Video: Ý tưởng tuyệt vời của Samsung trucks, tiết kiệm được nhiều nhân mạng

unnamed (1)

Ý tưởng đó là ở rất rất nhiều quốc gia, mỗi giờ như ở Argentina có 1 tai nạn vì cả con đường chỉ có 2 lanes, 2 chiều và khi vượt qua mặt thì phải dùng lane chiều nghịch lại mà không thấy, tai nạn đâm đầu vào nhau là rất thường. Vậy trucks Samsung chỉ dùng kỹ thuật từ xưa lắm rồi là đạt phía sau 4 màn hình TV, chiếu lại khúc đường phía trước xe truck nên khi xe sau qua mặt thì họ “nhìn” thấy trước xe truck có xe nào xe nào v.v…
https://www.youtube.com/watch?v=ZetSRWchM4w

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s