CXN_061415_9107_Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với bún ốc, bún riêu hay mía ghim, ổi ghim ??? ? DNNVV đóng cửa cho tới khi ĐCS bị tiêu diệt: “Câu hỏi rất khó” dành cho Bộ trưởng Hoàng (destroy)

Châu Xuân Nguyễn
========
\CXN_060915_9070_Kim trong bọc rồi cũng lòi ra; ĐCSVN tuyên bố KT phục hồi, DNNVV mới đăng ký nhiều hơn DN đóng cửa, bây giờ rớt mặt nạ DN mới đăng ký là DN mía ghim, cốc ổi, bùn riêu, bún ốc thì làm sao hội nhập FTA được, làm sao lớn lên được ??? (destroy)
=
CXN_060115_8975_Ngày càng rõ với CXN rằng DNNVV hiện giờ, cả tập thể là đang một mất một còn với ĐCSVN: Người bán bún riêu, bún ốc chuẩn bị… hội nhập (destroy)
http://vneconomy.vn/thoi-su/cau-hoi-rat-kho-danh-cho-bo-truong-hoang-20150612090032830.htm

10:11 – Thứ Sáu, 12/6/2015 Print

Đến 2020 Việt Nam có cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại?…

“Câu hỏi rất khó” dành cho Bộ trưởng Hoàng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 12/6.

Nguyên Vũ “Đây là câu hỏi rất khó”, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận xét khi tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 12/6.

Trước đó, chiều 11/6, đại biểu Lê Văn Lai (Quảng Nam) gửi đến bộ trưởng hai câu hỏi mà một số cử tri hỏi đại biểu này, nhưng ông không trả lời được.

Câu hỏi thứ nhất là: xin Bộ trưởng cho biết hiện nay nước ta đang ở phân khúc nào trong chặng đường đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020 như nghị quyết Đại hội 11 của Đảng đã xác định?

Và câu thứ hai: với tư cách là tư lệnh ngành, Bộ trưởng sẽ tham mưu, đề xuất những giải pháp chủ yếu nào để hiện thực hóa chủ trương đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Theo Bộ trưởng đến năm 2020 ta có đạt được mục tiêu này không? Nếu đạt được xin Bộ trưởng dẫn chứng bằng số liệu có tính thuyết phục. Nếu không, vì sao?

“Đây là câu hỏi rất khó, nhưng phản ánh sự quan tâm của người dân với vận mệnh phát triển của đất nước”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời.

Theo Bộ trưởng, Đảng đã có kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12. “Với tinh thần đó chúng tôi tin rằng sau khi lấy ý kiến nhân dân, chắc chắn đây là cơ sở hết sức thuận lợi để có cách nhìn nhận khách quan, phù hợp với vấn đề đại biểu nêu”, Bộ trưởng nói.

Với góc nhìn của ngành, Bộ trưởng nêu, hiện nay Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo chậm phát triển, và thành nước đang phát triển trung bình.

Kết quả này được thể hiện trong trong nhận định tổng quát tại văn kiện Đại hội 12: về tổng thể qua 30 năm đổi mới Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Để góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa, Bộ trưởng cho hay, ngành công thương sẽ tập trung vào hai công việc làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Thứ nhất là thực hiện đầy đủ các chiến lược phát triển công nghiệp và thương mại, đặc biệt là đề án tái cơ cấu ngành công thương.

Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là khâu quan trọng, Bộ trưởng nêu vắn tắt.

Trong số các vị chưa hài lòng với câu trả lời, tiếp tục nhấn nút chất vấn lần thứ hai, không có đại biểu Lê Văn Lai – người đã nêu câu hỏi “rất khó” với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

One comment on “CXN_061415_9107_Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với bún ốc, bún riêu hay mía ghim, ổi ghim ??? ? DNNVV đóng cửa cho tới khi ĐCS bị tiêu diệt: “Câu hỏi rất khó” dành cho Bộ trưởng Hoàng (destroy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s