CXN_082415_10 027_Ha ha !! Chúng tao câu giờ 100 năm nữa vì chúng bây quá ngu xuẫn xúi chúng tao thân Mỹ thoát Tàu để dân VN không lật đổ chúng tao, chúng bây muốn Đảng thay đổi bản chất thì ch úng tao cần 100 năm để thay đổi…(century to change VC): Chế độ độc tài chỉ đang câu giờ mà thôi (FB Nguyễn Tiến Trung)

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
CXN
++++
CXN_082315_10 020_”mà lại kêu gọi người dân xây dựng một nền dân chủ trong chính thể đ ộc tài gian ác hại dân ác , thì rõ là những hội đoàn kêu gọi kia không khốn nạn thì thần k inh có vấn đề. dân chủ và độc tài là 2 đối tượng biệt lập không bao giờ song hành chung hư ớng,hễ còn độc tài thì không có dân chủ, có dân chủ thì không còn độc tài.”(century to change VC)=
CXN_082115_9996_”các ông các bà không dám làm thì giải tán mấy cái hội xôi thịt kia đi,đừ ng lợi dụng tự do dân chủ phô trương thanh thế các hội đoàn thời cơ đễ thu gom đô la của ng ười việt ở hải ngoại” (century to change VC)

=
CXN_082115_9992_Con lạy mấy bố dân chủ cuội, đừng lôi kéo nhân dân VN vào cuộc chiến th ay đổi bản sắc của ĐCS, ngay cả một sự kiện lập hội đơn giản này mà phải xin xỏ từng c hử thì kêu gọi 100 năm nữa thì ĐCS mới thay đổi, ĐCS sẽ tới đích CNXH cuối thế kỷ này, tr ước cả bọn dân chủ cuội này (century to change VC): Tuyên bố chung của các tổ chức xã hội dân sự độc lập đối với Dự thảo Luật về Hội

=
CXN_082115_9991_Kêu gọi 100 năm nữa thì ĐCS mới thay đổi, ĐCS sẽ tới đích CNXH cuối thế kỷ này, trước cả bọn dân chủ cuội này: Xây dựng lực lượng công dân đứng lên đập tan mọi xích xiềng (century to change VC)

+++++++++++++++++++++++

Chế độ độc tài chỉ đang câu giờ mà thôi
++++++++++++++

FB Nguyễn Tiến Trung

Saturday, August 22, 2015 at 11:04pm

https://www.facebook.com/ntientrung2014/posts/1635687913379215

.

Nhiều lần đọc BBC thấy GS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo đại học quốc gia Hà Nội, bảo vệ cho sự độc quyền chính trị của đảng cộng sản Việt Nam đến cùng, ví dụ như ông nói “Hiện chưa thấy có cơ sở pháp lý nào để cho phép việc thành lập các chính đảng mới ở Việt Nam, bên cạnh Đảng Cộng sản.”

Quan điểm này của ông Giang rõ ràng là sai vì chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công nhận: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.”

Không có điều luật nào của Bộ luật hình sự cấm công dân lập đảng chính trị nên công dân đương nhiên có quyền lập đảng. Hơn nữa, điều 16 Hiến pháp 2013 của đảng cộng sản cũng công nhận “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Nếu những công dân theo chủ nghĩa cộng sản có quyền lập đảng cộng sản thì các công dân khác, có tư tưởng, quan điểm khác, cũng có quyền lập đảng để sinh hoạt chính trị một cách bình đẳng với các công dân là đảng viên cộng sản.

Do đó, GS Vũ Minh Giang nói không có cơ sở pháp lý cho việc thành lập chính đảng là chưa đúng. Công dân Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở pháp lý để thành lập các chính đảng.

Thế nhưng, trong lần phỏng vấn mới nhất trên VietnamNet, GS Vũ Minh Giang lại khiến nhiều người bất ngờ vì quan điểm của ông. Ông nói:

“Như chúng ta đã biết, có những quốc gia cho rằng người có quyền lực chính trị là quan trọng nhất khiến cho các lực lượng xã hội khác phải đi theo và phục tùng. Người ta gọi đó là chế độ độc tài, và như chúng ta đã thấy, chế độ độc tài nào trước sau cũng bị sụp đổ và sẽ phải chịu sự phán xét của nhân dân và lịch sử.”

