luận án thì lấy bằng Tiến sĩ (tương đương với bằng Ph.D. của Hoa Kỳ).

Riêng ngành y, vì phải có thời gian thực tập ở bệnh viện nên sau khi học xong chương trình dự bị y khoa phải học thêm6 năm hay lâu hơn mới xong chương trình đại học.

Theo hệ thống của Pháp (ngày trước):

–  Cử Nhân (Licencié), Cao học (DEA), Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp (Doctorat de 3è cycle), Tiến Sĩ Quốc Gia (Doctorat d’État).

Theo hệ thống của Hoa Kỳ:

– Cử Nhân (Bachelor), Master (trước 1975 chưa có từ ngữ dịch chính xác bằng cấp này), Tiến Sĩ (PhD).

Khó có thể so sánh Master và Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp vì học trình hai bên khác nhau.   ( Hiện nay trong nước dịch Master là Thạc Sĩ gây hiểu lầm cho nhiều người ).

Từ “ Thạc Sĩ ” trước đây được dùng để chỉ những người thi đậu một kỳ thi rất khó của Pháp (agrégation). Người thi đậu được gọi là Agrégé. Không có từ tiếng Anh tương đương cho từ này. Đại học Luật khoa Sài Gòn

Mô hình các cơ sở giáo dục đại học: 

Phần lớn các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức theo mô hình Viện đại học (theo Việt-Nam Tự-Điển của Hội khai trí Đức Tiến: Viện = Nơi, sở).

Đây là mô hình tương tự như university của Hoa Kỳ và Tây Âu, cùng với nó là hệ thống đào tạo theo tín chỉ (tiếng Anh: credit). Mỗi viện đại học bao gồm nhiều Phân khoa đại học (tiếng Anh: faculty; thường gọi tắt là phân khoa, ví dụ: Phân khoa Y, Phân khoa Sư phạm, Phân khoa Khoa học, v.v…) hoặc Trường hay Trường Đại học (tiếng Anh: school hay college; ví dụ: Trường Đại học Nông nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật, v.v…).

Trong mỗi Phân khoa Đại học hay Trường Đại học có các ngành (ví dụ: ngành Điện tử, ngành Công chánh, v.v…); về mặt tổ chức, mỗi ngành tương ứng với một ban (tiếng Anh: department; tương đương với đơn vị khoa hiện nay). 

Trường Đại học Giáo dục: Tiền thân là Trung tâm Huấn luyện Sư phạm Kỹ thuật

Về mặt tổ chức, viện đại học của Việt Nam Cộng Hòa duy trì đường lối phi chính trị của các đại học Tây Phương. Các khoa trưởng của các trường phân khoa không do Bộ Quốc gia Giáo dục bổ nhiệm mà do các giáo sư của Hội đồng Khoa bầu lên.

Trong hai thập niên 1960 và 1970, lúc hội nghị Hòa Bình đang diễn ra ở Paris, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ráo riết lên kế hoạch tái thiết sau chiến tranh, với viễn cảnh là hòa bình sẽ lập lại ở Việt Nam, một chính phủ liên hiệp sẽ được thành lập, người lính từ các bên trở về cần được đào tạo để tái hòa nhập vào xã hội. Trong khuôn khổ kế hoạch đó, có hai mô hình cơ sở giáo dục đại học mới và mang tính thực tiễn được hình thành, đó là trường đại học cộng đồng và viện đại học bách khoa.

Trường đại học cộng đồng là một cơ sở giáo dục đại học sơ cấp và đa ngành; sinh viên học ở đây để chuyển tiếp lên học ở các viện đại học lớn, hoặc mở mang kiến thức, hoặc học nghề để ra làm việc.

Các trường đại học cộng đồng được thành lập với sự tham gia đóng góp, xây dựng, và quản trị của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ở địa phương trong các mặt văn hóa, xã hội, và kinh tế. Khởi điểm của mô hình giáo dục này là một nghiên cứu của ông Đỗ Bá Khê tiến hành vào năm 1969 mà các kết quả sau đó được đưa vào một luận án tiến sĩ trình ở Viện Đại học Southern California vào năm 1970 với tựa đề The Community College Concept: A Study of its Relevance to Postwar Reconstruction in Vietnam (Khái niệm trường đại học cộng đồng:Nghiên cứu sự phù hợp của nó với công cuộc tái thiết hậu chiến ở Việt Nam).

Cơ sở đầu tiên được hình thành là Trường Đại học Cộng đồng Tiền Giang, thành lập vào năm 1971 ở Định Tường sau khi mô hình giáo dục mới này được mang đi trình bày sâu rộng trong dân chúng.

Trường Đại học Giáo dục: Tiền thân là Trung tâm Huấn luyện Sư phạm Kỹ thuật

Vào năm 1973, Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức (tên tiếng Anh: Thủ Đức Polytechnic University, gọi tắt là Thủ Đức Poly) được thành lập. Đây là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, và chú trọng đến các ngành thực tiễn. Trong thời gian đầu, Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức có các trường đại học chuyên về Nông Nghiệp, Kỹ Thuật, Giáo Dục, Khoa Học và Nhân Văn, Kinh tế và Quản trị, và Thiết kế đô thị; ngoài ra còn có trường đào tạo sau đại học.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục đều được gom chung lại trong một khuôn viên rộng lớn, tạo một môi trường gợi hứng cho trí thức suy luận, với một cảnh trí được thiết kế nhằm nâng cao óc sáng tạo; quản lý hành chính tập trung để tăng hiệu năng và giảm chi phí. 

Trường Sư phạm, thuộc Viện ĐH Sài gòn 

Sau năm 1975, dưới chế độ Cộng sản, toàn bộ các cơ sở giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa bị đổi tên và bị phân tán theo khuôn mẫu giáo dục của Liên Xô nên không còn mô hình theo đó các trường hay phân khoa đại học cấu thành viện đại học, mà mỗi trường trở nên biệt lập.

Các viện đại học công lập:

Viện Đại Học Sài Gòn: Tiền thân là Viện Đại Học Đông Dương (1906), rồi Viện Đại Học Quốc Gia Việt Nam (1955)– còn có tên là Viện Đại học Quốc gia Sài Gòn. Năm 1957, Viện Đại học Quốc Gia Việt Nam đổi tên thành Viện Đại học Sài Gòn. Đây là viện đại học lớn nhất nước. Trước năm 1964, tiếng Việt lẫn tiếng Pháp được dùng để giảng dạy ở bậc đại học, nhưng sau đó thì chỉ dùng tiếng Việt mà thôi theo chính sách ngôn ngữ theo đuổi từ năm 1955. Riêng Trường Đại Học Y Khoa dùng cả tiếng Anh.

Vào thời điểm năm 1970, hơn 70% sinh viên đại học trên toàn quốc ghi danh học ở Viện Đại học Sài Gòn.

Viện Đại Học Huế: Thành lập vào tháng 3 năm 1957 với 5 phân khoa đại học: Khoa học, Luật, Sư phạm, Văn khoa, và Y khoa.

Viện Đại Học Cần Thơ: Thành lập năm 1966 với 4 phân khoa đại học: Khoa học, Luật khoa & Khoa học Xã hội, Sư phạm, và Văn khoa.

Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức: Thành lập năm 1974. Tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật (1957), Học viện Quốc gia Kỹ thuật (1972).

Các viện đại học tư thục: 

Viện Đại Học Đà Lạt: Thành lập ngày 8tháng 8 năm 1957. Một phần cơ sở của Viện Đại học Đà Lạt nguyên là một chủng viện của Giáo hội Công Giáo. Viện đại học này có 4 phân khoa đại học: Chính trị Kinh doanh, Khoa học, Sư phạm, Thần học và Văn khoa. Theo ước tính, từ năm 1957 đến 1975  viện đại học này đã giáo dục 26.551 người. 

Viện Đại học Đà lạt

Viện Đại Học An Giang (Hòa Hảo): Thành lập năm 1970 ở Long Xuyên với 5 phân khoa đại học: Văn khoa, Thương mại-Ngân hàng, Bang giao Quốc tế, Khoa học Quản trị và Sư phạm. Viện Đại học này trực thuộc Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo.

Viện Đại Học Cao Đài: Thành lập năm 1971 trên đường Ca Bảo Đạo ở Tây Ninh với 3 phân khoa đại học: Thần học Cao Đài, Nông lâm mục, và Sư phạm. Viện Đại học này trực thuộc Giáo hội Cao Đài.

Viện Đại Học Minh Đức: Được cấp giấy phép năm 1972, trụ sở ở Sài Gòn với 5 phân khoa đại học: Kỹ thuật Canh nông, Khoa học Kỹ thuật, Kinh tế Thương mại, Nhân văn Nghệ thuật, và Y Khoa. Viện Đại học này do Giáo hội Công Giáo điều hành.

