QLVNCH:(Những Trận Đánh) – Liên Đoàn 22 BĐQ – NƠI BIÊN-CƯƠNG 2 (Hết)


Liên Đoàn 22 BĐQ – NƠI BIÊN-CƯƠNG 2

Kính tặng:
T/T Đổ-văn-Mười, T/T Phan-văn-Tranh
Phong-Vũ

…….

– 72 dây 80.  Bây giờ tụi nó làm luôn tôi.. . đang làm việc với Bắc Đẩu (phi-cơ quan sát L-19),  Ô Kê (oanh kích) cho thằng 2 và 3 của tôi, khi nào ngưng cho xin Phở Bắc, tụi nó bám sát lắm rồi.

        – 80.  Anh bình tinh, tôi sẽ 24/24 với anh.

Lúc dó địch vẫn tiếp tục pháo kích, dể lại một ít quân bao vây, cô lập hai đại-đội 1 và 4, dốc toàn lực đánh hai đại đội 2 và 3, nặng nhứt mặt phiá tây cuả đại-đội 3 phòng tuyến chính bảo vệ bộ chỉ huy tiểu doàn.   Từ trên những suờn núi cao xung quanh, địch dùng dại bác 57 ly bắn trực xạ trúng hầm chỉ huy làm chết đại dội truởng, nhân viên truyền tin, hư máy 25.   Phòng tuyến này sắp bị dứt không biết lúc nào.. .

Tại bộ chỉ huy liên-doàn, si-quan ban 2 báo cáo một tiểu đội thuộc đại đội trinh-sát Beo-Gấm (Từ Pleiku lên tăng phái) trấn giữ một đỉnh đồi hướng tây bắc gần bộ chỉ huy liên-doàn bị tấn công từ sáng.   Tiểu dội này chết và bi thương gần hết, vị đại đôi trưởng cuả họ xin cho lệnh rút .  Trung-tá liên doàn truởng chấp thuận nhưng phải cho một tiểu đội khác lên thế, nếu để mất vị trí này, dề-lô (DLO – tiền sát viên pháo binh) cuả địch sẽ điều chỉnh pháo binh bắn nát bộ chỉ huy liên-doàn cùng vị trí pháo binh của ta gần dó.   Đại-úy Phán si-quan liên lạc pháo-binh cũng báo cáo là địch pháo kích vào vị trí pháo dội 155 ly nhưng chưa trúng.   Pháo binh xin cho một trung dội Biệt-Động-Quân di chặt cây, khai quang làm một vỉ trí pháo binh phụ, truờng hợp phải kéo mấy khẩu dại bác dem di dấu, địch dã biết vị trí hiện tại nhưng diều chỉnh chưa hiệu-quả.

Tình hình tiểu-doàn 95 lên mặc dù khẩn trương, 80 ra lịnh cho dại-dội 1, bằng mọi giá rút về trám lại tuyến cho đại đội  3.   Chiến đấu tới sáng rồi nằm chiụ pháo, nhấc đầu lên không nổi nhưng vẫn phải thi hành lệnh.  Lính đại-đội 1 đặt những chiến hữu đã hy sinh nằm ngay ngắn dưới giao thông hào, những người bị thương sẽ di chuyển sau với ban quân y,  sau dó từng trung đội bắt đầ di chuyển hướng về bộ chỉ huy tiểu doàn.   Dường nhu địch đã doán biết truớc mọi chuyện, đợi cho doàn quân xuống dến lưng đồi, hàng loạt dạn súng cối 82, đại bác không dựt 57 ly từ ngọn đồi phiá tây bắn trực xạ vào chính giữa đoàn quân dang di chuyển, trúng ban chỉ huy đại đội chỉ có những cần antena của máy truyền tin PRC-25.  Thêm một đại đội trưởng tử trận, rút về lại cũng không dược, không còn liên lạc được với đại đội, các trung đội tự động tìm đường thoát..

