THÔNG BÁO ÔNG LIÊN THÀNH SẼ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA KÝ GIẢ ĐOÀN TRỌNG TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH LITTLE SAIGON TV 57.7 VÀO LÚC 7:30 SÁNG GIỜ CALI, THỨ TƯ, 27-5-2015

5/26/2015 UBTTTADCSVN NO COMMENTS

LuutruFeb25+org+size.jpg

ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Điện thoại: 626-257-1057
Email: ubtttadcsvn.vg

THÔNG BÁO
ÔNG LIÊN THÀNH SẼ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA KÝ GIẢ ĐOÀN TRỌNG TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH LITTLE SAIGON TV 57.7 VÀO LÚC 7:30 SÁNG GIỜ CALI, THỨ TƯ, 27-5-2015
================
Bản văn số: 26515

Orange County, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Thưa Đồng Bào và Quý Chiến Hữu:

Ông Liên Thành sẽ trả lời phỏng vấn của Ký giả Đoàn Trọng trong chương trình Cafe Sáng trên Đài Truyền Hình Little Saigon TV 57.7 vào lúc 7:30 sáng giờ Cali, ngày Thứ Tư 27 tháng 5 năm 2015.Nội dung liên quan đến vụ án khiếm diện của Trần Đình Minh.

Xin mời đồng bào theo dõi.

Trân trọng kính mời.

Tngoc.png

Tịnh Ngọc
Trưởng Khối Kỹ Thuật/ UBTTTADCSVN

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2015/05/thong-bao-ong-lien-thanh-se-tra-loi.html

Ông Liên Thành Trả Lời Phỏng Vấn Ký Giả Đoàn Trọng Little Saigon TV 57.7 2752015.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s