VIDEO: Hình Ảnh Cũ Những Địa Danh Của VNCH


Cần Thơ Ngày Cũ

https://youtu.be/jAs_w5S-g8c

CAM RANH 1966-1972

https://youtu.be/vblAa1FQaYM


SÀI GÒN 1950 – 1975

https://youtu.be/c5lfarLaNdA


Vĩnh Long Ngày Cũ

https://youtu.be/qQFqW-IDtzg


Nha Trang ngày cũ

https://youtu.be/_CH-RJoGZtA


Dalat ngày cũ

https://youtu.be/gdV4bHvV1JI


Pleiku ngày cũ

https://youtu.be/zhGAWWkxwh8


Ban mê thuột ngày cũ

https://youtu.be/CTS6upyb814


Phan Rang ngày cũ

https://youtu.be/_WGRmwP1H5c


Quy Nhơn ngày cũ

https://youtu.be/DSQHfenL4lg


Bình Định ngày cũ

https://youtu.be/DMk-sbqhdMo


Vũng Tàu ngày cũ

https://youtu.be/qyF09glCeBQ


Bình Dương ngày cũ

https://youtu.be/c5cQCPTVH3k


Biên Hòa

https://youtu.be/Eu50HT9QchI?t=11


Thủ Đức – Dĩ An

https://youtu.be/Bll30Dab6ug


Quảng Trị

https://youtu.be/Frv01fo12r8


Huế xưa

https://youtu.be/EQz9yJvPS7Q


Quảng Nam

https://youtu.be/vIb6166tRxY


Quảng Tín

https://youtu.be/MK4x7e1viI4


Quảng Ngãi

https://youtu.be/_dWyot6qwjo


Phước Tuy

https://youtu.be/SZ1tD9pdmj0


Bình Long & Phước Long

https://youtu.be/hSs7sel4WvM


Hậu Nghĩa
https://youtu.be/umS0MQ9uXMo


Long An

https://youtu.be/orM4cq9-a-s


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s