Hàng triệu thiếu niên Tây và Đông Nam Á bỏ học kiếm sống

CXN_052515_8901_Sưu Tầm: Võ Văn Ái Là Ai? (monks): Ác tăng sát nhân giết chết VNCH

http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/asia-teen-drop-out-head-f-future-of-unstable-jobs-poverty-06192015154446.html
19.04.2015

Hàng triệu thiếu niên thuộc khu vực Tây và Đông Nam Á bỏ học để làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm và không cần tay nghề đã làm viễn ảnh nghèo khổ, cản trở sự phát triển kinh tế của khu vực thêm rõ nét.

Đó là kết luận của bản phúc trình do World Bank đưa ra vào ngày hôm nay đánh giá rằng thu nhập mất cân bằng vùng Tây và Đông Nam Á ngày một lan rộng vì thiếu niên trong vùng không được sự quan tâm cũng như giúp đỡ của cha mẹ chúng và cộng đồng.

Bản phúc trình cho biết sáu nước Cambodia, Lào, Philippines Mông Cổ, Indonesia và Việt Nam có 14%, tức gần ba triệu thiếu niên tuổi từ 15 tới 17 đang làm các công việc nặng nhọc nguy hiểm.

Riêng tại Việt Nam 31% thiếu niên làm việc 43 tiếng hay hơn mỗi tuần trong môi trường độc hại. Toàn bộ các em đều bỏ học nửa chừng và tình trạng này ngày một nhiều hơn.

Trung Quốc ngày càng ngang ngược

https://www.youtube.com/watch?v=UdHJ3LxSd5Y

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s