VIDEO: Made in Israel


Made in Israel – Technology

https://youtu.be/-OivByuJT-k?list=PLg2gWMJDF4FafjEGOIG4aCgSb8VfPCHBY

Hướng dẫn mở phần Dịch Thuật Ngôn Ngữ

1 – Nhấn vào Dấu hiệu Setting bên dưới màn ảnh You Tube gần phía bên phải.

2 – Nhìn thấy Subtitles/CC – Nhấn vào mủi tên nhỏ phía bên phải.

3 – Nhấn vào Translate Captions – Sẽ hiện lên khung Transate

4 – Nhấn vào mủi tên nhỏ phía bên phải tìm và nhấn vào Vienamese – Tiếng Việt

5 – Nhấn vào OK – Sẽ có phụ đề Tiếng Việt.

Chúc Quý Vị vui khỏe, thưởng thức Video.

Made in Israel: Water
https://youtu.be/x7G9v6JdYwc


Made in Israel: Agriculture

https://youtu.be/oxxYmn3HpDU?t=35


Made in Israel — Clean and Green

https://youtu.be/60L6D9rhmaw


Made in Israel — Medicine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s