TẤT CẢ CÁC CHỦNG TỘC KHÁC NHAU ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ GIA ĐÌNH CỦA NÔ-Ê


TẤT CẢ CÁC CHỦNG TỘC KHÁC NHAU ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ GIA ĐÌNH CỦA NÔ-Ê

Inline image 1

Người viết: Sưu tầm

Thế giới ngày nay có nhiều chủng tộc khác nhau, điều rõ ràng nhất trong các đặc trưng này là màu da. Nhiều người xem đây có thể là lý do để nghi ngờ những bản ký thuật lịch sử của Kinh thánh vì họ tin rằng các chủng tộc đa dạng có thể được tiến hoá riêng rẽ trong quá trình lâu dài. Điều quan trọng nhất trong niềm tin này là; làm thế nào chúng ta có thể hoàhợp được giữa khoa học và niềm tin Cơ Đốc?

Continue reading

Quà tặng tâm hồn: Vươn lên sau vấp ngã


Quà tặng tâm hồn: Vươn lên sau vấp ngã

ETvn Staff 26/12/2014 

252285_522594934419118_1369340332_n

Quà tặng tâm hồn là những món quà do ban biên tập chuyên mục Văn hóa Đại Kỷ Nguyên tiếng Việt biên soạn tặng độc giả – những món quà ấm áp mong giúp các bạn luôn vững bước trong cuộc sống và trên con đường mình đã lựa chọn.

Continue reading

Suy Gẫm Đời Sống: Hãy Nói “Có” Với Cuộc Sống. – Say Yes to Life


Hãy Nói “Có” Với Cuộc Sống.

Inline image 1

Bạn có biết rằng Thượng Đế có một kế hoạch tuyệt vời cho bạn không? Chúa Giê -xu phán:” Ta đã đến, hầu cho [chiên] được sự sống và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10). Đây là những gì mà Lời của Thượng Đế, tức Kinh Thánh, nói về Tin Lành này.

Continue reading

HOA TƯ TƯỞNG 53


HOA TƯ TƯỞNG 53

Gabriel Rong Nguyễn
Trích từ bài giảng các Mục sư. Đây là những lời hay ý đẹp Mục sư trích dẫn hoặc chính lời giảng của Mục sư.

*-Cuộc đời của Phao-lô chứng minh tính cách chân chính của Phúc âm. Anh em và tôi cũng vậy. Ðiều quan trọng không phải là những gì chúng ta giảng nhưng là cuộc đời chúng ta. Những cái gì chúng ta giảng đến tư sự mặc khải của Chúa Thánh Linh.

Continue reading