Các học viện và viện nghiên cứu:

Viện Pasteur Nha Trang

Học Viện Quốc Gia Hành Chính: Cơ sở này được thành lập từ thời Quốc Gia Việt Nam với văn bản ký ngày 29 tháng 5 năm 1950 nhằm đào tạo nhân sự chuyên môn trong lãnh vực công quyền như thuế vụ và ngoại giao. Trường sở đặt ở Đà Lạt; năm 1956 thì dời về Sài Gòn đặt ở đường Alexandre de Rhodes; năm 1958 thì chuyển về số 100 đường Trần Quốc Toản (gần góc đường Cao Thắng, sau năm 1975 là đường 3/2), Quận10, Sài Gòn.

Học viện này trực thuộc Phủ Thủ tướng hay Phủ Tổng thống, đến năm 1973 thì thuộc Phủ Tổng ủy Công vụ. Học viện có chương trình hai năm cao học, chia thành ba ban cao học, đốc sự, và tham sự.

Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp (1972-1974): tiền thân là Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc (1962-1968), Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp (1968-1972) rồi nhập vào Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức năm 1974.

Ngoài những học viện trên, Việt Nam Cộng hòa còn duy trì một số cơ quan nghiên cứu khoa học như Viện Pasteur Sài Gòn, Viện Pasteur Đà Lạt, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Nguyên tử lực Đà Lạt, Viện Khảo cổ v.v… với những chuyên môn đặc biệt. 

Viện Pasteur Sài Gòn thời Pháp thuộc.

Các trường đại học cộng đồng:

Bắt đầu từ năm 1971 chính phủ mở một số trường đại học cộng đồng (theo mô hình community college của Hoa Kỳ) như Trường Đại học Cộng đồng Tiền Giang ở Mỹ Tho, Duyên Hải ở Nha Trang, Quảng Đà ở  Đà Nẵng (1974), và Long Hồ ở Vĩnh Long.

Trường Đại học Cộng đồng Tiền Giang đặt trọng tâm vào nông nghiệp; Trường Đại học Cộng đồng Duyên Hải hướng về ngư nghiệp. Riêng Trường Long Hồ còn đang dang dở chưa hoàn tất thì chính thể Việt Nam Cộng hòa bị giải tán.

Ở Sài Gòn thì có Trường Đại học Regina Pacis (khai giảng vào năm 1973) dành riêng cho nữ sinh do Công Giáo thành lập, và theo triết lý đại học cộng đồng.

Các trường kỹ thuật và huấn nghệ: 

Trường Kỹ Sư Công Nghệ, Trường Hàng Hải thuộc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật

Ngoài những trường đại học còn có hệ thống trường cao đẳng như Trường Bách khoa Phú Thọ và Trường Nông lâm súc. Một số những trường này sang thập niên 1970 được nâng lên tươngđương với cấp đại học.

Trường quốc gia Nông Lâm mục: Thoạt tiên là Nha Khảo cứu Đông Dương thành lập năm 1930 ở B’lao, cơ sở này đến năm 1955 thì nâng lên thành Trường Quốc gia Nông lâm mục với chương trình học bốn năm. Diện tích vườn thực nghiệm rộng 200 ha chia thành những khu chăn nuôi gia súc,vườn cây công nghiệp, lúa thóc. Qua từng giai đoạn, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc (1962-1968), Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp (1968-1972), Học viện Quốc gia Nông nghiệp (1972-1974). Cuối cùng Trường Quốc gia Nông lâm mục được sáp nhập vào Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức ( có trụ sở ở số 45 đường Cường Để, Quận 1, Sài Gòn). Trường còn có chi nhánh ở Huế, Cần Thơ, và Bình Dương. 

Trường Cao đẳng Điện học

Trung Tâm Kỹ Thuật Phú ThọThành lập năm 1957 thời Đệ nhất Cộng Hoà gồm bốn trường: Trường Cao đẳng Công chánh, Trường Cao đẳng Điện học, Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ, và Trường Việt Nam Hàng hải. Năm 1968 lập thêm Trường Cao đẳng Hóa học. Năm 1972, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật đổi thành Học viện Quốc gia Kỹ thuật và đến năm1974 thì nhập với Trường Đại học Nông nghiệp để tạo nên Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức 

Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia:Thành lập năm 1966 để đào tạo nhân viên giữ an ninh và thi hành luật pháp. 

Khóa 2 Cảnh Sát Quốc Gia

Các trường nghệ thuật: 

Trường Quốc gia Âm Nhạc và Kịch NghệThành lập ngày 12 tháng 4 năm 1956 dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Chương trình học sau được bổ túc để bao gồm các bộ môn âm nhạc cổ điễn Tây Phương và truyền thống Việt Nam cùng kịch nghệ. 

Các giáo sư Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ đồng tấu: Trần Thanh Tâm (đờn kìm), Phan Văn Nghị (đờn cò), Trương Văn Đệ (đờn tam), Vũ Văn Hòa (sáo) và Nguyễn Vĩnh Bảo (đờn tranh).

Trường Quốc Gia Âm Nhạc HuếThành lập năm 1962 ở cố đô Huế chủ yếu dạy âm nhạc cổ truyền Việt Nam,dùng nhà hát Duyệt Thị Đường trong Kinh Thành Huế làm nơi giảng dạy.

Trường Quốc Gia Trang Trí Mỹ Thuật: Thành lập năm 1971, trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Trang trí Mỹ thuật Gia Định (tiền thân là Trường Mỹ nghệ Gia Định, thành lập năm 1940). Buổi học hình họa tại lớp dự bị của trường Quốc gia Mỹ thuật Sài Gòn đầu thập niên 60

Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn: Thành lập sau năm 1954; chuyên đào tạo về nghệ thuật tạo hình với các chương trình học 3 và 7 năm. Vị giám đốc đầu tiên là họa sĩ Lê Văn Đệ  (1954-1966).

Sinh viên du học ngoại quốc:

Một số sinh viên bậc đại học được cấp giấy phép đi du học ở nước ngoài. Hai quốc gia thu nhận nhiều sinh viên Việt Nam vào năm 1964 là Pháp (1.522) và Hoa Kỳ (399), đa số theo học các ngành khoa học xã hội và kỹ sư.

TÀI LIỆU VÀ DỤNG CỤ GIÁO KHOA Trang trong sách Địa Lý lớp Ba

Truyện Kiều bản chữ Nôm của Chiêm Vân Thị do Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa xuất bản năm 1967.

Năm 1958, chính phủ Đệ nhất Cộng hòa cho lập Ban Tu thư thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục để soạn, dịch, và in sách giáo khoa cho hệ thống giáo dục toàn quốc. Tính đến năm 1962, Bộ Quốc gia Giáo dục đã ấn hành xong 39 đầu sách tiểu học, 83 sách trung học, và 9 sách đại học.[82] 

Trang bìa sách Địa Lý lớp BaCác giáo chức và họa sĩ làm việc trong Ban Tu thư đã soạn thảo trọn bộ sách cho bậc tiểu học. Bộ sách này được đánh giá cao cả về nội dung lẫn hình thức. Có nhiều sách đã được viết, dịch, và phát hành để học sinh và sinh viên có tài liệu tham khảo.

Phần lớn sách giáo khoa và trang thiết bị dụng cụ học tập do Trung tâm Học liệu của Bộ Giáo dục sản xuất và cung cấp với sự giúp đỡ của một số cơ quan nước ngoài. Trung tâm này còn hợp tác với UNESCO để viết và dịch sách dành cho thiếu nhi để giúp các em hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau và tạo sự đoàn kết giữa các nhi đồng trên thế giới. Bộ Giáo dục cũng dành riêng ngân quỹ để in sách giáo khoa bậc tiểu học cho gần 30 sắc tộc thiểu số khác nhau ở Việt Nam. 

Ngoài ra, để có sự thống nhất trong việc sử dụng các danh từ chuyên môn, Bộ Giáo dục cũng đã thiết lập Ủy ban Quốc gia Soạn thảo Danh từ Chuyên môn bao gồm nhiều giáo sư đại học. Ủy ban đã soạn thảo và, thông qua Trung tâm Học liệu, ấn hành những tập đầu tiên trong lĩnh vực văn học và khoa học.[83] Trong những dự án đó Bộ cho in lại nguyên bản Truyện Kiều bằng chữ Nôm.

NHÀ GIÁO

Đào tạo giáo chức: Trường ĐH Sư Phạm thuộc Viện ĐH Huế.

Tòa nhà này thời Pháp là KS Morin Frères

Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn thuộc Viện Đại học Sài Gòn (thành lập vào năm 1957) là cơ sở sư phạm đầu tiên, bắt đầu khai giảng năm 1958.[84] Sau có thêm các trường Cao đẳng Sư phạm ở Ban Mê Thuột, Huế, Vĩnh Long, Long An, và Quy Nhơn, Nha Trang, Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên.

Ngoài ra còn có Trường Đại học Sư phạm Huế thuộc Viện Đại học Huế và Trường Đại học Sư phạm Đà Lạt thuộc Viện Đại học Đà Lạt.

Vào thời điểm năm 1974, cả nước có 16 cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học với chương trình hai năm còn gọi là chương trình sư phạm cấp tốc. Chương trình này nhận những ai đã đậu được bằng Trung học Đệ nhất cấp. Hằng năm chương trình này đào tạo khoảng 2.000 giáo viên tiểu học.

