DANH NGÔN VỀ THA THỨ


DANH NGÔN VỀ THA THỨ


Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.

Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.

William Arthur Ward

Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe. 
Trước khi bạn viết, hãy nghĩ. 
Trước khi bạn tiêu pha, hãy kiếm được. 
Trước khi bạn đầu tư, hãy tìm hiểu. 
Trước khi bạn phê phán, hãy chờ đợi. 
Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ. 
Trước khi bạn bỏ cuộc, hãy thử. 
Trước khi bạn nghỉ hưu, hãy tiết kiệm. 
Trước khi bạn chết, hãy cho đi.

Before you speak, listen. 
Before you write, think. 
Before you spend, earn. 
Before you invest, investigate. 
Before you criticize, wait. 
Before you pray, forgive. 
Before you quit, try. 
Before you retire, save. 
Before you die, give.

William Arthur Ward

Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn tổn thương.

Forgive those who have hurt you.

Les Brown

Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ.

The noblest revenge is to forgive.

Thomas Fuller

Sự tha thứ là mùi hương mà vi-ô-lét để lại trên gót chân đã dẫm nát nó.

Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel that has crushed it.

Mark Twain

Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.

Love truth, but pardon error.

Voltaire

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.

Balzac

“An eye for an eye” (Ăn miếng trả miếng) chỉ khiến cả thế giới mù thôi.

An eye for an eye only ends up making the whole world blind.

Mahatma Gandhi

Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau – đó là luật đầu tiên của tự nhiên.

We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies – it is the first law of nature.

Voltaire

Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh.

The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

Mahatma Gandhi

Tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất.

Toleration is the best religion.

Victor Hugo

Sự tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ.

Forgiveness is the key that unlocks the door of resentment and the handcuffs of hate. It is a power that breaks the chains of bitterness and the shackles of selfishness.

William Arthur Ward

Hãy luôn cố để làm người đầu tiên: người đầu tiên gật đầu, người đầu tiên cười, người đầu tiên khen ngợi, và người đầu tiên tha thứ.

Strive to be first: first to nod, first to smile, first to compliment, and first to forgive.

Khuyết danh

Tha thứ là mệnh lệnh của Chúa.

Forgiveness is God’s command.

Martin Luther

Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng đắn.

Anger and intolerance are the enemies of correct understanding.

Mahatma Gandhi

Thật bất hạnh cho ai không thể tha thứ chính mình.

How unhappy is he who cannot forgive himself.

Publilius Syrus

Đảo ngược cách bạn đối xử với người bạn đã làm điều sai trái tốt hơn là xin sự tha thứ của anh ta.

Reversing your treatment of the man you have wronged is better than asking his forgiveness.

Elbert Hubbard

Anh càng biết nhiều, anh càng tha thứ nhiều.

The more a man knows, the more he forgives.

Catherine II

Làm nhiều hơn chỉ có mặt: hãy tham gia. 
Làm nhiều hơn chỉ quan tâm: hãy giúp đỡ. 
Làm nhiều hơn chỉ tin tưởng: hãy thực hành. 
Làm nhiều hơn chỉ biết điều: hãy tử tế. 
Làm nhiều hơn chỉ tha thứ: hãy biết quên. 
Làm nhiều hơn chỉ ước mong: hãy lao động.

Do more than belong: participate. 
Do more than care: help. 
Do more than believe: practice. 
Do more than be fair: be kind. 
Do more than forgive: forget. 
Do more than dream: work.

William Arthur Ward

Kẻ không thể tha thứ cho người khác làm gẫy cây cầu mà chính mình phải bước qua; bởi con người ai cũng cần tới sự tha thứ.

He that cannot forgive others breaks the bridge over which he must pass himself; for every man has need to be forgiven.

Thomas Fuller

Tha thứ là một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con tim là và làm mát cơn đau.

Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting.

William Arthur Ward

Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục.

A life lived without forgiveness is a prison.

William Arthur Ward

Tôi đang tập tha thứ cho những ai đã làm tôi đau khổ và trải nghiệm cảm giác hạnh phúc của việc hàn gắn những vết thương.

Khuyết danh

Đọc thêm tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/87/strcats/325/sw/t/charmode/true/default.aspx © TuDienDanhNgon.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s