Thanh toán xong dại dội 1, địch quân khép kín vòng vây dại dội  4, quân Bắc Việt dã vào được phòng tuyến đại đội 3, đang giao tranh với đại đội chỉ huy.. . số phận tiểu-doàn 95/BĐQ kể như den.  80 vẫn còn rất bình tinh, người dã trải qua nhiều chiến trận.  Một hai thằng (đại đội) 1 và 3, thằng 2 đã di hết phân nửa, thằng 4 kẹt cũng không cựa quậy.. . tụi nó dông như kiến, mình dã hết quân.. . nợ núi sông vẫn phải trả.   Tôi ngồi trong trung tâm hành quân vẫn còn nhớ giây phút oai-hùng, dau thương của tiểu doàn, đơn vị cũ của tôi.  80 gửi chiếc L-19 truớc.

Bây giờ còn bao nhiêu trái bom, anh thả xuống hết  ngay trên dầu tôi.   Sau dó gọi liên doàn truởng.

– 72 dây 80.   72 cho pháo lên dầu tôi… làm gấp di.

– 80 dây 72.   Anh bình tinh báo cáo lại cho tôi biết.

– 72 cho pháo lên dầu tôi ngay di.   Tụi nó vứa pháo và quân bộ dã lên tới chỗ tôi. .

Hàng loạt   tiếng súng M-16, AK-47 xen lẫn với những tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc máy truyền tin liên lạc với bộ chỉ huy tiểu doàn.. . mỗi người  trong trung tâm hành quân đều nín thở theo dõi, địch đã vô tới nơi..

– 80 dây 72.. . 80 dây 72.. . không có tiếng trả lời.   Vị liên doàn truởng ra lệnh cho tôi gọi diện thoại hỏa-tốc (Hot line) báo cáo ngày giờ mất liên lạc với tiểu-doàn 95/BĐQ cho trung-tâm hành-quân sư-doàn 22/BB.   Nhân viên truyền tin gửi chiếc L-19, hỏi thăm về số phận TĐ/95.

– Bắc Đẩu 60 dây Phú-Hùng (danh hiệu BCH/HQ LĐ/22/BĐQ).

–  Bắc Đẩu 60 nghe dây, có gì cho biết.

– Tôi không còn Lê-Lai (liên-lạc) được với thằng 95 cùa tôi.   Bắc Đẩu gửi nó giùm tôi.

– Tôi cũng mất liên lạc với nó luôn.

– Nếu vậy  -Bắc Đẩu coi dùm mái nhà (BCH) của nó xem sao.

– Tôi chỉ thấy đám cháy ở dó thôi.

– Cám on  Bắc Đẩu có gì sẽ Lê-Lai với bạn.  Dứt.

Một bầu không khí im-lặng bao trùm trung tâm hành quân, không ai nói một lời.. .  Lúc đó dã xế chiều, tình hình bắt dầu tạm yên, các sĩ quan tham-mưu lặng lẽ ra khỏi hầm.   Trong TTHQ bấy giờ chỉ còn lại trung-tá liên-doàn truởng, thiếu-tá truởng, ban 3, dại-úy Phán si quan liên-lạc pháo-binh và tôi.  Bộ chỉ huy hành quân liên-doàn thiếu sĩ-quan ban 3 nên tôi phải trực 24/24,  Tôi dem đồ vào ngồ cạnh mấy cái diện thoại.   Ngồi một lúc lâu, vị liên-doàn truởng cầm tấm bản-dồ trên tay, gọi ông truởng ban 3 và sĩ-quan pháo binh lại gần, chấm một số hoả tập tiên liệu.. .  Tụi nó chơi mình bằng pháo binh, giờ tới phiên mình làm lại.. .đôi ta cùng chết.  Đêm này mấy thằng ‘Cải Cách, Sơn Tây’ (Cộng Sản)) gom quân về dâu, mình chấm mấy diểm tình-nghi.

– Đại-úy Phán.  Bắn cho tôi 400 quả đạn vào mấy chỗ Alpha, Beta,.. . (Tên của các hỏa tập tiên liệu).   Bắn tập trung vào lúc hai giờ sáng.