Giáo viên trung học thì phải theo học chương trình của trường đại học sư phạm (2 hoặc 4 năm). Sinh viên các trường sư phạm được cấp học bổng nếu ký hợp đồng 10 năm làm việc cho chính phủ ở các trường công lập sau khi tốt nghiệp.

 

Đội ngũ giáo sư trẻ nhiệt tình vừa tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn

Nha Sư phạm (thuộc Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên) và các trường sư phạm thường xuyên tổ chức các chương trình tu nghiệp và các buổi hội thảo giáo dục để giáo chức có dịp học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên cũng gởi gởi nhiều giáo chức đi tu nghiệp ở các nước như AnhPhápHoa KỳNhậtĐức, v.v…

Đối với giáo sư đại học thì đa số xuất thân từ Viện Đại học Đông Dương ở Hà Nội từ trước năm 1954. Số khác được đào tạo ở Pháp, Đức và Mỹ. Vào năm 1970 tổng cộng có 941 giáo sư giảng dạy ở các trường đại học của Việt Nam Cộng hòa.

Đời sống và tinh thần giáo chức:

Chỉ số lương của giáo viên tiểu học mới ra trường là 250, giáo học bổ túc hạng 5 là 320, giáo sư trung học đệ nhất cấp hạng 4 là 400, giáo sư trung học đệ nhị cấp hạng 5 là 430, hạng 4 là 470.

Với mức lương căn bản như vậy, cộng thêm phụ cấp sư phạm, nhà giáo ở các thành phố thời Đệ nhất Cộng hòa có cuộc sống khá thoải mái, có thể mướn được người giúp việc trong nhà.

Sang thời Đệ nhị Cộng hòa, đời sống bắt đầu đắt đỏ, vật giá leo thang, nhà giáo cảm thấy chật vật hơn, nhất là ở những thành phố lớn như Sài Gòn và Đà Nẵng. Tuy vậy, lúc nào các nhà giáo cũng giữ vững tinh thần và tư cách của nhà mô phạm (người mẫu mực, người đóng vai trò hình mẫu), từ cách ăn mặc thật đứng đắn đến cách ăn nói, giao tiếp với phụ huynh và học sinh, và với cả giới chức chính quyền địa phương. Một nữ giáo sư trẻ vừa tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm. 

THI CỬ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Chứng chỉ Tú Tài 1

Đề thi trắc nghiệm đã được sử dụng cho môn Công dân, Sử, Địa trong các kỳ thi Tú tài I và Tú tài II từ niên khóa 19651966. Đến năm 1974, toàn bộ các môn thi trong kỳ thi tú tài gồm toàn những câu trắc nghiệm. Các vị thanh tra trong ban soạn đề thi đều phải đi dự lớp huấn luyện về cách thức soạn câu hỏi, thử nghiệm các câu hỏi với trên 1.800 học sinh ở nhiều nơi, phân tích câu trả lời của học sinh để tính độ khó của câu hỏi và trả lời để lựa chọn hoặc điều chỉnh câu hỏi trắc nghiệm cho thích hợp. Chứng chỉ Tú Tài 2

Đầu những năm 1970, Nha Khảo thí của Bộ Quốc gia Giáo dục đã ký hợp đồng với công ty IBM để điện toán hóa toàn bộ hồ sơ thí vụ, từ việc ghi danh, làm phiếu báo danh, chứng chỉ trúng tuyển… đến các con số thống kê cần thiết. Bảng trả lời cho đề thi trắc nghiệm được đặt từ Hoa Kỳ, và bài làm của thí sinh được chấm bằng máy IBM 1230. Điểm chấm xong từ máy chấm được chuyển sang máy IBM 534 để đục lỗ. Những phiếu đục lỗ này được đưa vào máy IBM 360 để đọc điểm, nhân hệ số, cộng điểm, tính điểm trung bình, độ lệch chuẩn, chuyển điểm thô ra điểm tiêu chuẩn, tính thứ hạng trúng tuyển v.v… Nhóm mẫu (sample) và nhóm định chuẩn (norm group) được lựa chọn kỹ càng theo đúng phương pháp của khoa học thống kê để tính điểm trung bình và độ lệch tiêu chuẩn.

Đảng CS dép râu nón cối có thấy gì không? 

Sưu tầm Internet

http://hon-viet.co.uk/HanGiangTranLeTuyen_QuocHanLanThu40NhungDieuTrongThayMaDauDonLong.htm

50 comments on “Nhìn lại nền Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa: Sự tiếc nuối vô bờ bến (P3 Hết)

 1. Tôi có duyên đọc bài này cách đây vài năm, lòng bồi hồi nhớ ray nhớ rức. Ba phần tư thời gian đến trường của đời tôi, thuộc về nền GD.VNCH.
  Tôi nhớ lắm những ngày xưa thân ái, 12 niên học phổ thông thời VNCH đi qua năm
  tháng hoa niên, để lại trong từng neurone thần kinh những mật mã ẩn tàng dưới mái tóc xanh cội nguồn nhân tính.
  Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng, triết lý giáo dục ngày ấy mà mãi về sau sống với CS, ngẫm lại càng xót tiếc vô bờ. Cả 3 giá trị đều thiêng liêng, nhất là giá trị Khai phóng, mở thoát mọi buộc ràng cho tư tưởng con người thênh thang cùng bao la vạn hữu.
  Kể sao cho hết niềm tâm sự, chỉ xin nêu một trong muôn vàn kỷ niệm để sẻ chia với các em ít tuổi hơn cũng như với các bạn lỡ sinh ra ở miền Bắc muốn hiểu miền Nam:

  Bạn nào đã qua thời đi học dưới mái trường VNCH, đều không thể nào quên quốc kỳ vàng sọc và quốc ca Tiếng gọi công dân.
  Trước 75, tôi học tại một ngôi trường công lập ở SG – GĐ. Trường tôi vốn từ Bắc di cư cả Ban giảng huấn vào hồi 54, tên trường vẫn giữ nguyên (bài trên đây có nhắc đến). Phận sự của học sinh phụ trách lễ thượng kỳ mỗi sáng và hạ kỳ mỗi chiều, do Ban chấp hành HS nhà trường điều phối các lớp phải luân phiên trách nhiệm. Đây là một cách giáo dục sống động, không cần giáo điều, mà có tác dụng khắc sâu lòng ái quốc vào tâm khảm công dân.
  Trường có 2 bậc trung học, đệ nhất cấp buổi chiều, đệ nhị cấp buổi sáng. Ban chấp hành HS được các liên lớp (thời nay gọi là khối lớp) bầu cử theo nhiệm kỳ mỗi năm, đứng đầu là Tổng thư ký điều hành 4 khối : Xã hội – học tập , Văn nghệ – Báo chí, Trật tự – Khánh tiết -Thể dục thể thao.
  Tất cả nhân sự BCH đều thuộc liên lớp 11. Lý do là tất cả HS lớp 12 đều được miễn trách nhiệm để toàn tâm toàn lực dành cho học tập chuẩn bị thi Tú Tài, một kỳ thi rất nghiêm chỉnh có giá trị văn bằng chuẩn quốc tế.
  Và cứ một lớp 11 luân phiên chịu trách nhiệm hành lễ thượng kỳ mỗi sáng trong tuần. Lá cờ được 2 HS thành kính nâng 2 tay từ văn phòng ra sân cờ, thực hiện các thao tác gắn vào dây ròng rọc rồi mỗi người đứng một bên dây, kẻ 2 tay thận trọng kéo dây – người 2 tay nâng dần quốc kỳ. Một HS thứ ba, bắt nhịp quốc ca cho cả trường cùng hát, cùng lúc với quốc kỳ đang từ từ kéo lên, sao cho khi quốc ca vừa dứt thì quốc kỳ vừa chạm đỉnh, không được so le thời gian kéo và hát.
  Cuối mỗi suất học chiều, lễ hạ kỳ được giao cho các lớp 9, lớn nhất đệ nhất cấp. Các bạn cũng theo cách đó, hành lễ hạ kỳ rồi nghiêm trang xếp cờ cẩn thận cất vào văn phòng.

  Tôi đã sống thời đi học trước 75, như thế. Tâm khảm hằn sâu lời quốc ca và bóng quốc kỳ nước tôi, VNCH.

  Like

 2. Nhớ lại thời ấy vui và sướng ghê!Tôi chỉ hưởng thụ được có 5 năm.Sách Tiểu học giờ tôi còn giữ được gần chục quyển,vật kỹ niệm vô giá…Lâu lâu mang ra đọc,cảm giác như sống lại thời Tiểu học…thời đệ nhị Cộng hòa.

