CXN_052615_8922_”Hiện nay bất cứ ai là người CS với phần lớn đọc trang CXN của Anh Châu, tại sao tôi dám công nhận như thế, bởi tôi hỏi những người được biết nhau từ 20 năm là đảng viên đcs, là cán bộ cấp tỉnh đến TW phần lớn lớn đều biết trang CXN. Bây giờ tới l à người CS TW bộ tự quyết định lấy thật nhanh, chứ không thì biển máu trên Đất nước VN, g ần như ai ai cũng thấy vì CS trên trái đất này quá tàn ác, CSVN không khác gì.” (closing ranks)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn
++++++++++
One comment on “CXN_052615_8910_”Một tiếng kêu than tuyệt vọng của thằng đảng trưởng đcs vn quang vin vĩ dzại đây mà. Nhằm những mục đích sau. Kêu gọi sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng nhất là đội ngũ lãnh đạo khoá tới được bầu bán tuyển chọn kỹ lưỡng đây, đ ánh vào nhóm lợi ích đứng đầu là TT ba xạo tham nhũng , kết bè phái, thủ tiêu người tố cáo, tự trấn an đội ngũ đảng viên đang ngày càng bất mãn cđcs.” (closing ranks)”

nguyênphat1
26.05.2015 @ 8:49 PM Edit

Kính gửi AC và ACE đọc trang CXN:
Tôi cũng như ACE đọc trang chauxuannguyen.org, chúng ta có sự tin tưởng với trang này vì sự phát triển đất nước và con người VN không còn một bóng hình CS, thì mới chí ít VN mới là đất nước VN phát triển khá được. Tôi ghi ở đây lịch sử 40 năm đã chứng minh là quá mức đúng và đủ rồi.
Hiện nay bất cứ ai là người CS với phần lớn đọc trang CXN của Anh Châu, tại sao tôi dám công nhận như thế, bởi tôi hỏi những người được biết nhau từ 20 năm là đảng viên đcs, là cán bộ cấp tỉnh đến TW phần lớn lớn đều biết trang CXN.
Bây giờ tới là người CS TW bộ tự quyết định lấy thật nhanh, chứ không thì biển máu trên Đất nước VN, gần như ai ai cũng thấy vì CS trên trái đất này quá tàn ác, CSVN không khác gì.
Với người dân hiện nay nói chung, ai ai cũng thấy phần rất lớn thầy tu phật giáo, đcs, cán bộ Nhà nước VN đang cùng nhau giết nhân dân, bằng mọi cách để vơ vét, tham nhũng tột cùng, làm khó khăn để bất cứ là ai cũng phải đưa tiền hối lộ, cúng bái vô thần. Chế độ CSVN như thế, nên kính tế vĩ mô của CSVN đã sụp đổ hoàn toàn rồi, thì kinh tế vi mô tự nó phải sụp đổ là tất yếu không bàn cải.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s