CXN_072815_9762_Khi bán thu tiền về là mất vĩnh viễn, 11 ngàn tỉ một lần thu so với hằng năm thâm thủng 500 ngàn tỉ (privatization, fees & charges, asset sales): 6 tháng đầu năm, các Tập đoàn, TCT nhà nước đã thu về hơn 11.000 tỷ từ thoái vốn

Displaying
Châu Xuân Nguyễn
++
CXN_021515_8148_4 con số 2015, thu 911 ngàn tỉ, chi 1,150 triệu tỉ, bội chi 226 ngàn tỉ, trái phiếu cần bán 440 ngàn tỉ: Năm 2015, NSNN dự kiến bội chi 226.000 tỉ đồng (NS,TPCP,nợ công)
=

CXN_072815_9761_ Đây là lần đầu tiên bắt đầu vay tiền của dự trữ ngoại hối vì Trái Phiếu CP quá ế, 150 ngàn tỉ thay vì 250 ngàn tỉ (waste, budget, bond, public debts): Bộ Tài chính đề nghị NHNN cho ngân sách vay 30.000 tỷ đồng

Trích bài 8148 ngày 15.2.15:”
CXN_010115_7671_4 con số 2015: Thu 911, chi 1150, bội chi 240, TP 440: Năm 2015 dự kiến thu NSNN 911 nghìn tỷ đồng trên cơ sở giá dầu 100 USD/thùng
Trích bài 7671 ngày 1.1.15:”TPCP: 85 nghìn tỷ đồng, cộng với huy động cho bù đắp bội chi (226 nghìn tỷ đồng) và đảo nợ (130 nghìn tỷ đồng), thì nhiệm vụ phải huy động trong năm 2015 tăng khoảng 40 nghìn tỷ đồng so với năm 2014 (85+226+130=440, năm 2014 là 400 ngàn tỉ)“(HT)———–
Đây là con số mà CXN lưu, mặc dầu chúng giấu diếm, không công bố đầu năm nhưng những con số này CXN đã đoán, suy diễn ra nhờ những dữ kiện khác của chúng.“(HT)

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn. Melbourne
28.7.15
Châu Xuân Nguyễn

+++++++++++++++
http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/6-thang-dau-nam-cac-tap-doan-tct-nha-nuoc-da-thu-ve-hon-11-000-ty-tu-thoai-von-2015072715584334.chn
27/07/2015, 15:58

6 tháng đầu năm, các Tập đoàn, TCT nhà nước đã thu về hơn 11.000 tỷ từ thoái vốn

6 tháng đầu năm, các Tập đoàn, TCT nhà nước đã thu về hơn 11.000 tỷ từ thoái vốn

Tính đến hết quý 2/2015, đã có khoảng 4.300 doanh nghiệp được cổ phần hóa

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong năm 2014, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 167 doanh nghiệp – tăng 1,65 lần so với năm 2013, trong đó,cổ phần hóa (CPH) 143 doanh nghiệp- tăng gấp gần 2 lần năm 2013.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, cả nước đã cổ phần hóa 61 doanh nghiệp (trong đó có 5 Tổng công ty nhà nước -TCTNN và 56 doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp), 46 doanh nghiệp thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn thông qua sở giao dịch chứng khoán, bằng 28% số lượng cả năm 2014. Trong số 221 doanh nghiệp thực hiện CPH trong năm 2015 theo kế hoạch, có 44 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, 127 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp.

Như vậy, tính đến hết quý 2/2015, đã có khoảng 4.300 doanh nghiệp được cổ phần hóa.

Bộ Tài chính cũng cho biết, đến hết quý I/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án của 20/20 tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thuộc thẩm quyền. Các bộ, địa phương đã phê duyệt 70 đề án của TCTNN trực thuộc.

Về tình hình thoái vốn (ra khỏi 5 lĩnh vực nhạy cảm: bất động sản, chứng khoán, tài chính ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư, tính từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011), trong năm 2012 đã thoái vốn 348 tỷ đồng, thu được 356 tỷ đồng. Năm 2013, thoái được 874 tỷ đồng, thu được 745 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2014 – 2015, các Tập đoàn kinh tế, TCTNN tiếp tục thực hiện thoái vốn theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Năm 2014, thoái được 4.184 tỷ đồng, thu được 4.292 tỷ đồng.

2 quý đầu năm 2015, thoái 7.522 tỷ đồng, thu được 11.161 tỷ đồng – bằng 1,48 lần giá trị sổ sách. Tính đến quý I/2015, số vốn đã thoái là 8.213 tỷ đồng và số thu về là 8.599 tỷ đồng.

Mai Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s