  Like

 3. Suốt quãng đời học sinh của tôi , từ lớp 5 ( lớp 1 bây giờ ) đến hết lớp Đệ Nhất ( lớp 12 bây giờ ) được đào tạo dưới chế độ VIỆT NAM CỘNG HÒA . Tôi cho rằng đây là điều may mắn lớn nhất trong đời tôi và tôi lấy làm tự hào vì điều này .
  Những ai có may mắn ít nhiều nhận được sự giáo dục dưới chế độ VIỆT NAM CỘNG HÒA hẳn còn nhớ suốt 12 năm học từ Tiểu học đến Trung học , học sinh không hề được giáo dục phải yêu một chủ nghĩa học thuyết chính trị nào , phải tôn thờ , phải ghi nhớ công ơn và học tập theo tấm gương đạo đức của một vị lãnh tụ , lãnh đạo nào .
  Chúng tôi chỉ được giáo dục phải yêu Tổ Quốc Việt Nam , Dân Tộc Việt Nam mà không cần phải phân biệt đó là Bắc Trung Nam , cộng sản hay Quốc Gia .
  Lớn lên tôi mới hiểu chúng tôi đã được giáo dục sự Tự Do Tư Tưởng ngay từ thưở thiếu niên , có toàn quyền lựa chọn , tôn kính một vị lãnh tụ cho riêng mình và toàn quyền theo đuổi , ủng hộ một chế độ chính trị nào mình thích mà không phải bị một sự ép buộc nào từ phía nhà trường hay chính quyền cả .

  Tôi – là một con người có tư tưởng tự do , đó là kết quả của 12 năm nhận được từ nền giáo dục của VIỆT NAM CỘNG HÒA . Tôi vô cùng biết ơn VIỆT NAM CỘNG HÒA đã cho tôi được sống như một CON NGƯỜI THỰC SỰ .

  Like

  • @danvietcungkho,
   Theo anh, trong những điều hơn, thì điều hơn hẳn của bậc học Phổ thông VNCH so với VNDCCH cùng thời và CHXHCNVN sau này, là ở chỗ nào?
   Vì chúng ta đều là môn sinh của nền GD.VNCH đã qua 12 năm PT trọn vẹn, thử ôn lại và kể nhau nghe cho vui.

   Like

 4. Khi cs cướp được Saigon , tôi đang học lớp bảy tại Tân Bình , Bảy Hiền . bảy năm cắp sách đến trường dưới thời VNCH thật đẹp và thanh bình . Để rồi , tôi phải chịu đau khổ 40 năm qua với sự giáo dục của quân cướp nước và sự cai trị thú vật của chúng đến hôm nay . Nền giáo dục của VNCH đạo tạo con người , còn giáo dục của cs đào tạo con thú cs . Hai nền giáo dục khác nhau quá xa . Tôi còn diểm phúc được hưởng bảy năm giáo dục nhân bản , tự do . Tôi nghiệp cho dân MB không hưởng được một ngày đúng nghĩa giáo dục con người . Tội lổi cs quá lớn .

  Like

  • @ bị là cháu thằng hồ,
   Ở Bảy Hiền/ Tân Bình hồi đó, theo mình nhớ có những trường công lập và tư thục : Đắc Lộ, Nguyễn thượng Hiền, Quốc gia Nghĩa tử…, bạn có học ở một trong số đó không?
   Ở Bảy Hiền có một khu người miền Trung vào sống nghề dệt, mỗi lần tôi vào thăm nhà bạn, cứ ù đặc lỗ tai tiếng rầm rập rầm rập…

   Like

 5. Ngày nay nhiều con thú do cs đào tạo cũng học làm tró dân chủ . Chúng múa may đủ chiêu kỳ quái . Với nhiều chức danh , học vị thất kêu . Nhưng thú thật tôi không tin nổi vì tôi quá biết kết quả giáo dục của cs chỉ cho ra lò con thú cs không thể có con người thì biết gì mà nói dân chủ tự do . Quỷ dử ở địa ngục làm sao biết cảnh thiên đàng chứ mà nói với mô tả .

  Like

 6. NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HOÀ TRƯỚC NGÀY QUỐC HẬN LÀ NỀN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG VÀ TRI THỨC KHÁC XA VỚI NỀN GIÁO DỤC CHẾ THỂ CỘNG SẢN LÀ TUYÊN TRUYỀN NGUỴ BIỆN .
  NGÀNH GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM NÀO CŨNG “CẢI CÁCH GIÁO DỤC “,NĂM NÀO CŨNG MỤC TIÊU CHÍNH TRỊ ,NĂM NÀO CŨNG CA NGỢI,BƯNG BÍCH CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ….MỘT NGÀNH GIÁO DỤC MUA BẰNG VÀ PHIẾM DIỆN NGU DỐT NHẤT THẾ GIỚI.!!!!

  DÂN VIỆT PHẢI XOÁ BỎ NGAY CÁI GIÁO DỤC LỪA BỊP NÀY ,GIÁO DỤC CỘNG SẢN BẦN TIỆN THÌ DÂN VIỆT MỚI THẬT SỰ LÀ NHÂN BẢN TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC!!!!

  Like

 7. Thật lòng ngưỡng mộ nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa.Thật lòng lớp hậu sinh dưới mái trường cộng sản,chả thấy gì bổ ích….May nhờ mọi người mà thấy mình sáng mắt.Chỉ mong ngày mai toàn dân đứng dậy đập tan chế độ chó chết.Hẹn ngày tươi sáng .Tất cả đất nước này mọi người cùng bắt tay xây dựng đất nước

  Like

 8. Phải nói là dân tộc VN chúng ta cực kỳ mạt vận, đen đủi mới phải gánh chịu nền GG XHCN đau đớn này.
  Càng về sau này tôi càng hiểu ra VNCH của các bạn thật nhân văn, chứa chan tình ng, trẻ em đi học luôn được học lễ phép, sự tôn trọng và hướng về cội nguồn. Chỉ cần nhìn các cô gái mặc áo dài thướt tha tung bay theo gió, những chàng trai mặc đồ đóng thùng hoặc áo dài, khăn xếp là thấy rõ. Các con đường đều mang tên các anh hùng dân tộc đánh đuổi giặc ngoại xâm.
  Thật đau đớn và bất hạnh cho ng dân VN phải chịu học dưới mái trường xhcn, thời gian chính là học về ca ngợi đảng và bác hồ Ngoài ra thì học về lý thuyết dài ngoẵng là chính . HS không được thực hành. Bệnh thành tích được gieo vào đầu học trò từ bé, nên ngay từ trẻ mầm non đã biết học cách nói dối, nịnh nọt.

  Like

 9. Ngày 30/4/1975 và trước đó,Trẹm tôi hãy còn nhỏ.
  Tuy nhiên,2/3 các tấm hình như là văn bằng,hình ảnh thầy cô giáo,sách giáo dục của bậc Tiểu học(hình đầu tiên)…là Trẹm tôi đã biết vì có người chị ruột lớn hơn mình 7 tuổi đi học TH.
  Chị đi học,Trẹm theo đến trường như BoDe Quangngai,TH VinhCam Khanhhoa…
  Học sinh thời đó(anh chị Trẹm)nói năng,giao tiếp rất là nhẹ nhàng,đầm thấm(không như bây giờ nữ sinh đánh nhau khủng khiếp quá!!).
  Nền GD của VNCH thiên về giáo dục đạo đức con người vì trong tất cả các lớp học,phía dưới bục giảng bài của thầy cô,phòng nào cũng một câu:”Tiên học lể,hậu học văn”.Hoặc trong suốt chương trình Việt ngữ,luôn nhắc nhở học trò,đại loại là câu:”Ấu bất học,lảo hà vi”…
  Nhiều lắm,tính giáo dục con người của chế độ VNCH luôn là hướng con em về điều thiện,điều này đã được chứng minh người dân miền Nam VNCH luôn nhân từ,hiền hòa…..

  Like

  • @ Bêndongsongtre,
   Bạn vừa nhắc tư thục Bồ đề/ Q.Ng, vậy bạn có nhớ sở Cứu hỏa gần đó? Và một ngôi nhà kiểu villa, có cây mận, phía trước là lò bánh mì không?

   Like

   • Nhớ lung tung,lại không nhớ chổ nầy.
    Nhớ chuyện chị Trẹm đi học,trường Tư thục Bode bị bọn VC chiếm và nấp trong đó bắn ra…Học sinh Bode không đi học được(Mậu Thân).Nhớ lình Sư đoàn 25 đóng quân tại Rừng Lăng,tụi con nít Trẹm rủ nhau bám vào các anh,chú.Nhớ thùng đồ hộp Mỹ,anh Hai Trẹm mang về ăn,ngon ơi là ngon!!
    VNCH đi để lại nổi buồn cho 17 triệu dân trong đó có Trẹm.
    Trẹm có người chị cùng tuổi với các anh trên trang nầy.

