CXN_060115_8977_DNNVV đã ra thông điệp rất rõ cho ĐCSVN rồi, ngày nào còn ĐCSVN nắm quyền l à ngày đó không kinh doanh nữa, khỏi cần tạo thuận lợi cho mất công, giải thể ĐCSVN đi thì KT sẽ phất lên như diều gặp gió: Thủ tướng: Tạo thuận lợi để người dân tự do sản xuất kinh doanh (destroy)

http://www.thesaigontimes.vn/129719/Thu-tuong-Tao-thuan-loi-de-nguoi-dan-tu-do-san-xuat-kinh-doanh.html

Văn Nam – Mạnh Tùng Thứ Năm, 30/4/2015, 10:34 (GMT+7)

Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra sáng nay – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử và Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Thời gian tới nước ta tập trung phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam, tạo mọi thuận lợi để người dân tự do sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Đây là một trong những nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại khu vực trung tâm TPHCM sáng nay (30-4).

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ đã chiếm 83% trong tổng GDP, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên, GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần, GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 2.200 đô la Mỹ/người/năm, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển khá nhanh với nhiều công trình hiện đại, tạo diện mạo mới cho đất nước.

Đến nay nước ta đã có quan hệ ngoại giao – thương mại và đầu tư với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện có hơn 18.200 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 256 tỉ đô la Mỹ.

Trong những năm qua, trước tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội. Thành tựu đạt được trong 40 năm qua đã tạo cơ sở và tiền đề quan trọng, quý báu để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trong giai đoạn tới.

“Bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận kinh tế xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, việc tạo nền tảng để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng tăng trưởng, môi trường kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa thực sự trở thành động lực mạnh cho phát triển kinh tế xã hội, chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế so với nhiều nước trong khu vực chậm được thu hẹp, bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội nhiều mặt còn yếu kém, khắc phục chậm, khoảng cách giàu nghèo còn lớn …”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong giai đoạn tới, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, vận hành hiệu quả nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh, huy động và sử dụng hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong và ngoài nước.

Nước ta sẽ tập trung phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam, tạo mọi thuận lợi để người dân tự do sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với tiến bộ công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới …

Xem thêm:

>> TPHCM tổng duyệt Lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước

2 comments on “CXN_060115_8977_DNNVV đã ra thông điệp rất rõ cho ĐCSVN rồi, ngày nào còn ĐCSVN nắm quyền l à ngày đó không kinh doanh nữa, khỏi cần tạo thuận lợi cho mất công, giải thể ĐCSVN đi thì KT sẽ phất lên như diều gặp gió: Thủ tướng: Tạo thuận lợi để người dân tự do sản xuất kinh doanh (destroy)

  1. Tạo thuận lợi để người dân tự do sản xuất kinh doanh (destroy)
    hihihi cứ luôn nhớ lời cố tt NGUYÊN VĂN THIỆU đã nói thì không bao giớ bị csvn dụ khị./.

    Like

  2. ý là xưa nay bóp nghẹt , bắt chẹt dân buôn trong ngõ hẹp nên dân buôn không lớn được chết hết , giờ thì nới lỏng tay ra gọi là ” tạo thuận lợi ” đó mà ! síc . giờ này ai mà còn tin nổi miệng lưỡi thằng cộng nô nữa chứ ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s