CXN_070615_9470_Khi thất thoát công quỹ, chúng nó, ĐCSVN sẽ tăng thuế phí, chặt đường đặ t trạm thu thêm phí (thâm thủng ngân sách hằng triệu tỉ, gây lạm phát phi mã như 2010), bán cây x anh HNoi, cướp BHXH, bán đất, biển, rừng đầu nguồn, đất biên giới phía Bắc, cao tốc, cầu đ ường, phi trường, cảng biển, tăng giá xăng, điện, nước, in thêm tiền, lãi suất tăng cao, tất cả làm tăng giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng, đồng bào phải biết tự bảo vệ mình tr ước cơn lốc lạm phát phi mã như 2010 (hyper-inflation, fees, waste, corruption, budget, public debt): Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ chặt chẽ hơn

http://cafef.vn/bat-dong-san/trach-nhiem-cua-chu-dau-tu-nha-thau-se-chat-che-hon-20150701150600416.chn
Thứ 4, 01/07/2015, 15:06
Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ chặt chẽ hơn

Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ chặt chẽ hơn
Có hiệu lực từ hôm nay (1/7), Nghị định 46/2015/NĐ-CP sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Để thống nhất và đồng bộ trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng cả trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng và bảo trì công trình xây dựng phù hợp với quy định của Luật Xây dựng 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, thay thế Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Nghị định 114/2010/NĐ-CP.

Nghị định đã làm rõ thêm một số nguyên tắc liên quan đến trách nhiệm của các chủ thể trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng như trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn về xây dựng; phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa chủ đầu tư và các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng…

Cụ thể, nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, phải có biện pháp tự quản lý chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình…

Các cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng; kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Phân định rõ trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng; nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng; nhà thầu thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác có liên quan.

Thanh Ngà

Theo Trí thức trẻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s