    Like

 10. Tình thầy trò dưới chế độ VNCH như ruột thịt,trò hư,thầy cô sốt sắng nâng đở,an ủi dịu dàng.Trò bệnh,thầy cô giáo đến nhà hỏi thăm bệnh và động viên,giúp đỡ….
  Trẹm còn nhớ,trong giờ Quốc sử,bọn học trò cùng Trẹm tranh nhau xin thầy xem cho được hình ảnh của các vị anh hùng trong sách giảng dạy của thầy cô.
  Thầy chìu ý từng đứa học trò,dù thời gian đã hết.Thương thầy ghế.
  Chỉ có 5 năm học mà nền giáo dục VNCH đã ngấm vào máu Trẹm như dòng sữa mẹ ngọt ngào,đằm thắm,tinh khiết…len vào từng tế bào nuối dưỡng con người Trẹm…để Trẹm có một sức đề kháng trước mọi cái xấu do tụi cs đem đến sau ngày Trẹm cùng người dân miền Nam bị phỏng dế…

  Like

 11. Nhớ quá! Kế bên trường (ở quê) là cái trạm xá kim luôn nhà bảo sanh (chỉ 2 cái phòng nhỏ) có Bà Mụ đỡ đẻ mập ù nói tiếng rổn rảng mà Bả hiền ơi là hiền!!! Lần nào chích ngừa là y như rằng Bà Mụ nhét kẹo cho học trò ngậm để bớt sợ cây kim tổ chảng lúc ghim vào…!!!

  Like

 12. Cùng các bạn Lâm sơn, Lạc Hồng phan, KSPT …,

  Thời chiến, nhu cầu nhân lực cho quốc phòng rất lớn, đời sống dân chúng tất nhiên
  cũng phải vì thế mà khó khăn, nên sự học không thể hoàn toàn được thoải mái. Đã có
  những biện pháp vừa bảo vệ được nhân tài dành cho phát triển đất nước hậu chiến, lại
  vừa thỏa được nhu cầu cấp bách của chiến tranh hiện tại, CP.VNCH buộc lòng phải quy
  định hạn tuổi đối với người đi học. Đủ 18 tuổi mà chưa có Tú Tài, thì phải tạm dừng học
  vấn để thi hành quân dịch.

  Như vậy, số thanh niên vừa trưởng thành mà có ngay chứng chỉ TT để có thể tiếp tục
  học ĐH, là số ít nhưng là phần ưu tú. Thời gian ĐH, sv cũng phải nỗ lực để hoàn tất đủ
  các chứng chỉ mỗi năm, nếu không, là phải ra lính. Khi tổ quốc lâm nguy, thì bất kỳ là ai
  cũng bị tổng động viên.

  Để một công dân trưởng thành vào đời có được một tầm nhìn khai phóng, đĩnh đạc làm
  người tự do nhân bản, đầu óc không bị xích xiềng bởi các thứ giáo điều nô lệ, VNCH
  đã theo sát các chương trình GD tiến bộ nhất của thế giới lúc bấy giờ.

  Đó là, không vì cớ đất nước có chiến tranh mà cắt ngắn học trình, như VNDCCH đã bắt
  chước LX theo hệ 10 năm phổ thông. Mười năm, là không thể cụ bị được cái nền móng
  đủ vững để công dân có thể xây tiếp lâu đài tri thức. Nó bị xén mất 2 năm, 2 năm ấy là
  cái lổ hổng chẳng dễ khỏa lấp dưới chân cột. Với cái móng khiếm khuyết, công dân chỉ
  có thể học để thành một người thợ bị chỉ huy làm theo lệnh. Xã hội do đó, sẽ sản ra
  những lớp người giới hạn năng lực.

  Ở miền Nam VNCH, ngoài thời lượng 12 năm, ngay từ lúc ấy nền học phổ thông cũng
  đã sớm phân làm 4 ban A B C D cho đệ nhị cấp. Ban A có chương trình Vạn Vật và Lý
  Hóa nặng hơn, còn gọi là khoa học thực nghiệm. Ban B nặng Toán, còn gọi là khoa học
  thuần lý . Ban C nặng về văn chương – sinh ngữ thuộc nhân văn và xã hội học. Ban D
  nặng văn học và cổ ngữ ( Hán, Latinh…). Đó là bước đầu hướng nghiệp theo sở thích và
  năng khiếu. Ở đệ nhất cấp, hs còn được học các môn nhiệm ý, thuộc lãnh vực nghệ thuật hội họa –
  âm nhạc và nữ công gia chánh, mục đích phát hiện bẩm tố nhân tài nghệ sĩ.

  Chưa nói toàn bộ phần văn – sử – địa hoàn toàn khác với nền GD Cộng sản cũng đã đào
  tạo những con người khác hẳn nhau. Đặc biệt nhất và là yếu tố vượt trội của chương
  trình phổ thông VNCH, hơn hẳn của VNDCCH khi đó và cả bây giờ, điều giúp một công
  dân VNCH học xong PT có sức tư duy cùng tầm nhìn cao hơn xa hơn là ở chỗ:
  * Ở lớp 12 GD.VNCH có môn Triết học, mà GD.Cộng sản cho đến bây giờ vẫn không
  chịu đưa vào chương trình giảng huấn.
  * Cũng tùy theo ban học như nói trên, mà môn triết học gồm 3 nội dung Luận Lý học,
  Tâm lý học, Đạo đức học được chia nặng nhẹ khối lượng khác nhau. Chính đây là các
  môn học dẫn nhập, tạo tiền đề cho một cuộc khai phóng vĩ đại của trí thức VNCH, nhất
  là cho các nhà xã hội học ở tương lai.
  Chúng ta dễ dàng nhận thấy, đồng bào VN mình, nhờ học Luận lý biết phương pháp tư
  duy, rành các phương pháp luận mà những ai là trí thức xuất thân từ GD.VNCH đa số
  đều suy tư và ăn nói chững chạc logic, ý tưởng linh hoạt sáng tạo, không có kiểu nói
  vẹt hoặc thói hồ đồ cả vú lấp miệng như người CS. Nhờ Tâm lý học, trí thức VNCH hiểu
  được tầng thâm sâu căn cội của tiềm thức cá nhân và cộng đồng, tức phần nhân bản
  làm nên nhân tính cả điều tốt lẫn điều xấu để tâm hồn cảm thông nhau hơn về thân
  phận làm người. Đó cũng là tiền đề cho lòng bao dung, thứ tha giữa tha nhân đồng loại.
  Nhờ Đạo đức học, trí thức VNCH dù theo chuyên ngành nào, vẫn hiểu thế nào là chủ
  trương Nhân ái của Khổng, Bác ái của Chúa và Từ bi của Phật.

  Thôi, còm dài quá cho mình tạm dừng nhá.

  Like

 13. Trẹm xin trích một số bài học năm lớp nhì để các bạn chưa từng biết về sự giáo dục đạo đức của VNCH với công dân nhí của họ để so sánh với đạo đức Boác hồ:
  Bài số 21 môn đức dục(sách nầy rách từ trang 23 về trước).
  TỰ TÍN.
  Tự-tín là tin ở khả-năng,ý-chí của mình,chắc-chắn rằng việc mình làm sẽ thành công mặc dù gặp khó-khăn,trở-ngại.
  Trần-Thủ-Độ khi trả lời vua Thái-Tôn đừng lo-ngại vì thế quân Nguyên mạnh:”Đầu tôi chưa rơi xuống đất,xin Bệ-hạ đừng lo”;vua Quang-Trung khi hẹn với quân-sĩ sẽ hạ thành Thăng-Long trong 7 ngày,đều đã tỏ raco1 lòng tự-tin ở tài thao-lược của mình.
  Quyết định:Tôi luôn luôn tỏ ra tự-tín.
  Ca dao:Dù ai nói Đông nói Tây.
  Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng.
  (Xem ra AC có lòng Tự-tín lắm đó nha!)

  Like

 14. Nền GD VNCH người ta rèn luyện một đứa trẻ rất toàn diện về đạo đức,nhân cách,ý chí…
  Trẹm tôi mới bú vú mẹ VNCH chỉ được 5 năm mà thấy sướng rơn người,huống hồ anh Phát,Anh Châu,anh Danvietcungkho,bilachauthangho…
  Phải nói là Trẹm tôi rất mê các ông anh vừa kể(kể cả các anh đi xa trang nầy).,he…he…

  Like

 15. Nhớ hoài bài học
  “Thời giờ”
  Thời giờ ngựa chạy, tên bay,
  Hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm.
  Đông qua Xuân lại trước thềm
  Hè về rực rỡ, êm đềm Thu sang.
  Giờ con chăm học, chăm làm,
  Thì mai sau sẽ giỏi dang giúp đời.
  Nước nhà mong đợi con ơi,
  Hãy luôn ghi nhớ những lời thầy khuyên.

  Like

 16. Cố TT NV Thiệu dù bị Mỹ o ép viện trợ, bán đứng VNCH.Tuy nhiên,TT NVT vẫn ngẫng cao đầu(chứ không như thằng Sang đần,khi qua tàu,nhìn nó khúm núm trước Tập chệt mà Trẹm muốn cỡi lên cổ).Vì cố TT NVT là công dân VNCH(được giáo dục rất tốt)
  Bài số 26:KHÚM NÚM
  Khúm núm là có thái-độ rụt rè,sợ-sệt khi đứng trước người trên
  Khúm-núm không phải là lễ-phép mà là thiếu tự-trọng,tự-tín,không biết giữ nhân-cách.Người khúm-núm dễ trở thành hèn-nhát,nịnh-bợ,luồn cúi,rất đáng khinh.
  Vì vậy người biết giữ phẩm-giá không bao giờ khúm-núm
  Quyết định:Tôi không bao giờ khúm-núm.
  Ca dao:Hay gì khúm-núm,xun-xoe.
  Tổn thương nhân phẩm,kẻ chê người cười.

