Các nước Châu Á Thái Bình Dương cam kết thiết lập mạng xã hội trong khu vực

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/asia-pacific-minister-vow-strengthen-civil-society-fight-06122015134808.html
12.06.2015

Hội nghị cấp bộ trưởng các nước Châu Á Thái Bình Dương nhóm họp hai ngày ở Sydney Úc hôm thứ sáu ra tuyên bố chung, cam kết thiết lập các mạng xã hội dân sự trong khu vực, để đối phó với hoạt động tuyên truyền của chủ nghĩa khủng bố. Tương tự như Hội nghị hồi tháng hai ở Washington, Hội nghị Sydney không đề cập trực tiếp tới nhóm từ “khủng bố Hồi giáo”.

Tham dự Hội nghị Sydney gồm các bộ trưởng và quan chức của 24 quốc gia cùng với đại diện của Liên minh Châu Âu EU và Liên Hiệp Quốc. Nghị trình thảo luận đặt trọng tâm vào việc chính phủ các nước tăng cường nối kết với cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự trong mục tiêu chấm dứt ảnh hưởng tuyên truyền cực đoan của chủ nghĩa khủng bố đối với các cộng đồng dân cư.

Tổng chưởng lý George Brandis của nước Úc tuyên bố rằng, hội nghị nhìn nhận là bản thân chính phủ các nước không thể một mình đối phó với vấn nạn bạo lực khủng bố. Tất cả các nước cần phải phát triển mối quan hệ đối tác bền vững với xã hội dân sự và xã hội công nghệ, để hóa giải các hình thức tuyên truyền cực đoan của chủ nghĩa khủng bố và đề nghị những hoạt động thay thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s