Ông si-quan pháo-binh lấy giấy viết ra, ghi chép mấy toạ độ trên bản đồ rồi nói.

– Vị trí pháo-binh mình dã bị lộ, sau khi bắn xong xin trung-tá cho một trung-dội BĐQ hộ tống đưa mấy khẩu đại bác dến vị-trí phụ.   Mình dề phòng tụi nó trả đũa.

– Hiểu, nói thẳng 62 (TĐ/62/BĐQ) cho một trung dội di với pháo binh.

– Dạ vâng.

Đúng hai giờ sáng, tiếng đạn đại bác nổ liên tục đánh thức tôi dậy, tôi gọi ông ban 3 tiểu-doàn 62, yêu cầu cho một trung đội chuẩn bị đi mở đường cho pháo dội pháo binh di chuyển ra vị trí phụ.   Vị trí này mới được làm hồi chiều, cách BCH/LĐ 500 thước hướng tây tây nam.   Vừa đạt ống nghe xuống, tiếng điện thoạii reo lên, tiếng dại-úy Phán bên kia dầu giây.

– Pháo binh tụi tôi dã bắn xong, trung dội Biệt-Động-Quân có sẵn chưa?

– Trong vòng năm phút nữa.   Đại-úy nói với Đại-úy pháo-dội truởng chuẩn bị đi là vừa.

– Cám ơn.

Cúp điện thoại xong, tôi gọi điện thoại nội bộ trình kết quả cho trung-tá liên-doàn truởng cùng với ông truởng ban 3 của tôi.   Muốn ngủ lại không phải dễ, đêm nào cung có diện thoại vài ba lần, mỗi khi sĩ-quan trực trung tâm hành quân của sư-doàn 22/BB dổi ca, thuờng họ gọi tất cả các đơn vị trực thuộc để biết qua tình hình trong dêm. . Điều này rất đúng thủ tục tham muu, là trong thời gian trước khi đổi phiên trực, địch đã bất thần đánh ‘bật’ một đơn vị .

Ngày hôm sau, tất cả các danh hiệu, tần số làm việc, đặc lịnh truyền tin đèu được thay đổi, bản đồ cũng phải sửa lại với những trục chuẩn mới.  Tôi được lịnh dò tìm những toán quân còn sống sót cuả TĐ/95 đang lẩn trốn trong rừng và hướng dẫn họ về với Gia-dình.  Nhờ vẫn dể một máy PRC-25 trên tần-số cũ, tôi và nguời lính truyền tin đôi lúc nhày nhổm lên vì sung sướng.  Ngoài tiếng rè-rè của máy 25, bên kia là một giọng nói nhỏ, thều thào như mệt mỏi.  Danh hiệu các dại-dội thuộc tiểu doàn 95 là hai con số có tổng số là 8, dại-dội 1 71, dại-dội 2 62, dại-dội 3 53, dại-dội 1 ‘71’,  Tất cả đều liên lạc được rồi mất dần, mỗi khi báo cáo ‘diểm đứng’, địch đã lấy được bản đồ, biết chỗ ẩn trốn dem quân di lùng giết hết, còn nếu không có quân ở gần, chúng dùng súng cối nện xuống.  Đêm nào ông truởng ban 3 cuũng xuống trung tâm hành quân hỏi tôi.  Còn liên lạc gì với mấy thằng cuả tôi  ‘Còn thằng 71 có tin gì thêm không? v/v.. .’.

Ngày hôm sau nữa khoảng tám giờ tối, tôi đang ngồi nói chuyện với xếp ban 3, bỗng có tiếng phát ra từ máy 25 Phú-Hùng dây 45 gọi.. . Phú-Hùng dây 45.   Ông truởng ban dặn tôi phải hỏi lại cho kỹ.   Thằng 45 là thằng nào, chí có 44 thôi.   Mày coi chừng bị tụi nó lừa.   Tôi cầm lấy cái combinet của máy 25 vừa với tay lấy tấm bản đồ hành-quân cũ (dể liên lạc với các toán quân của TĐ/95 bị vây nhưng vẫn còn chiến dấu).