  Like

  • bởi vậy mà nhìn tên bại tướng họ phùng côn độ cộng sản là em muốn tát cho thằng này vài phát khi thấy cảnh nó khúm núm sợ sệt trước thằng khốn nạn ác tướng giặc tàu .
   – cha tiên nhân thằng mạt tướng cộng sản nước vệ . thân làm tướng mà bộ dạng co ro như con cáy nhát gan ,bị giặc ho một tiếng là vãi cứt ra quần , bố tổ bà nhà nó tướng với chả tá

   Like

 17. Đm thằng bác,nó dạy dổ như thế nào mà hiện nay,con cháu nó khúm núm,quì lụy trước tụi tàu,Trẹm tôi phát tởm!!
  ——————————————–
  VNCH.
  Bài 26:KHÚM NÚM(tt).
  Ta không nên khúm-núm,nhất là ở một nước dân-chủ mà mọi công-dân cần phải nói-năng mạnh-dạn,cử-chỉ đàng-hoàng
  Muốn thế,khi trảlời cha mẹ hay thầy giáo,ta đứng ngay-ngắn,đầu thẳng,mắt nhìn người trên,chứ không khom lưng,rụt cổ.Có việc đến công-sở,không nên tỏ vẻ sợ-sệt,chỉ cần đi đứng nhẹ-nhàng,không nói chuyện lớn tiếng.
  Quyết định:Tôi không tỏ vẻ sợ-sệt khi đến công-sở.
  Ca dao:Nước ta đã độc-lập rồi.
  Không còn khúm-núm như thời thực-dân.
  ——————————————————
  Gần mực thì đen,Sang dần nó theo VC nên phải quì xuống để liếm háng tàu cộng thôi!Đó là đạo dức Hồ chó đã dạy.

  Like

 18. thân làm tướng mà bạc nhược như bại tướng họ phùng thì làm sao khích lệ được lòng quân ?? thật là phí tiền thuế của dân để nuôi cái lũ báo cô ăn hại này ! thằng nào thằng nấy béo như con lợn , cơ bắp thì không có , mặt mũi thì ươn hèn dâm dục , suốt ngày chỉ biết ăn uống tẩm bổ , rượu và gái . nói tới va chạm đánh nhau thì tránh né biện bạch bằng lời lẽ lấy nhu thắng cương , đấu tranh bằng biện pháp hòa bình khôn khéo này kia …nghe mà muốn đập vào mặt chúng nó – lũ súc vật heo hạm.

  Like

 19. Để trả lời câu hỏi của anh Phát , tôi nghỉ quá khó với tầm nhìn nhỏ bé của tôi , cần có thời gian tham khảo kỷ hơn , xin hẹn dịp khác vậy . Tôi chỉ nhớ lại những kỷ niệm xưa hồi còn trung học để có một chút gì đó để nhớ để thương , để nuối tiếc về quãng đời học sinh tươi đẹp đã qua mà con cháu tôi từ sau ngày “ đàn bò vào thành phố 30/4/1975 ” cho đến hôm nay không thể có được .

  Hồi còn học lớp 9 hay 10 không nhớ , một buổi sáng nọ , thầy giáo đang giảng bài thì có một thanh niên trạc 19, 20 tuổi dáng vẻ sinh viên , từ ngoài bước vào lớp học , xin phép thầy giáo cho nói đôi lời với các em học sinh , thầy tôi đồng ý , thế là anh này lên bục thao thao bất tuyệt về : “ Mỹ Ngụy ác ôn , v.v. các em hảy cùng các anh chị xuống đường biểu tình đốt cờ Mỹ , ném bom xăng đốt xe Mỹ , đả đảo Thiệu Kỳ ,v.v.” .
  Bọn chúng tôi ngơ ngác chẳng biết ra sao , rồi thầy giáo chúng tôi bước lên bục nhìn chúng tôi , miệng mỉm cười nói : “ Các em có quyền tự do quyết định vấn đề này theo ý mình , em nào muốn đi biểu tình cùng anh này thì cứ thu xếp sách vở mà đi , em nào không muốn đi thì ở lại lớp , thầy sẽ vẫn tiếp tục giảng bài cho các em”.
  Tôi một phần vì ham vui , một phần vì chán học nên theo anh ấy ra đường biểu tình “chống Mỹ Ngụy”.
  Từ hôm đó về sau , tôi vẫn đi học bình thường mà chẳng có thầy cô nào gọi tôi lên trách mắng , dọa dẫm .

  Tôi nhớ không lầm thì môn “ Công dân giáo dục” mỗi tuần một buổi , chúng tôi được học từ Tiểu Học đến hết lớp Đệ Tứ mới chấm dứt . Chúng tôi được dạy thế nào là tình yêu đối với Tổ quốc , với đồng bào ruột thịt , bổn phận của một công dân trong xã hội , một người con trong gia đình đối với ông bà cha mẹ , cách đối xử với người lớn tuổi , với bạn bè , với mọi người xung quanh . Tuyệt nhiên không có thầy cô nào dạy chúng tôi phải “ kính yêu và học tập theo gương” của Tổng Thống Diệm , TT Thiệu hay ông A bà B nào hết , chúng tôi cũng chẳng biết quốc gia hay cộng sản là cái chi chi , không có ai dạy chúng tôi lòng căm thù , xem bắn giết chết chóc là vinh quang .
  Anh Phát nhắc tôi mới nhớ , lên lớp Đệ Nhất chúng tôi được học thêm môn Triết , một môn học mới lạ , khô khan với những ai không thích nhức đầu nhưng rất hấp dẫn với tôi , nhất là môn Tâm lý học , Phân tâm học , nhờ môn Triết học này , đầu óc cậu học sinh Đệ Nhất cấp như tôi có nhiều thay đổi tiến bộ hơn trong suy tư , quan điểm ….

  Từ giả Trung học tôi bước vào cổng trường Đại học Văn khoa Sài Gòn , một thế giới mới lạ và Tự do mở ra trước mắt tôi , già trẻ lớn bé ai muốn vào giảng đường nghe giảng cũng được , học hay không tùy bạn ….

  Một năm sau . VIỆT NAM CỘNG HÒA sụp đổ , Đại học Văn Khoa bị giải thể , tôi bị đuổi ra khỏi trường , với bản án CON NGỤY in trên mặt , tôi có thể học ở đâu , làm được việc gì ? …cuộc đời u tối bắt đầu .

  Like

  • @danvietcungkho,

   Hi hi, chắc tại khổ quá nên anh nhớ lộn chỗ này “Tôi nhớ không lầm thì môn “ Công dân giáo dục” mỗi tuần một buổi , chúng tôi được học từ Tiểu Học đến hết lớp Đệ Tứ mới chấm dứt”.

   Anh em mình ôn lại ngày xưa, ai nhớ gì thì nhắc nha: Thật ra, lên đệ nhị cấp môn Công dân càng quan trọng nên không thể thiếu anh à. Công dân lớp 10 dạy về phong tục VN, cách nghĩ, nếp giao tế, hôn nhân, tang ma. Lớp 11 trở lại giống lớp 9 nhưng mở rộng và cao hơn. Lớp 12 học về ý thức dân quyền, về tam quyền phân lập trong cấu trúc chính quyền và các tổ chức quốc tế như Hội quốc liên, LHQ và cơ quan trực thuộc như Tổ chức y tế , cơ quan lương nông thế giới, về các học thuyết chính trị và các hình thức dân chủ,
   học về Tổng thống chế, Nội các chế, Đại nghị chế, Quốc hội chế …v.v..

   Like

 20. Phù…, mệt quá ! Vào đọc trang Chauxuannguyen.org vất vả quá , viết comment đăng lên lại càng khó khăn hơn . Tôi đang sống ở một đất nước văn minh hội nhập toàn cầu trong thế kỷ 21 hay ở một bộ lạc rừng rú với những tên vô lại độc tài bưng bít thông tin thời đế quốc thực dân vậy ?

  Like

 21. Các bạn đọc vài bài “học thuộc lòng” mà mình học thuộc lòng hồi lớp Ba lớp Nhì (4) đâu khoảng năm 65, để thấy tâm hồn trẻ thơ được nuôi bằng thức ăn như vầy:

  1) Mẹ chờ con.

  Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
  Mắt trông con đứa đứa về dần
  Xa xa con đã đến gần
  Các con về đủ quây quần mâm ăn
  Cơm dưa muối khó khăn mới có
  Của không ngon, nhà khó cũng ngon
  Khi vui câu chuyện thêm giòn
  Chồng chồng vợ vợ con con một nhà!

  2) Mẹ em

  ……………………………..
  Mẹ em tần tảo chợ gần chợ xa
  Chiều hôm mới trở về nhà
  Tiền xe dành để mua quà cho con
  Ai rằng ơn mẹ như non
  Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn
  Trải bao gian khổ không sờn
  Suốt đời em vẫn nhớ ơn mẹ hiền!

