CXN_082115_9996_”các ông các bà không dám làm thì giải tán mấy cái hội xôi thịt kia đi,đừ ng lợi dụng tự do dân chủ phô trương thanh thế các hội đoàn thời cơ đễ thu gom đô la của ng ười việt ở hải ngoại” (century to change VC)

https://www.youtube.com/watch?v=Vwt72MuPRHM


CXN
++++++
2 comments on “CXN_082115_9992_Con lạy mấy bố dân chủ cuội, đừng lôi kéo nhân dân VN vào cuộc chiến th ay đổi bản sắc của ĐCS, ngay cả một sự kiện lập hội đơn giản này mà phải xin xỏ từng c hử thì kêu gọi 100 năm nữa thì ĐCS mới thay đổi, ĐCS sẽ tới đích CNXH cuối thế kỷ này, tr ước cả bọn dân chủ cuội này (century to change VC): Tuyên bố chung của các tổ chức xã hội dân sự độc lập đối với Dự thảo Luật về Hội”

 1. danvietcungkho
  21.08.2015 @ 2:09 PM Edit
  Họ chống Trọng không phải chống cộng!
  Ở lớp tuổi thanh niên bồng bột
  Lầm lỡ theo cộng sản chống Tây
  Bị mê hoặc tôn sùng lãnh tụ
  Thế rồi “Thép đã tôi thế ấy”!
  Bây giờ thì họ đã mở mắt
  Họ cảm thấy nhục nhã ê chề
  Họ thấy rõ ràng nó theo giặc
  Sợ huê dạng hay đã lỡ thề?
  Họ vẫn nuối tiếc thời dĩ vãng
  Họ không dám kết tội cộng sản
  Và cáo Hồ thái thú nô tài
  Đưa đất nước ta đến vực thẳm!
  Họ chống Trọng không phải chống cộng
  Thì mong gì chống giặc ngoại xâm!
  Nông dân Nam Bộhttps://sangcongpha1.wordpress

  Like

  Reply

 2. nguoisaigon
  21.08.2015 @ 5:54 PM Edit
  hihihi mấy ông mấy bà cùng nhau xuống đường bt chống cq cộng sản thì dân mới tin,chứ cứ mãi thông cáo hay yêu cầu kiến nghị với tà quyền hại dân bán nước.v.v…như nước đỗ đầu vịt thôi các ông các bà ơi.
  ai đại điện cho phật giáo vn thống nhất ngon đem tượng phật xuống đường như đã từng làm trước 75 không???
  còn các ông các bà đại diện cho các hội đoàn, dám theo giương huỳnh tấn mẫm,chống đối và thách đố cq cộng sản,như mẫm đã làm với chính quyền vnch trước 75 không???
  các ông các bà không dám làm thì giải tán mấy cái hội xôi thịt kia đi,đừng lợi dụng tự do dân chủ
  phô trương thanh thế các hội đoàn thời cơ đễ thu gom đô la của người việt ở hải ngoại./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s