Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam trong chiến dịch “C ải Cách Ruộng Đất” và xin vũ khí Nga để giết dân Việt.

Trang Nạn Nhân Cộng Sản của Vietlist.us dùng để thu thập và tàng trữ tài liệu tội ác của Cộng Sản Việt Nam của từ ngày thành lập đảng đến nay. Nếu quý độc giả có tài liệu liên quan đến tội ác của Cộng Sản dù là CS Việt Nam hay CS Thế giới xin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách chia xẽ cho mọi người cùng biết. Trân trọng.

Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam trong chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” và xin vũ khí Nga để giết dân Việt.

lacomau

Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì chỉ biết cướp giựt và tàn ác với nhân dân.

Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam trong chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” và xin vũ khí Nga để giết dân Việt.

Bức thư thứ 1

HoChiMinh Stalin

Bức thư thứ 1 Nội dung tạm dịch:

Đồng chí Stalin thân mến:

Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.
Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952

Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga:

http://www.rusarchives.ru/evants/exh…tnam1/22.shtml

http://www.rusarchives.ru/evants/exh…tnam1/23.shtml

6 comments on “Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam trong chiến dịch “C ải Cách Ruộng Đất” và xin vũ khí Nga để giết dân Việt.

 1. Thằng chó hồ để tiếng xâu mùi thúi muôn năm . Và đảng của nó hằng năm góp phần bổ sung mùi vào bảo đảm lúc nào củng ở nồng độ cao ngất chịu đéo nổi .

  Like

 2. Đúng là nó chẳng có tư tưởng gì! Vậy mà đến bây giờ, bọn đàn em nó bảo đồng bào học tập tư tưởng, đạo đức của nó thì có chết không chứ!

  Like

 3. Thằng chó Hồ nó cũng có tư tưởng đấy .Nhưng là tư tưởng tay sai ,lúc đầu nó xin được học trường Pháp để làm tay sai cho Pháp nhưng Pháp không đồng ý .Sau này nó xin làm tay sai cho Nga nhưng Stalin thấy nó thân TQ nên không chịu .Cuối cùng nó chấp nhận làm tay sai cho Tàu từ đấy đến nay .
  Cả cái Đảng Cướp Ba Đình là một lũ tay sai cho Tàu

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s