  3) Ơn xã hội

  Này con ạ căn nhà ta đang ở
  Há phải riêng mình ta dựng được lên
  Những thức mặc như áo quần giày vớ
  Muôn bàn tay đã góp sức làm nên.
  ………………………………………………

  4) Biết ơn anh hùng dân tộc

  Trần bình Trọng anh hùng muôn thủa trước
  Đem tấm thân bảy thước cứu sơn hà
  Mãi lo đền nợ nước bỏ tình nhà
  Trong tâm khảm nặng lòng yêu tổ quốc.
  Nhưng than ôi tài trai dù thao lược
  Hùm thiêng kia sao địch nổi bầy hồ!
  Vì sa cơ cam bị bắt cầm tù
  Tan mộng đẹp anh hùng đành thất thế!
  Tướng giặc thấy người tài nên rất nể
  Đem quan sang tước trọng, dụ Ngài hàng.

  – Quân bay lầm ! dù dâng cả ngai vàng
  Chẳng lay chuyển lòng ta thờ tổ quốc!
  Đừng có tưởng bã vinh hoa hòng mua được
  Lòng trung quân ái quốc của ta đâu!
  Bắt được ta, thôi chớ nói gì lâu
  Cứ đem chém ta chẳng hề thương tiếc!
  Hễ còn sống, ta là dân nước Việt
  Chết, ta thà làm quỷ nước Nam ta!

  Ôi, anh hùng tử nhưng khí hùng nào tử
  Mãi noi gương sách sử vạn đời sau…

  5) Giúp cha

  Trên bệ cao cậu con trai khỏe mạnh
  Ngồi thản nhiên kéo bễ giúp người cha
  Ánh lửa nóng nung mồ hôi lóng lánh
  Em thương cha vất vả áo cơm nhà…

  Like

 22. Các Anh lúc ấy đã lớn,đã “nhiễm” cái nền học tinh hoa của VNCH thì các anh có bị tụi CS ghét bỏ để trừ hậu họa,trừ khử cái văn minh tiến bộ để đem dân tộc này vào tăm tối ngu dốt bần cùng…cũng đành lòng,còn em của các anh đây lúc ấy mới chưa xong lớp 1,còn ngơ ngáo giã từ mẫu giáo bước vào đời với đôi cánh chim non chưa gây nên công tội gì cho đời…mà sao TN cũng phải chịu chung số kiếp như các anh,chịu cái lí lịch khốn nạn nó buộc vào cái cổ con cò con lặn lội trong giông tố kiếm tìm ngày bình minh để rồi khắc khoải đến bây giờ,các anh thù hận CS 1,2 hoặc hơn thì cho TN được thù hận CS đến 10 mới xứng.

  Like

 23. Kính anh @ Lương Ngọc Phát , tôi học lớp bảy ở Nguyễn Thượng Hiền Bảy hiền ban B ( toán ) sau này cs đội lại ban toán là ban D . Nhựng bài tiểu học trích lại của anh làm tôi nhớ quá thời cắp sách đến trường bậc tiểu học thời VNCH . Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đây đã gần thất thập cả , khu dệt Bảy hiền người trung rất nhiều , bạn tôi ở Bảy hiền đi Mỹ gần hết . Ở lại Vn tôi chỉ biết ca ngợi VNCH với con cháu hy vọng cho chúng biết một màu sáng để chúng phân biệt với màu đen u ám chết chóc của cs . Chưa biết mặt nhưng tôi rất cảm tình với các huynh trang CXN thì ra do chúng ta cùng được hưởng chung một nền giáo dục nhân bản văn minh .

  Like

 24. Tôi ngưởng mộ tuannguyen lắm . Hôm nay mới biết Tuannguyen nhỏ tuổi hơn . Nhưng lòng căm thù cs , trí tuệ không nhỏ hơn tôi . Thật đáng phục .

  Like

 25. Rất cám ơn anh @BCLTH.
  TN,người em của các đàn anh lớn,anh sao thì em vậy không khác,các anh tài năng,TN cũng thừa hưởng gien VNCH,không khoe khoang với các anh nhé,lớp Một TN đã lãnh được 7 giấy khen thưởng của hiệu trưởng trường trong 7 tháng học tính từ tháng 9 đến giữa tháng tư quốc hận,việc này TN lúc nhỏ không hiểu hết tưởng mình học dốt hết 2tháng,hóa ra 2 tháng còn lại quỉ CS đã tràn vào rồi,kỉ niệm đau đớn nhưng đẹp vô cùng.

  Like

 26. Đọc còm của đàn anh Lương ngọc Phát(20.5.2015 @ 4:01 pm),TN bỗng dừng lại nơi đoạn 4.Ca ngợi anh hùng dân tộc có câu:Nhưng than ôi tài trai dù thao lược.Hùm thiêng kia sao địch nổi quần hồ…..Đúng là như vậy,VNCH mà đại diện còn lại bây giờ là ACE đang có mặt đây hay vắng mặt đã bị bầy”Hồ” CS bức tử oan nghiệt,hiểu ra và tiếu dịch là hồ=Hồ=chó.

  Like

 27. Cám ơn anh Châu cho đăng lại các bài này để anh em có dịp tâm sự.Lâu quá!Không thấy anh Thanh Thủy vào trang CXN vậy cà!?

  Like

 28. Cái khác biệt giữa nền giáo dục của VNCH với của XHCN là nền giáo dục của VNCH không dạy chủ nghĩa Marx-Lenin mà từ Đệ Thất học sinh phải học môn giáo dục công dân .Môn văn học thơ Nhị Thập Tứ Hiếu ..
  Từ 30/4/1975 trở đi môn tư tưởng thằng Hồ Chí Minh được đưa vào sách giáo khoa .
  Bọn CSVN nó không dạy cho học sinh VN tính cách nhân văn ,nhân ái theo kiểu ”Thương người như thể thương thân ,thương người lỡ bước thương người bơ vơ…”nó chỉ muốn đào tạo ra một lớp người máy chỉ biết sống và làm việc theo gương chó Hồ vĩ đại .Luôn làm theo lời Bác và Đảng .Chùng muốn đất nước VN chỉ có một mẫu người duy nhất là luôn nghe theo Đảng như một robot .
  Tiếc cho chúng là những lứa tuổi 60 như chúng tôi đều đã học 12 năm phổ thông dưới chế độ VNCH nên sau 1975 chúng tôi đủ khả năng miễn dịch với lý luận tuyên truyền của CS .

  Like

 29. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, đúng là thời ấu thơ còn đi học ( mà được học dưới mái trường tình thày trò, tình bạn bè, tình yêu quê hương đất nước được đặt lên trên hết) ai cũng nhớ da diết mãi trong lòng. Tôi không được học chương trình VNCH của các bạn mà chỉ cần nghe cách gọi các bạn nữ là nhỏ này, bé kia là thấy than thương rồi. Nghe gọi cái miệng thì hay hơn hẳn cái mồm rồi. Trẻ em gặp ng lớn khoanh tay chào lễ phép,…

  Nền. GD XHCN mở mắt ra là,nhờ có bác hồ đời em được ấm no. Đảng đã cho ta mùa xuân,….cái gì cũng lồng đảng, bác Hồ vào, chủ yếu là ca hát, làm văn yêu đảng, bác, nên hỏng hết cả nhiều thế hệ ng. Việt như hôm nay.

  Like

 30. Xin hỏi tất cả các anh,giờ con mình còn nhỏ.Dù mình không ưa cộng sản, nhưng nói ra thì lụy thân mình .Xin các.anh mách nước cho phải làm gì ,để thế hệ sau không bị nhồi sọ cộng sản,nói thế nào.Hay phải đợi LỚN LÊN MỚI BIẾT? Xin các tiên sinh chỉ giùm

  Like

 31. Con cái còn nhỏ tâm hồn trong trắng lắm , nhưng cũng biết nhận xét chứ . Tôi rất ngại làm vẩn đục sự thơ ngây của con . Nhưng không thể để bọn cướp nhồi sọ con mình được . Tôi chỉ kể lại một cách dạy con để góp phần trong muôn vàn ý kiến của các ACE nhé . Khi ra đường thấy côn an cướp của dân tôi nói ” con thấy không côn an nói làm nhiện vụ bảo vệ giao thông nhưng thật chất là cướp tiền của dân đó , còn nhiện vụ giao thông thì họ lại không làm . Đừng tin cs , nó ác lắm , nói đường làm một nẻo . Tức là nói láo gạt dân đó con . hay gặp dân phòng đuổi xô lấn chiếm vả hè thì phân tích cho con biết , người lao động nghèo ở chế độ củ hay các nước văn ninh được tự do buôn bán còn nhà nước cs nó làm tiền người buôn bán nhỏ giả bộ nói giử trật tự an toàn giao thông chống lấn chiếm vỉa hè chứ cho tiền nó là bán thoải mái ..Cs nó ác lắm người nghèo nó cũng không tha đó con . Tôi thường phân tích sự bất công của xã hội cho con thấy . Không nói xấu cá nhân hay chế độ . Nhưng dạy con phân biệt trắng đen .Hy vọng được nghe thêm nhiều cao kiến của ACE để dạy con thành công dân tốt . không bị ảnh hưởng bởi bùa mê thuốc lú của bọn ác quỷ cs .

