Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ

Một thanh niên vừa mất việc, anh ta không biết phải giải quyết làm sao nữa. Thế nên anh đành tìm đến một vị mục sư già để nói chuyện.

Bỏ qua lời khuyên của vị mục sư, anh ta liên tục nguyền rủa và trách móc về nan đề xảy đến cho mình. Cuối cùng, anh siết chặt nắm đấm và gào lên, “Tôi nài xin Chúa hãy nói điều gì để giúp đỡ tôi. Hãy cho tôi biết, tại sao Chúa không trả lời?”

Vị mục sư già ngồi đối diện bên kia căn phòng, nói điều gì đó để trả lời anh. Ông nói thật nhỏ nhẹ khiến anh không thể nhận ra được.

Anh trai trẻ bước ngang qua căn phòng. “Ông mục sư nói gì vậy?”, anh ta hỏi.

Vị mục sư lại nhắc lại lần nữa, nhưng một lần nữa, giọng ông thật nhỏ như một tiếng thì thầm.

Vì thế, anh thanh niên lại tiến đến gần hơn, anh đến và nghiêng người xuống ghế của vị mục sư già. “Xin lỗi, con vẫn chưa thể nghe được ông mục sư nói gì.” anh ta nói.

Đến khi đầu của họ chụm lại, vị mục sư mới khe khẽ nói một lần nữa. “Thỉnh thoảng Chúa nói thì thầm thôi, vì thế chúng ta phải đến thật gần Ngài mới có thể nghe được.”
Lần này, anh thanh niên đã nghe và hiểu.

Suy gẫm

Chúng ta muốn giọng nói của Chúa như sấm rền để trả lời những lời cầu nguyện hay nan đề cuộc sống mình. Nhưng giọng Ngài vẫn nhỏ nhẹ, thì thầm…

Có lẽ lí do là: Chẳng có gì lôi kéo sự tập trung của con người hơn là tiếng thì thầm. Lời thì thầm của Chúa có nghĩa là chúng ta phải dừng oán trách, lại gần Chúa hơn, cho đến khi chúng ta nghiêng tai bên Ngài để lắng nghe lời Ngài.

Bạn có yên lặng đủ để nghe được tiếng Chúa phán với mình không?

Mỗi tuần một câu Kinh Thánh

1 Các Vua 19:11-12  

11 Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. 12 Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s