Phiếm bàn: Nếu tôi là đảng trưởng đảng cộng sản (Lê Dủ Chân)

Displaying

Kính thưa bà con cô bác, bạn bè gần xa trong nước và ngoài nước, nếu có trường hợp ma đưa lối quỷ đưa đường làm cho Dủ Chân tôi trở thành đảng trưởng của đảng cộng sản Việt Nam hôm nay thì tôi nhất định sẽ cứu cái đảng chết tiệt đang hấp hối của tôi bằng những việc làm sau đây:

1- Tuyên bố đổi tên đảng, đổi tên các tổ chức trực thuộc của đảng là gì gì đó (sẽ bàn với BCT/TW đảng sau)… cho hợp với thực tế “đảng” và thời đại hôm nay.

2- Tuyên bố thay thế tư tưởng Karl Max – Lenin bằng 4 mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, nhân dân an cư lạc nghiệp” làm tư tưởng chỉ đạo cho đường lối, chính sách của đảng.

3- Tuyên bố lấy phương châm: “Tổ Quốc trên hết, Dân Tộc trước hết” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đảng.

4- Tuyên bố trao quyền lãnh đạo quốc gia cho nhà nước, không trực tiếp can dự vào việc quản lý xã hội, giải tán các tổ chức đảng ủy trong quốc hội, trong cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, trong quân đội, công an, trong các tổ chức xã hội dân sự trá hình như Mặt Trận Tổ Quốc, Hội Phụ Nữ v.v…

5- Tuyên bố trả lại cho nhà nước tất cả phương tiện, mặt bằng, cơ sở mà đảng đã tiếm dụng từ trước đến nay cho chính phủ và nhân dân sử dụng.

6- Tuyên bố chấm dứt chế độ lương bổng (nếu có) dưới mọi hình thức từ phía nhà nước đối với những đảng viên không phục vụ trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang.

7- Tuyên bố chấm dứt mọi đặc quyền, đặc lợi, ưu tiên, ưu đãi đối với tất cả đảng viên trong sinh hoạt của cộng đồng xã hội.

8- Tuyên bố chấp nhận cạnh tranh minh bạch và công bằng với các tổ chức chính trị, đảng phái khác trên cơ sở dân chủ, hòa bình. Lấy sự tín nhiệm của nhân dân làm nền tảng cho sự thăng tiến thay vì dùng bạo lực để ép buộc mọi người phải theo mình.

9- Tuyên bố tuyệt đối tuân thủ hiến pháp và luật pháp quốc gia. Công và tội của đảng trong quá khứ xin để cho lịch sử thẩm định. Công và tội hiện hành của đảng giao cho luật pháp định đoạt và xử lý theo từng trường hợp và từng cá nhân đảng viên.

10- Khẩn cầu nhân dân chấp thuận cho đảng một thời gian là 02 năm để đảng thực hiện những cam kết nêu trên. Nếu đảng sai lời, lúc đó nhân dân sẽ đứng lên lật đổ đảng và đảng sẽ cúi đầu chịu tội trước mọi hình thức trừng phạt của nhân dân.

Thay mặt BCT/BCHTW và toàn thể đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

19/07/2015

Lê Dủ Chân

One comment on “Phiếm bàn: Nếu tôi là đảng trưởng đảng cộng sản (Lê Dủ Chân)

  1. Tác giả xin cho đẻng cướp sạch (đcs) thư thả 2 năm nữa à !vậy là nước ngập tới cổ rồi chứ gì?Xin thư thả 2 năm để đẻng biến hình chứ đừng bít mồm bít mũi đẻng ngộp tắt thở liền “tội lém ngừ ơi”! Đâu có được nà!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s