  Like

 32. Các bạn miền Bắc biết không, ngày xưa CP miền Nam mình không độc quyền biên
  soạn sách giáo khoa rồi bắt buộc cả nước phải dùng một ấn bản độc nhất như CS .

  Bộ Quốc gia Giáo dục chỉ soạn chương trình mẫu, tức là quy định mỗi cấp mỗi lớp phải
  học cái gì. Toàn bộ sách GK trên thị trường, đều do tư nhân biên soạn bám sát theo chương trình của Trung Tâm Học Liệu / Bộ GD. Các soạn giả là những nhà giáo nhiều
  uy tín, mà mỗi vị từ kinh nghiệm thực tiễn của bản thân sẽ có phương pháp sư phạm
  thể hiện qua cách họ trình bày. Nhờ vậy, kinh nghiệm và nghệ thuật sư phạm của những nhà giáo tên tuổi khắp nước được thi nhau nở rộ, làm cho sự học của học sinh thêm dễ
  dàng tiếp cận qua việc tham khảo nhiều cách khai thị khác nhau cho cùng một vấn đề học vấn.

  Trong cùng một trường (chứ chưa nói một nước ), mà mỗi vị giáo sư dạy những lớp
  khác nhau, có thể sẽ tư vấn cho học trò mình sắm một quyển giáo khoa của cùng môn
  học đó, nhưng do các soạn giả khác nhau. Đó là tùy vào gu mà vị GS thấy hợp với quan điểm sư phạm của mình. Ngoài ra, hs toàn quyền nếu muốn mua thêm sách khác soạn
  giả để tham khảo. Thật là trăm hoa đua nở rực rỡ khu vườn giáo dục!

  Anh em miền Nam, nhứt là mấy bạn lớn như “danvietcungkho” chắc còn nhớ vài soạn
  giả GK nổi tiếng dưới đây, để Phát nhắc vài vị ôn kỷ niệm nha:

  1) Môn Quốc văn: Xuân Tước, Thẩm Thệ Hà, Tôn thất Lương, Bàng Bá Lân, Trần trọng
  San…
  2) Toán : Đào văn Dương, Nguyễn văn Phú – Nguyễn Tá, Bùi hữu Đột …
  3) Lý Hóa: Vũ Lai Chương, Phạm Thư, ban GS Alpha ….
  4) Vạn vật: Trịnh Chuyết, Đỗ danh Tẩm, Nguyễn văn Long, ban GS Alpha…
  5) Sử Địa : Ngô đình Độ…
  6) Anh văn : English for today by Mc Graw Hill – Anh ngữ thực dụng của Lê bá Kông.
  7) Pháp văn : Cour de langue – Ngôn ngữ và văn minh Pháp.
  ………………………
  Hi hi, các bạn thấy Phát nhớ kinh chưa? Biết tại đâu không, tại vì tình yêu VNCH đó!

  Like

 33. Cảm ơn các anh,kỳ thực cộng sản nhồi sọ từ nhỏ ,từ những năm đầu đời.Chúng ta đành bảo vệ các con giữa những xấu xa,dối trá.Càng hy vọng,sau khi cộng sản chết.Con cháu chúng ta sống trong một xã hội hài hòa và nhất là không phải chịu nỗi lo như thế nữa

  Like

 34. Phan Hồng Lạc cùng các bạn rơi vào cảnh ngộ có con nhỏ:
  Con tôi cũng còn nhỏ,đứa lớn sanh năm 2004 và một nhỏ hơn.
  Trường hợp nầy,tôi dạy con như sau:
  Trước màn hình máy tính,có clip nào nói về Côn an đàn áp dân,tôi gọi cháu tới.
  Đi đường,tôi chỉ cho con thấy cảnh tụi côn an chặn dân lấy tiền mãi lộ.Cảnh người dân rượt côn an(đặt câu hỏi để cháu tự trả lời:Tại sao người dân hiền lành,lại dẫn đến cơ sự dám chống côn an,ngắn gọn).
  Chỉ cho cháu thấy cảnh côn an đón đường chận xe là y như rằng gần đó người dân túm tụm lại xỉ vả chửi mắng….
  Con tôi cũng có ưu điểm như con bạn ánh sáng cuối đường hầm:nghe lời tôi còn hơn thầy cô giáo ở trường(trừ chuyên môn của thầy cô giáo).
  Tôi có cách giáo dục con,kể cả vợ về vấn đề Xã hội)

  Like

 35. Trẻ con học ở trường,nghe lời thầy cô hơn cha mẹ.
  Tuy nhiên,biết cách và hướng dẫn thì chúng ta vẫn giữ được con mình khỏi bị tụi cs nhồi sọ.
  Hình ảnh chó hồ không có trong đầu con tôi,tôi chỉ mới hé mở cho chúng biết là chế độ nầy nói láo có mục đích(nói ngắn gọn,dể hiểu vì trẻ con nói dài chúng không nhận hết lời nói).
  Tôi bảo con tôi rằng,các con cố gắng học thật giỏi các môn.
  Riêng môn văn,tôi kiểm tra chúng thật kỹ các tư tưởng nhồi sọ của nhà trường chế độ cs.
  Con tôi đã hiểu phần nào những gì ba nó muốn dạy nó:cs là nhồi sọ,nói láo(trừ chuyên môn)

  Like

 36. Biết Đâu Tìm /MÙA HOA HỌC TRÒ/CHUYỆN TÌNH YÊU,Minh Hiếu/Ngàn Thu Áo Tím – Thái Thanh/Về đâu mái tóc người thương
  Like

 37. Hãy hình dung,một đứa trẻ được chăm sóc tốt từ thể chất đến tinh thần từ lúc nhỏ đến lớn(đừng để gián đoạn)thì kết quả như thế nào(thế hệ trưởng thành 1954-1975 của VNCH hoặc các thể chế tự do dân chủ tư bản…)!?
  Thấy con bị nhồi sọ,chúng ta nỡ nào chỉ đứng nhìn và chờ thần may mắn sẽ đến sao?

  Like

 38. tôi làm chân pha trà giót nước hầu quí vị , lắng tai nghe câu chuyện các vị tâm tư mà học hỏi được nhiều điều bổ ích .
  tôi cũng đang độ tuổi có con nhỏ , nhiều khi thấy lúng túng trong việc hướng đạo cho con trong cái thời đồ đểu này , nay hóng hớt được chút ít kinh nghiệm từ quí vị mà sáng dạ ra đôi chút , cảm ơn mọi người !!!
  – tôi xin mạo muội bổ xung thêm vào bài tham luận của quí vị thế này
  ngoài những việc tố cáo cái xấu của chế độ các vị cũng nên phổ cập thêm cho các cháu về giá trị phương tây như ; biết yêu quí và trân trọng động thực vật , ý thức bảo vệ và giữ gìn môi trường sống , ý thức về tự lập tự cường , ý thức tư duy độc lập , và lưu ý nhất đến vấn đề thực hành công việc cụ thể trong đời sống như dùng sợi dây mà có thể thắt nút nhiều kiểu được , cách cầm dao gọt , cứa , băm , chặt . trồng và chăm sóc cây …nói ra không hết nhưng nó là một quá trình cần rất nhiều thời gian đầu tư tỷ mỉ từ cha mẹ đó .thank very much

  Like

 39. Bạn Lạc Hồng Phan thân mến ! Nếu con cái và gia đình bạn sống ở Miền Bắc thì tôi lo lắng dùm bạn ,biết đâu nó sẽ trở thành lũ Dư Luận Viên phá đám những người yêu nước như đám thanh niên ở tượng đài Lý Thái Tổ ,Hà Nội .
  Nếu gia đình bạn đang sinh sống ở Miền Nam thì bạn không phải lo lắng gì cả ,tự chúng nó sẽ hiểu công sản là gì mà chúng ta không cần phải dạy .Ví dụ như con cái chúng ta ở Miền Nam nó sẽ thắc mắc tại sao sinh viên hay du học bên Anh ,Mỹ ,Pháp hay Đức chứ không du học bên Tàu ,Nga ,…
  Bọn trẻ con cái chúng ta nó sẽ biết ông cựu Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Nguyễn Thiện Nhân đã từng học ở Harvard ,có thể thuyết trình bằng Tiếng Anh 2 tiếng đồng hồ chứ không thuyết trình bằng Tiếng Tàu hay Nga
  Con cái chúng ta sẽ biết Thủ Tướng Dũng kết sui gia với Việt Kiều Mỹ chứ không phải Việt Kiều Tàu hay Nga.
  Nói chung là đời con chúng ta sẽ hiểu cộng sản là một lũ nói một đường làm một nẻo
  và chúng nó sẽ không bao giờ nghe theo CS hoặc là chúng làm ngược lại những gì Cộng Sản nói .Ví dụ CS ca tụng bọn TQ thì con cái chúng ta sẽ hiểu bọn CS thần tượng Hoa Kỳ vậy .
  Các bạn yên tâm về đời con chúng ta .

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s