CXN_052615_8904_Đồng bào miền nam hãy để CSVN xử lý đám sư sãi sát nhân giết VNCH, đ ừng tiếp tay ngăng chặn CSVN cưỡng chiếm Chùa Liên Trì, hãy để CSVN xử Thích Không Tánh như là nội b ộ ĐCS thanh toán nhau, khi CS sụp, có CP mới thì khỏi phải bẩn tay CP mới với bọn sát nhân mặc áo cà sa này (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn
++++++++++
CXN_052515_8902_ THÍCH TRÍ QUANG – THÍCH MINH CHÂU THÍCH ĐÔN HẬU – THÍCH THIỆN SIÊU (monks): Ác t ăng sát nhân giết chết VNCH

Diệt cộng tận gốc.
26.05.2015 @ 12:30 AM Edit

Đám ma tăng,quỉ sứ ngu dốt đội lốt thầy chùa bởi lòng hám danh nên tiếp tay cho bọn cs xâm lược miền Nam.Người dân miền Nam dù có chết hết lớp này,lớp khác vẫn không bao giờ quên tội ác của bọn trọc đầu.
Ủng hộ một chính phủ mới khi cs sụp đổ,trừng trị bọn trọc nầy đích đáng.
Người dân miền Nam gớm ghiếc,tởm lợm bọn trọc nầy còn hơn tụi cs Bắc việt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s