CXN_071115_9538_Đóng cửa như thế này thì làm sao có tăng trưởng ??? DNNVV đã bỏ ngỏ nền KT này cho những Hiệp Định Thương Mại FTA để Thái và TQ tự tung tự tác rồi, còn CSVN là không còn DNNVV (destroy, CAFTA): Kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/kinh-te-ha-noi-tang-truong-cao-nhat-trong-4-nam-qua-20150706151729555.ch
Thứ 2, 06/07/2015, 15:17
Kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua

Kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong 4 năm quaKỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, HĐND Thành phố cần phân tích, làm rõ khó khăn trong sản xuất khó khăn của doanh nghiệp

Sáng 6/7, sau lễ khai mạc Kỳ họp thứ 13, khoá XIV, HĐND thành phố đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 và một số nội dung quan trọng khác của kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp lần thứ 13, khóa XIV HĐND Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thông báo về kỳ họp thứ 9 khóa XIII Quốc vừa kết thúc và thành công tốt đẹp, Quốc hội thông qua 11 dự án luật và cho ý kiến 15 dự án luật… để lại ấn tượng với đồng bào và cử tri cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chung Lưu tin tưởng với truyền thống đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố Hà Nội sẽ là một kỳ họp theo tinh thần đổi mới quyết nghị những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Thành phố Hà Nội là khá toàn diện. Kinh tế duy trì tăng trưởng đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,8%. Thu ngân sách thành phố tăng 13,3% so với cùng kỳ; giá cả thị trường ổn định lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội bảo đảm… Thành phố triển khai năm văn minh đô thị có kết quả khá rõ. Quản lý đô thị được đẩy mạnh, giao thông đô thị thoáng hơn. Xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực và có kết quả đáng mừng…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá hoạt động của HĐND Thành phố đã chọn lựa đúng các vấn đề quan trọng cấp bách đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố để bàn và ra Nghị quyết, phát huy tính dân chủ và công khai. Tăng cường công tác giám sát và chất vấn tích cực đổi mới tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri những bức xúc trong nhân dân. Qua đó khẳng định vị trí vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, tán thành với những đánh giá về hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong báo cáo của HĐND và UBND Thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhiệm vụ 6 tháng rất nặng nề, đòi hỏi Thành phố phải có quyết tâm chính trị cao, xác định rõ nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Cơ bản tán thành nhiệm vụ giải pháp của Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị:

1.Trong phạm vi quyền hạn của mình cần nghiêm túc triển khải các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp mới các đạo luật vừa được Quốc hội thông qua, đặc biệt là Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để tổ chức thành công cuộc bẩu cửa Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016-2012, trong đó cần nghiên cứu kỹ để triển khai các quy định mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương về Thường trực HĐND, các ban của HDND, nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm của UBND các cấp; Tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân về Bộ luật Hình sự sửa đổi trong tháng 7 và 8 này theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và kế hoạch của Chính phủ.

2. Cần tiếp tục triển khai kịp thời có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2015 với tinh thần tập trung ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời giữ cho được mục tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND cần đánh giá phân tích sâu sắc thêm về tình hình và làm rõ nguyên nhân về sản xuất kinh doanh khó khăn của doanh nghiệp; Kim ngạch xuất khẩu giảm, môi trường đầu tư chậm cải thiện chưa khai thác tiềm năng vốn trong nước và nước ngoài, tiến độ công trình trọng điểm chậm, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường đang còn bất cập để có giải pháp giải quyết hiệu quả hơn, thận trọng nhưng linh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình của Thành phố.

3. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Các cấp, các ngành của Hà Nội cần chủ động sáng tạo và quyết liệt hơn nữa tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả thiết thực nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức,nhất là trách nhiệm của người đứng đầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương khắc phục tình trạng đùn đẩy né tránh công việc. Thực hiện tốt nhiệm vụ gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Cùng với đẩy mạnh việc Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút ngày càng nhiều hơn các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố.

4. Nêu cao vai trò trách nhiệm của HĐND, đại biểu HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố bảo đảm đủ điều kiện cần thiết để HĐND thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình theo tinh thần nội dung mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thực hiện hiệu quả chức năng giám sát toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước đặc biệt là giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước các cấp.

Các cơ quan tư pháp tập trung giám sát các vấn đề quan trọng, vấn đề nhân dân quan tâm hay bức xúc. Chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, cơ quan thông tin báo chí cùng nhân dân xét xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và kết luận sau giám sát.

Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn coi hoạt động chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền các cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, quan tâm đôn đốc trả lời kiến nghị của cử tri để góp phần nâng cao vai trò, vị trí hiệu quả hoạt động của HĐND.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, kỳ họp HĐND Thành phố là dịp để Thành phố nhìn lại những gì đã làm chưa làm được trong năm qua và 6 tháng đầu năm nay để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, các vị đại biểu tập trung trí tuệ thảo luậnvà quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của Thành phố./.

Theo Đỗ Hưng

VOV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s