– Phú-Hùng nghe. 45 cho tôi biết bạn là ai?   Tôi không có nguời nào quen là 45.

– 45 là em của 44.. .(don-vị nhỏ của 44). Vẫn giọng nói rất nhỏ trả lời.

Tôi đưa mắt nhìn ông truởng ban, xin cho biết ý kiến.. . Nguời bên kia duờng như vừa nhớ ra diều gì, mừng rỡ la lên thật to.

– Có phải Hồng-Hà đó không? Nhờ lần này nói to nên tôi nhận ra giọng của thiếu-úy Tùng, đại-đội phó ĐĐ/4, trong thời gian làm trung dội truởng trong đại-đội tên gọi tôi trên máy 25 là Hồng-Hà do chữ dầu vần H. Hết sức mừng, tôi muốn gào lên dể trả lời.

-Đúng 5. Tu-Tuởng (t/u Tùng) cho tôi biết số nhà (diểm dóng) .. . tình trạng gia cảnh (tình trạng don vị).

  – Để mai tôi cho biết. Hiện giờ tôi chỉ còn 50 cái nón sắt (5 nguời lính, nói số lớn dể hù dịch quân).  Tôi dã bị rách quần (bị thương nơi chân).. . duối lắm rồi.. .

– Tôi cũng rất lo cho Tư-Tuởng.   45 có nghe gà-cồ mình gáy không? (pháo binh bạn). Dắt mấy đứa con zulu về hướng non nước (dắt lính di-chuyển về huớng nam) sẽ dến Delta cúa gia dình lớn (BCH/LĐ trên bản dồ, BCH thuờng được đánh dấu hình tam-giác như chữ Hy-Lạp Delta).

– Tôi đuối lắm rồi, mấy đứa con mất từ từ, chắc không thoát.. .Hồng-Hà xin con chuồn-chuồn boôc tụi tôi thì may ra.. .  Tôi cố gắng băm môi trả lời, trong năm người lính còn lại với t/u Tùng biết đâu có người trong trung đội cuả tội.

– Thôi bây giờ nói nhiều không tốt.  45 kiếm chỗ nào overnight (dóng quân dêm), mai sẽ có chuốn chuốn lên kiếm 45.

Ông truởng ban 3 cùng nguời lính truyền tin ngồi nghe, thông cảm cho tâm trạng của tôi.. .Sau khi cúp máy, tôi ngồi gục đầu, hai tay dể lấy mặt. Thiếu-tá Phú vỗ vào vai tôi mấy cái, dặn dò thêm một câu rồi rảo bước ra khỏi trung-tâm hành-quân.

– Cẩn thận coi chừng tụi no đem trực thăng tới cho tụi nó ‘làm’.

– Tôi ở đại-đội 4 truớc dây mà thiếu-tá, thiếu úy Tùng là đại-đội phó của tôi, đại-đội bây giờ chỉ còn bấy nhiêu nguời thôi.. . Những lúc nguy-hiểm, sống chết mới rõ tình chiến-hữu, tình nguời.. . những chuyện buồn phiền thuờng sống lâu với con nguời hơn là những chuyện vui. Điều đó có lẽ đúng.

Sáng hôm sau, liên-doàn duợc xử dụng một chiếc trực thăng để ‘bốc’ những toán quân thất lạc.  Tụi tôi phải để một máy 25 trên tần số ‘không lục’  dể làm việc với phi công trực thăng.   Tôi quen nhiều bên không quân, khóa tôi về không-quân 50 nguời, cái bật lửa Zippo cũng do một ông bạn bên không quân mua từ bên Mỹ tặng.   Tôi lại không có cảm tình nhiều với mấy ông bay những phi vụ tiếp tế, tuy nhiên rất phục những phi công bay thả các toán viễn-thám và những phi vụ cấp cứu.   Họ là những anh hùng của quân dội, dám làm, dám hy-sinh vì nhiệm vụ, làm vẻ vang cho quân chủng không quân.   Trên chiếc trực thang cấp cứu có thêm si4-quan ban 2, ông này chuyên môn di thả viễn thám và một nhân viên truyền tin nguời nhanh nhẹn nhứt. 45 lên máy từ sáng sớm gọi BCH/LĐ.