Điều 4 Hiến pháp 2013 của đảng cộng sản đã trao độc quyền chính trị cho đảng này mà không cần thông qua bầu cử tự do và công bằng của toàn dân. Thế thì đảng cộng sản có phải là lực lượng chính trị “khiến cho các lực lượng xã hội khác phải đi theo và phục tùng” hay không? Và như thế thì thể chế chính trị hiện tại có đủ điều kiện để gọi là “chế độ độc tài” hay chưa?

Và câu khẳng định của GS Vũ Minh Giang, một trong những cây lý luận hàng đầu của đảng cộng sản, như một điềm báo cho “chế độ độc tài”: “chế độ độc tài nào trước sau cũng bị sụp đổ và sẽ phải chịu sự phán xét của nhân dân và lịch sử.”

Đã biết rõ như thế thì “chế độ độc tài” chỉ đang câu giờ mà thôi, tồn tại được thêm ngày nào hay ngày nấy.

Giải pháp để tránh sự sụp đổ cho chế độ chính là cứ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 8 cách đây 70 năm. Cụ Hồ viết:

“Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống, v.v…”

“Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, ĐẢNG PHÁI, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ đoàn kết”.

Cụ Hồ viết rất rõ là trong thể chế dân chủ cộng hòa của nhân dân, không có chuyện phân biệt “đảng phái” và “những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử”. Do đó, những ai chủ trương ưu tiên cho một chính đảng được độc quyền chính trị, chủ trương ngăn cản người muốn lo việc nước ra ứng cử bằng cách hiệp thương của Mặt trận là những người phạm vào điều 79 của bộ luật hình sự của đảng cộng sản: “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Vì chế độ “dân chủ cộng hòa” đã bị “lật đổ” để thay bằng chế độ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa”, trong đó ưu tiên cho một đảng, ngăn cản người dân tự do ra ứng cử bằng hiệp thương.

Việc vi phạm hiến pháp, pháp luật phải chấm dứt ngay. Đó cũng nhằm tránh sự sụp đổ. Đó cũng chính là giải pháp cho Việt Nam, toàn dân, kể cả các đảng viên cộng sản yêu nước, bắt tay nhau hiện thực hóa “nhân dân làm chủ, pháp luật chuẩn mực”, bắt đầu từ bản hiến pháp của toàn dân.

Nếu thật sự các lãnh đạo của đảng cộng sản coi trọng tư tưởng Hồ Chí Minh, nếu thật sự hiểu ý nghĩa của cách mạng tháng 8, hãy hành động theo những lời nói trên của Hồ Chí Minh.

Nguyễn Tiến Trung

‘Căn cứ đâu để lập chính đảng mới?’
http://www.bbc.com/…/2013/08/130817_vuminhgiang_on_new_party

.

Thông điệp 2014 của Thủ tướng
http://vneconomy.vn/…/thong-diep-2014-cua-thu-tuong-2014010…

.

Không được lòng dân thì nắm quyền cũng chẳng để làm gì
http://m.vietnamnet.vn/…/khong-duoc-long-dan-thi-nam-quyen-…

.

Những người muốn lo việc nước đều có quyền ra ứng cử
http://m.vietnamnet.vn/…/-nhung-nguoi-muon-lo-viec-nuoc-deu…

4 comments on “CXN_082415_10 027_Ha ha !! Chúng tao câu giờ 100 năm nữa vì chúng bây quá ngu xuẫn xúi chúng tao thân Mỹ thoát Tàu để dân VN không lật đổ chúng tao, chúng bây muốn Đảng thay đổi bản chất thì ch úng tao cần 100 năm để thay đổi…(century to change VC): Chế độ độc tài chỉ đang câu giờ mà thôi (FB Nguyễn Tiến Trung)

