CXN_063015_9376_DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái v à TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Giá trị xuất khẩu tháng 6 c ủa Việt Nam thấp nhất trong vòng 3 tháng

http://motthegioi.vn/tin-trong-nuoc-va-quoc-te/gia-tri-xuat-khau-thang-6-cua-viet-nam-thap-nhat-trong-vong-3-thang-204002.html
05:29 27-06-2015

Giá trị xuất khẩu tháng 6 của Việt Nam thấp nhất trong vòng 3 tháng

Gia tri XK thang 6 trong 3 thang

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 6/2015 ước đạt 527 triệu USD, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, giá trị XK thủy sản tháng 6 của Việt Nam thấp nhất trong vòng 3 tháng.

Báo cáo chỉ ra, tính chung 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 2,97 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2014.

Về thị trường nhập khẩu, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 19,3% tổng giá trị xuất khẩu. Trong 5 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này đạt 473 triệu USD, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thuộc nhóm xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, tuy nhiên, xuất khẩu sang hai thị trường này cũng giảm với mức lần lượt là 11,9% và 5%, đạt 365,6 triệu USD và 214,5 triệu USD.

Trong số 10 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, xuất khẩu chỉ tăng trưởng ở Thái Lan (tăng 16,9%) và Anh (tăng 43%).

Trong khi đó, số liệu của tháng 5 được điều chỉnh thành 568 triệu USD từ con số ban đầu là 527 triệu USD, giá trị xuất khẩu tháng 6 hiện đứng ở mức thấp nhất trong vòng 3 tháng.

Bên cạnh đó, theo cáo cáo của Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 6 năm 2015 ước đạt 2,6 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 6 tháng đầu năm 2015 lên 14,42 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 6,93 tỷ USD giảm 5,7%, giảm mạnh ở các mặt hàng như cà phê (35,1%) và gạo (10,5%); Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 2,97 tỷ USD giảm 16%, giảm mạnh ở thị trường lớn nhất là Mỹ (29,07%); Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,29 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014.

Về Giá trị nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản trong 6 tháng đầu năm ước đạt 11,36 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính đạt 8,65 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trí Lâm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s