– Phú-Hùng dây 45.. . Phú-Hùng dây 45.. .

– Phú-Hùng nghe. 45 cho tôi biết dịa chỉ của 45.   Cứ tiếp tục zulu về huớng non nuớc.

– Hồng-Hà xin duợc con chuồn-chuồn cho tôi chưa.. .Tôi đuối lắm rối, mấy hôm nay đói.. .

– Nó đang ở trên  vùng, 45 qua tần số không lực 45 Lê-Lai (liên lạc) với nó.   Tên nó là Phi Nhạn 24.

Trong trung tâm hành quân, tôi cùng nhân viên truyền tin ngồi chăm chú nghe phi-công trực thăng làm việc với toán quân ở duới.

– Bạn có thấy tôi chưa?   Si-quan ban 2.

– Có thấy, bạn đang ở huớng 2 giờ của tôi.. . ráng bốc giùm tụi của tôi

– Chỗ cuả bạn rậm quá tôi xuống không được.  Về hướng đông nam cuả bạn chừng 2 thằng cộng sản (cây số) trống trải, có con bò đực (bãi dáp), ráng zulu tới chỗ đó, chừng tiếng đồng hồ nưã tôi quay trở lại  ‘ bốc’.

Nói xong chiếc trực thang bay di, vì lý-do an-toàn cho cả hai bên.   Chiến truờng vẫn tiếp diễn, những cuộc chạm súng nhỏ.   Địch rải quân ra từng đơn vị nhỏ cấp trung đội , truy lùng ,cố tình tiêu diệt những toán quân cuả tiểu đoàn  95/BĐQ vẫ còn kháng cự trong rừng chưa chịu ra hàng.  Liên-doàn duợc tăng cuờng thêm tiểu-doàn 1/41 su-doàn 22/BB, vừa vào vùng hành quân sáng nay, trám tuyến cho TĐ/62/BĐQ, còn TĐ/62 kéo về bảo vệ bộ chỉ huy liên-doàn.   Ngoài ra thêm một chi đội chiến xa cũng dang trên duờng vào, dề phòng dịch xử dụng xe tăng T-54.  Tiếng dồng hồ trôi qua nhanh, tôi vẫn ngồi bên chiếc máy 25.

– 45 dây Phi Nhạn 24.. . 45 dây Phi Nhạn 24.. .

Không có tiếng trả lời.. .Tôi nghiến răng, thôi chết!   Tụi nó dã dò duợc tần số cùa mình, phục kích thằng 45 dang trên duờng đi đến bãi dáp.. . may ra thì còn, biết dâu di-chuyển chậm vì có nguời bị thương vẫn chua tới bãi dáp.  Truờng hợp bị đuổi theo  vẫn có hy vọng thoát.. . Lại có tiếng phát ra từ máy 25.

– Phú-Hùng dây Phi Nhạn 24 .. . Phú-Hùng dây Phi Nhạn 24.

– Phú Hùng nghe.. . bạn không gặp thằng 45 của tôi phải không?

– Đúng 5, không Lê-Lai duợc với nó.. . gần con bò dực có nguời chiếu gương lên chỗ tôi.. . thôi dứt dể tôi làm việc với dám này.

Nửa tiếng đồng hồ sau chiếc trực thăng đáp xuống bãi đáp nơi bộ chỉ huy liên-doàn, dem về được bốn quân nhân trong dó có chuẩn-úy Cầu, thuộc dại dội khác chứ không phải 45.   Tôi rời trung tâm hành quân chạy ra hỏi thăm.

– Có gặp toán thiếu-úy Tùng dại-dội 4 không?

