CXN_082715_10 083_”Chúng nó đã ăn cắp ý tưởng của AC hết trơn hết trọi rồi đó, từ cá ch đặt vấn đề, đến trả lời.”(HT) (CAFTA, TPP, negotiation skills)

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/
Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

cxn

xxxxxx
nguyênphat1 27.08.2015 @ 8:50 PM Edit

CS hiện nay nó đã nhừ lắm rồi AC ơi!!!
– Chúng nó “Ngơ ngác trước FTA”
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngo-ngac-truoc-fta-20150827072846123.htm
– Chúng nó nói “VN cần ít nhất 2 triệu doanh nghiệp để lật ngược thế cờ”
http://dantri.com.vn/su-kien/viet-nam-can-it-nhat-2-trieu-doanh-nghiep-de-lat-nguoc-the-co-20150827135159792.htm
– Chúng nó đã ăn cắp ý tưởng của AC hết trơn hết trọi rồi đó, từ cách đặt vấn đề, đến trả lời.
AC cho nó xuống hố càng nhanh càng tốt.
Dân tình chúng ta đoàn kết và bất tuân dân sự nhé bà con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s