 1. chính xác , chúng đang bỏ tiền ngân sách để mua thời gian cho sự sụp đổ đang đến rất gần ! … dù rằng đại họa XII chỉ là chiếc áo tơi quá tả tơi để che cái nắng (cái nóng giận ) cái mưa (nhuộm đỏ ĐCSVN) rất nát … với một nền KT định hướng quá ” vớ vẩn” thì mọi cái nát của nền kinh tế đó gần như không thể thay đổi được nữa ,Nó chỉ có thể thay đổi cái mới mà thôi ! … Đi với Mỹ khỏi mất Đảng ! đó chỉ là câu nói suông , vì Mỹ có lợi ích của nó , CSVN cũng có lợi ích của nó , lợi ích của CSVN là ở thời gian được kéo dài để chúng sửa sữa như Nguyễn Văn Linh trước đây !.. chúng nhầm hoàn toàn , bởi vì chính sự điều hành nền KT theo định hướng chính trị ngu xuẩn theo mác lê mà ngày nay chúng tìm đủ mọi cách để khỏi trả giá vẫn không thể được ! dân chủ cuội chỉ là đám báo cô của chúng mà thôi ,bọn này đến nay đã hết tác dụng nên giá trị sử dụng không còn nữa ! 3D và nhóm lợi ích của hắn có nghĩ nát óc cũng không thể giữ nổi nền KTVN không sụp năm 2016 .. đó là bởi đến nay 8/2015 mà mọi dư địa của chế độ đã lao vào vòng nguy hiểm không gì sửa chữa được càng sửa chữa nghĩa là càng tuyên truyền láo phét thì càng thu hẹp thời gian vỡ nợ quốc gia , thể chế CT quốc gia tồn tại khi và chỉ khi dự địa của nền KT vẫn còn khả năng gánh vác nó , còn KTVN hiện nay ? bội chi , giá dầu giảm dưới 40 , BĐS vỗ trận ,hệ thống NHTM trốc gốc ,TTCK chết lâm sàng , chi thường xuyên không giảm , nợ công tăng … nay tỉ giá tăng bồi thêm cơn bão lạm phát đang kéo đến , cuồng phong của các FTA sẵn sàng cuốn phăng những dư địa ít ỏi còn lại của nền KTVN với những yếu kém mọi mặt nhưng mạnh về tuyên truyền láo phét … chẳng có một nền KT nào phát triển nổi khi chi phí quản lý (lót tay) lớn gấp đôi chi phí giá thành cả , lại phải còn cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các nước tân tiến văn minh khác khi các FTA về thuế suất 0%… đã đến lúc phải chấm dứt bộ mặt thô bỉ của lũ dân chủ cuội , hội đoàn dỏm do chính chế độ độc tài sản sinh ra chúng , đến lúc lũ an ninh chìm nổi phải tan đàn xẻ nghé vì lợi ích của bọn này phải chấm hết khi nền KTVN chính thức vỡ nợ , và điều này chỉ còn tính bằng ngày tháng mà thôi ..

  Like

 2. Kính gửi quý ACE CLB CXN !!!!
  Khi lò xo kinh tế vĩ mô càng bị dồn nén bằng cách can thiệp thô bạo vào nền kinh tế bởi những thằng bất tài và tham nhũng hết cỡ của một nền kinh tế định hướng XHCN, rất phản khoa học và qui luật thì phản lực của nó nhận được là cực đại,
  AC cùng những người có trách nhiệm với dân tộc, với đất nước VN, có dự tính và cảnh báo của sự sụp đổ hoàn toàn của KTVM VN giai đoạn 2012-2013, đến nay hậu quả của sự dồn nén đó là nhận được một lực phản lực cực đại bắt đầu từ 2015 trở đi, khi chúng nó đã gieo bão thì tất yếu sẽ nhận siêu bão thuận đúng với qui luật, dù có độ trể vài năm cũng chẳng là gì cả.
  Tình hình kinh tế chính trị văn hóa xã hội y tế giáo dục … hiện giờ đã tiệm cận đường triệt tiêu, Xin chân thành!!!!

  Like

 3. ve sầu cất tiếng thê lương
  báo nguy kêu đảng làm theo cụ tàu
  cụ tàu nói thiệt với trung
  toàn dân nước việt biết rồi trung ơi
  cụ nào nằm ở ba đình
  toàn dân biết rõ là tàu tập chương./.

  Like

 4. Vũ minh giang 2 mang vc+việt tân,thằng dáo sư trời đánh.Nhận thấy tụi VC hết thời nên quay ra cổ võ cho NVHN để kiếm USD.
  Chuyện đáng lưu ý là thằng VC già nầy lèo lái phong trào dân chủ theo hướng có lợi cho tụi VC nhằm kéo dài chế độ cs.
  Đồng bào hãy cảnh giác đám trí thức lưu manh VC như thằng Giang nầy,kẻo nghe nó rồi hối hận thì đã muộn.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s