– Không! Hên quá, thấy chiếc trực thăng từ sáng, tao dẫn lính chạy ra, hy-vọng có chỗ trống làm bãi dáp.   Máy truyền tin bị trúng dạn hư, bí lố tụi tao phải dùng gương chiếu lên trực thăng. Đói quá có gì ăn không?   Mấy hôm rồi.. . còn lại mỗi người một khẩu súng.

– Đi theo tao, mấy anh em kia nữa.   Nhà bếp đã được lịnh lo cho tụi mày.

Vừa ăn,  Cầu vừa nói chuyện với tôi

– Tụi minh bị vụ này nặng lắm, mấy hôm trong rừng, chạy đâu cũng đụng, chỗ nào cũng gặp xác cuả mình… rải rác trong rừng… Tôi không muốn nghe thêm nưã, đi lấy gói thuốc lá trên bàn rồi đứng dậy.

– Thôi tao phải về làm việc, có cần gì vào trung tâm hành quân kiếm tao.

Ngoài toán bốn người được trực thăng bốc, các binh si TĐ/95 bắt đầu về tới lẻ tẻ từng người, nhiều người bị thương lết về được   Sau máy ngày chạy trong rừng, các vết thương đã làm độc có dòi , bác si, y-tá phải dùng kéo dầu nhọn kẹp miếng bông gòn tẩm alcoln lôi những con dòi ra, trông phát khiếp.   Tôi phải xin trực thăng tản thương liên tục.   Bác-si Tuơng y-si truởng của liên-doàn rất tận tụy, lo lắng cho các thương binh, ông này có một người em học bên luật khoa, đi lính cùng khóa với tôi nên cũng coi tôi như một nguời em.    Có dêm chạy vào trung tâm hành quân hai ba bận.

– Hiếu dã xin duợc tàu bay tản thương chưa?   Có nguời bị nặng, không dưa di kịp chắc chết mất!

– Họ đang trên đuờng.   Bác si cho y-tá cáng mấy nguời bị thương ra bãi dáp trực thăng là vừa.

Trả lời xong, tôi nói nguời lính truyền tin dem một máy truyền tin ra bãi dáp trực thăng, không quên dặn thêm dùng lựu dạn khói màu xanh đỏ đánh dấu.   Mấy hôm sau có dịp di theo trực thang tản thương, tôi mới biết bịnh viện 2 dã-chiến trên Kontum, dầy thương binh của Biệt-Động-Quân, hết chỗ chứa phải căng thêm dù ở ngoài sân.   Buớc ra khỏi bệnh viện tôi nghi thầm Nguời anh em phiá bên kia chơi như vậy là tận-tình.. . sẽ có ngày khác mình làm lại.

Chiến truờng trở nên lắng dịu, địch cũng phải gom quân dể củng cố lực luợng, chỉ tung ra những đơn-vị dặc công, những đơn-vị nhỏ tìm cách quậy phá.  Để đỡ dòn kế tiếp, liên-doàn thả các toán viễn-thám vào vùng dịch chiếm dóng dể tìm kiếm dấu vết, tìm hiểu ý đồ cuả địch.   Đêm nào ông si-quan ban 2 cũng vào trung tâm hành quân, cho tôi biết điểm dóng quân dêm cuả toán viễn thám. Tao có con vịt tiềm (Viễn-thám) nằn thám.   Coi chừng bắn pháo binh vào nó’.  Hôm khác, ông chạy vào Vịt tiềm bị bắn, có nguời bị thương bị truy-kích đang trên duờng chạy về hướng này  Coi chừng bắn lầm tụi nó’.   Sau khi xác nhận vị trí cuả toán viễn-thám, tôi gởi ban 3 tiểu-doàn 62, yêu cầu cho một trung dội gần nhất lên dón toán viễn thám, và coi chừng bắn lầm quân bạn.   Phải làm gấp, họ có người bị thương, nếu chậm sẽ không thoát..

-Đến xế trua 45 lại gọi.

– Phú-Hùng dây 45.. . cho gặp Hồng-Hà.

