CXN_052415_8891_”Hãy nhìn lại:sau 1975, về CT tụi VC bị thế giới bao vây, có làm cho tụi VC c hết hay không? Khẩu hiệu,mệnh lệnh sống còn của tụi VC: đổi mới hay là chết?! phát xuất t ừ động cơ nào? Có phải do CT hay kinh tế? VC vào WTO để làm gì? Cũng vì kinh tế thôi. Nói tóm l ại:VC nó chỉ chết vì đói! (là chính) Chúng không chết vì bị mắng chửi!” (27 Hội Đoàn, LTCN, L AH, century to change VC)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn
++++++++++++
CXN: Khối 8406 có chính sách nhất quán hay không ??? Hay là vừa khuyến khích gia nhập TPP như Nguyễn Chính Kết, vừa chống đối gia nhập TPP theo Nguyễn Quang Duy, còn Cha Lợi thì sao vậy hè ?? ?? Khối 8406: Nguyễn Quang Duy – Nguyễn Văn Đài – Nguyễn Chính Kết (LTCN)(27 Hội Đoàn)
Bêndongsongtrem 24.05.2015 @ 2:26 AM Edit

@Trung lý luận đúng quá rồi còn gì nữa!
Thằng Nguyễn chính Kết nầy nó ngu hoặc nó là thằng VC nằm vùng.
Chuyện thằng Kết ủng hộ VC vào TPP là ngụy biện.
Hãy nhìn lại:sau 1975,về CT tụi VC bị thế giới bao vây,có làm cho tụi VC chết hay không?
Khẩu hiệu,mệnh lệnh sống còn của tụi VC:đổi mới hay là chết?!phát xuất từ động cơ nào?Có phải do CT hay kinh tế?
VC vào WTO để làm gì?Cũng vì kinh tế thôi.
Nói tóm lại:VC nó chỉ chết vì đói!(là chính)
Chúng không chết vì bị mắng chửi!
Đm thằng Kết,thằng Đài,thằng c c nào mà ủng hộ VC vào TPP…Chính đó là VC hoặc là lũ ngu dốt.
Tôi nói thẳng như vậy,chẳng hề rào đón,vì tôi không cần lấy lòng mấy thằng có tư tưởng HHHG với VC.Bài học mất nước của VNCH dạy cho tôi điều đó!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s