One comment on “Video: NGUOI SAIGON, LINH MY XUA

 1. còn đâu nữa một thời oanh liệt
  súng trong tay bão vệ dân chủ tự do
  nếu sài gòn là người chiến thắng
  thì dân ta dư sức có ấm no
  đâu có độc tài phân chia kỳ thị
  đễ lòng dân trăm ngã rối bời
  đễ đất nước lâm vào nô lệ
  đễ dân nghèo ly tán tha phương
  đễ tài nguyên kinh tế tan hoang
  bỡi lũ khỉ rừng mang tên cộng sản./.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s