– Hồng-Hà nghe.  Có chuồn-chuồn lên sao không gặp 45!

-Tôi có thấy nó, nhưng di dâu cuung đụng   Tôi dã bị rách quần (bị thương) nên ra dến con bò dực trễ.   Hồng-Hà phải giúp tôi.. .tôi duối lắm rồi chỉ còn 50 cái nón sắt (5 nguời lính) thôi.

– Tôi biết. Hết sức lo.. . Bây giờ 45 cho tôi biết số nhà (diểm dóng) ở dâu?

– Tôi dang ở chỗ Kinh-Kỳ phải .. ., xuóng.. . Ông truởng ban 3 dang dứng gần dó nói với tôi.

– Mày coi chừng, thằng 45 dói mấy bữa rồi.. . nhiều khi hoảng báo cáo trật lất.   Tôi chấm lên bản đồ toạ độ vưà cho nằm giưã con đường đất đỏ và giòng sông Dak-Bla màu xanh.

– Có phải 45 dang nằm giữa con rắn xanh và con rắn dỏ không?

– Đúng 5!   Giờ Hồng-Hà phải xin con chuồn chuồn khác bốc tôi.. .chỉ còn cách dó thôi. Lúc dó tôi rất bình tinh xem bản dồn   Quân bạn thuộc tiểu-doàn  1/41/BB cung gần dó thôi.. .ráng một chút nữa là thoát.

– 45 tiếp tục zulu về hướng non nước, giưã 2 con rắn xanh, rắn đỏ chừng ‘hai ô’ (cây số trên bản đồ  hành quân, mỗi ô vuông là một cây số) …

– Thôi tôi dứt!  Tụi nó pháo.. .

Địch được bản độ biết chính xác vị trí cuả 45.  Không có quân ở gần dể thanh toán nên chúng pháo kích. 45 báo cáo dúng, vẫn còn sáng suốt lắm.. . tôi lên tinh thần chút dỉnh, nói với chính mình qua kẽ răng Ráng lên 45.. . còn chút nữa thôi.. ráng về với anh em. .. Sau khi duợc sự ưng thuận của ông truởng ban 3 lúc dó vẫn theo dõi mọi chuyeên, tôi cầm cái combinet lên gọi tiểu-doàn

– Cho gặp bác 3.

– Bác 3 nghe dây.  Có gì cho qua.

– Tôi có mấy thằng bội đội (Biệt Động) di lạc từ mấy bưng  nay dang trên duờng về hướng gia dình bạn. Có thằng rách quần, bác 3 cho một ba chấm (trung-đội ‘ba chấm (trung-dội) lên dón

– Nhận rõ.. . còn gì nữa không?

– Không! làm gấp chuyện dó giùm tôi.. . cám ơn bạn.. .thôi dứt.

Khoảng bốn giờ chiều 45 gởi lại.

– Hồi nãy dang nói chuyeên với Hồng-Hà bị tụi nó pháo.  Tôi di xa lắm rồi sao vẫn không thấy thằng bánh bèo. Không biết tụng ‘bánh bèo’.ở đâu.  Tôi dã ráng hết sức rồi!

– Sao lạ vậy.. . 45 cho tôi số nhà mới.

– Tôi dang ở chỗ.. . Tôi chấm lên bản dồ, một diểm mới.

– 45 chờ chút dể tôi chech (check) lại.

Ra khỏi tần số làm việc với 45, tôi qua tần số của tiểu-doàn bộ binh.

– Bác 3 coi lại thằng ba chấm của bác 3 dã di dến dâu rồi cho tôi biết gấp   Mấy thằng b?i d?i dang dợng

– Nó dã lên tớ chỗ này.. ., nhung vẫn chua gặp mấy thằng b?i d?i của bạn.

Chấm thêm một điểm nữa trên bản đồ…Thì ra vậy, trung dội bộ binh di chuyển trên con duờng đấ đỏ, 45 di trong rừng, dể duợc an-toàn.   Kết quả hai huớng lệch nhau nên không gặp. Một điều tôi chắc chắn là 45 dã thoát, dã vđã về đến khu vực trách nhiệm cuả tiểu đoàn bộ binh.

