Điểu táng – Cho kênh kênh ăn xác người chết.


Điểu táng – Cho kênh kênh ăn xác người chết.

dieutang

Xin đừng tiếp tục xem nếu bạn dể sợ hãi !!!Có nhiều tôn giáo tôn trọng sự tinh khiết của trời đất.

Đem chôn gọi là địa táng thì uế thổ.
Đem hỏa táng thì uế hỏa.
Đem thủy táng thì uế thủy.
Đem nhét vào cây như người Thượng thì uế mộc.
Đem bỏ vào thùng kim loại thì uế kim.
Để ngoài trời cho thây rả ra thì uế khí.
Chỉ còn cách cho chim ăn thì tiêu táng hết….

Thường khi có người qua đời chúng ta có 4 cách để chôn người quá cố đó là: Địa táng, Hỏa táng, Thủy táng và đặc biệt là Điểu táng. Phương pháp sau cùng này thường được các dân tộc miền núi cao như Tây Tạng, Mông Cổ… xử dụng vì địa thế nơi đây toàn núi và đá… không cho phép người dân sinh sống nơi đây đào huyệt để chôn người chết và quan trọng hơn hết là niềm tin về tôn giáo không cho phép người dân được phép “hỏa táng” hay “địa táng” thân xác như các dân tộc khác.
Xin chuyển đến quý anh chị và thân hữu một cảnh “táng người” tại Tây Tạng được gọi là “Điểu Táng”.
Thân ái

Xin đừng tiếp tục xem nếu bạn dể sợ hãi !!!

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

dieutang

One comment on “Điểu táng – Cho kênh kênh ăn xác người chết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s