Cờ máu bị Thị Trưởng Houston ra lệnh tháo xuống.


Thứ Năm, ngày 20 tháng 8 năm 2015

Cờ máu bị Thị Trưởng Houston ra lệnh tháo xuống.

Cờ của Cộng Sản Việt Nam đã bị thị trưởng thành phố Houston ra lệnh tháo xuống tại phi trường quốc tế Houston, TX !!!  
Hoan hô Nghị Viên Thành Phố Đơn Vị F – Richard Nguyễn.
Chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ và bầu cho Richard Nguyễn thêm một nhiệm kỳ nữa !!!
Thông cáo báo chí
V/V:  Nghị viên Richard Nguyễn là người đã nỗ lực tranh đấu để gỡ bỏ lá cờ  Cộng sản Việt Nam tại phi trường Bush Houston.
Houston: Nghị viên Richard Nguyễn đã thành công trong việc vận động với Bà Thị Trưởng Annise Parker để gỡ bỏ lá cờ Cộng Sản Việt Nam tại phi trường Quốc tế Bush Houston. Cộng đồng người Mỹ gốc  Việt  xem lá cờ này là một biểu hiệu  xúc phạm đến tinh thần chống Cộng của người Việt Quốc gia.
Nghị viên Richard Nguyễn nói  “ Lá cờ Cộng sản Việt Nam không có lý do gì hiện diện ở Houston. Đây là lá cờ tượng trưng cho tra tấn, đàn áp và khủng bố. Có quá nhiều binh sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam đã hy sinh xương máu để bảo vệ cho Dân chủ và Tự Do của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta không thể vinh danh một chính quyền Cộng sản tồi tệ như hiện nay,
Tại Houston, Hệ thống phi trường kiểm soát bởi Tòa Thị Chính Houston và Nghị viên Richard Nguyễn kể từ ngày nhậm chức đã kiên trì gởi thỉnh nguyện thư nhiều lần để yêu cầu gỡ bỏ lá cờ máu này. Nghị viên Richard Nguyễn thường xuyên có những phát biểu chống lại việc đàn áp nhân quyền tại Việt Nam
Nghị viên Richard Nguyễn đại diện cho đơn vị F, là một trong những khu vực  đa dạng nhất của Houston và cũng là vùng tập trung đông đảo của Công Đồng người Việt. Nghị viên Richard Nguyễn sanh tại Việt Nam, đến Hoa Kỳ từ 1975 sau khi Sài Gòn thất thủ. Ông đắc cử nghị viên từ năm 2013 và hiện là nghị viên cho cư dân đơn vị F , thành phố Houston.
Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Dylan Osborne tại số 832-393-3002

3 comments on “Cờ máu bị Thị Trưởng Houston ra lệnh tháo xuống.

  1. Phải quyết tâm mạnh mẽ như vậy, mới mong sớm lùa lũ chó csvn về hang Pacpó, đóng cửa hang niêm phong vĩnh viễn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s