– 45 dã về đến vùng bạn, bây giờ 45 cứ ra con rắn dỏ zulu về hướng non nuớc sẽ gặp.   Đi liền di, có chuyện gì tôi chờ trên máy.

Không đầy năm phút sau có tiếng reo vui mừng trên máy.   Khi toán 45 vừa ra đến con duờng dất  dỏ, mấy nguời lính bộ binh dã di lại phiá sau.   Hai bên gọi nhau ơi-ới.  45 gọi tôi.

– Tôi thấy mấy thằng bánh bèo rồi.. . thấy tụi nó rồi.. . Cám on Hồng-Hà.

Tôi chợt dứng vụt dậy, hét lên vì quá vui mừng.. .mừng dến độ ra nuớc mắt, rồi vỗ tay.  Tôi cầm tấm bản dồ chạy di báo cáo cho xếp ban 3 cùng vị liên-doàn truởng, hai ông dang ngồi nói chuyện duói chiếc dù lớn.  Mấy ông si quan tham-mưu cũng chạy lại, mỗi nguời dều mừng.  Vị liên-doàn truởng ra lệnh Ban 3 dem xe Jeep lên dón 45 về, đưa thiếu-úy Tùng xuống hầm thuyết trình, trình diện.  ‘Ban  Bảo nhà bếp nấu cơm cho họ ăn, phát cho mỗi nguời mấy hộp ration C’.   Tôi trả lời với nhiệm vụ trực trung tâm hành quân, việc dầu tiên là gửi máy cho ông ban 3 của tiểu doàn Bộ-Binh, báo tin vui cùng ngỏ lời cám ơn.

Khỏang một tuần sau, chiến dịch Hòa-Bình 22/10 mà các quân-nhân thuộc don-vị thuờng gọi là trận Kon-So-Lu chấm dứt.  Liên-doàn 22(-)/BĐQ và tiểu-doàn 95 vừa duợc bổ xung thêm quân phạm, tân binh nhận duợc lệnh hành quân mới, trong vùng Plei-Langba thuộc tỉnh Plei-ku.  Đường hành quân là thuộc, nay dây mai dó, tiểu doàn thiếu thốn dủ thứ quân trang quân dụng, nhân lực vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ.  Thiếu-úy Ngô-cử-Tùng bị thương nơi chân đang nằm quân-y viện duợc gửi về dể giao cho một dại dội.  Chân đi cà-nhắc, ông vẫn vui vẻ chấp nhận.   Hôm liên-doàn bắt dầu chuyển quân, ông ghé trung tâm hành quân, ôm vai tôi.

Đi hành quân ngoài Plei-Ku đuợc mấy tháng, liên-doàn về trở lại Kontum, lần này dầy dủ vài ba tiểu-doàn 95, 62 và 88, gần cuối năm 1974 còn có thêm đại-đội trinh sát và pháo-đội 22/BĐQ.  Tiểu-doàn 95/BĐQ gần như mới hoàn toàn, nguời cũ giờ biến dâu mất.  Thiếu-úy Tùng sau những ngày dắt binh-si lẩn trốn trong rừng, chấm duợc một số tọa dộ về những nơi địch tập trung, bộ chỉ huy, công binh làm duờng cho các phi vụ ném bom, được tuớng Niệm tư-lệnh su-doàn 22/BB khen và tuớng Toàn tư-lệnh QƯ/II hứa sẽ cho lên dặc cách.. . nhưng sẽ không bao giờ có.   Vào những ngày cuối cùng của tháng tư năm 1975, tôi lên Long-Bình trình diện, cố tìm những nguời quen nhưng chẳng gặp  ai.. .  Không biết có thoát khỏi liên tỉnh lộ 7B không!

        Dallas, ngày 31 tháng Giêng 1997

        Phong-Vũ

      http://www.bietdongquan.com/tailieu/bietdongquan/konsolu2.htm 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s