CXN_060415_9011_”Khi lũ vẹt bỏ cả cuộc đời theo chúng mày, chúng mày bắt kêu thế nào th ì kêu theo. Khi chúng mày không có đủ mồi cho vẹt ăn thì bọn vẹt sẽ xé xác tụi đảng chúng mày đó.” (budget, bonds)

https://www.youtube.com/watch?v=BHEp61j3Ehc

CXN_042815_8743_Ý Lan, Võ Văn Ái dự định học và dùng chiêu lừa bịp của CSVN để bóp méo sự thật là Thích Đôn Hậu hoạt động cho CSVN từ hồi 1965, 66 tại Huế và sau khi hợp tác với CSBV, bị đàn áp sau 1975, một bài học đáng đời cho những kẻ hợp tác với CSVN, như con đường Liên Minh Dân Chủ của Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đang đi (travelling in a very dangerous course): Cuộc đàn áp quy mô Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sau 30/4
Châu Xuân Nguyễn
+++++++
One comment on “CXN_060415_9008_Ngân sách không bán dc trái phiếu (132 ngàn tỉ so với nhu cầu 440 ngàn tỉ) nên ngay cả loa phường chúng cũng phải dẹp tiệm để giảm chi: Thủ tướng ký quyết định chính thức chuyển VTC về VOV (budget, bonds)”

Lâm sơn
04.06.2015 @ 6:35 PM Edit

Hết sạch tiền để chi cho tụi loa phường này rồi chớ sao! Rồi đây không biết chúng còn lấy gì mà chi cho chí lũ vẹt sủa tiếng người này nữa. Này Trọng lú, Thế Huynh,…chúng mày hết gạo cho lũ vẹt ăn rồi đem bỏ đói chúng à. Khi lũ vẹt bỏ cả cuộc đời theo chúng mày, chúng mày bắt kêu thế nào thì kêu theo. Khi chúng mày không có đủ mồi cho vẹt ăn thì bọn vẹt sẽ xé xác tụi đảng chúng mày đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s