CXN_080415_9830_”Công sức,tiền của và trên hết là tâm huyết,lòng yêu nước của NVTNCS đã bị bọn hoạt đầu chính trị do tụi VC cài cấy đã nẫng tay trên vì NVHN đã trao niềm tin nhằm lũ háo danh ăn cơm cờ Hoa thờ ma cs.”(US betrayal)

http://chauxuannguyen.org/2015/07/29/hang-nhai-da-bi-lo/
http://chauxuannguyen.org/2015/07/29/hang-nhai-da-bi-lo/

CXN

++
One comment on “CXN_080315_9813_Sách lược thoát Trung nhưng không thoát ĐCSVN của Phong Trào Dân Chủ bây giờ l àm NVHN sôi máu nhưng đã lỡ bị Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Phạm Chí Dũng lừa bịp cả t iền và chính nghĩa như MTGPMN từng làm cho 17 triệu dân miền Nam (US betrayal): RƯỢU MÁU, MẶT MO”

Bêndongsongtrem
04.08.2015 @ 4:57 PM Edit

Công sức,tiền của và trên hết là tâm huyết,lòng yêu nước của NVTNCS đã bị bọn hoạt đầu chính trị do tụi VC cài cấy đã nẫng tay trên vì NVHN đã trao niềm tin nhằm lũ háo danh ăn cơm cờ Hoa thờ ma cs.
Giờ đây,NVHN đã phân biệt được lòng dạ đen tối của bọn mãi quốc cầu vinh,làm tay sai cho lũ VC..vậy cũng là may mắn rồi……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s