VIDEO: Những đứa trẻ Việt không quốc tịch, không giấy khai sinh


Các cháu này vô gia cư , không giấy tờ tùy thân , không hộ khẩu , không khai sanh ,không đi học , không nơi cư trú ổn định , chúng theo cha mẹ sống trên các thuyền , bè và trôi nỗi trên các giòng sông khu vực biên giới Campuchia và VN , không nước nào và quê hương nào nhìn nhận cả !!! ” nhờ ơn csvn đây ” !!!
 một thế hệ ngàn năm tăm tối !!!
một thế hệ ngàn năm khổ sở và không tương lai !!!
 Đúng như bài hát của Việt Khang !!!!

TRẺ EM VIỆT NAM

Trẻ Em Việt Nam Trên Biển Hồ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s