GIẢI PHÓNG THỊ TRƯỜNG HOA LỤC-VIỆT NAM

1
Nguyễn Thành Trí
Tháng Chín 3, 2015 VietnamDaily.News Để lại phản hồi
ADVERTISEMENT

Các nhà đầu tư tài chánh quốc tế có lẽ rất hoài nghi về thị trường chứng khoán Hoa Lục, và họ lại càng không có tin tưởng gì nhiều hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam, bởi vì Việt Nam thực chất là một nước Chư Hầu Thuộc Địa Kiểu Mới của Hoa Lục khi rất rõ là Đảng Tàu Cộng lãnh đạo Nhà Nước Hoa Lục, đồng thời cũng đã hoàn toàn khống chế Đảng Việt Cộng và trực tiếp chi phối chỉ huy Nhà Nước Việt Cộng làm theo các chính sách Thực Dân Mới của Tàu Cộng. Khi nền kinh-tài Tàu Cộng bị suy thoái thì nền kinh tài Việt Cộng cũng bị trực tiếp ảnh hưởng suy thoái nhiều hơn.

Đây là một thực trạng rõ ràng ở cả hai nơi Hoa Lục và Việt Nam mà nhiều người ở trong nước cũng như ở nước ngoài vẫn còn tránh né không can đảm ngay thẳng đề cập tới nó. Đảng Tàu Cộng hoàn toàn khống chế Đảng Việt Cộng để lãnh đạo Nhà Nước Tàu Cộng chi phối chỉ huy Nhà Nước Việt Cộng thực hiện các chính sách thực dân mới, kể cả trong hai thị trường chứng khoán Tàu Cộng và Việt Cộng cũng lập lờ mờ ám như nhau. Đã đến lúc cả hai nền kinh-tài Hoa Lục-Việt Nam cần được cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng-Việt Nam giải phóng vì lợi ích thực sự của toàn dân hai nước Hoa Lục và Việt Nam; cũng như để cho thị trường thực sự tự do, hay ngược lại, cứ để cho thị trường bị nhà nước quản lý xiết cổ chết dần.

Có người nhận định rằng các nhà đầu tư tài chánh quốc tế có vẻ như bị ma cà-rồng ám ảnh rằng nền kinh-tài Tàu Cộng đã đang khô cạn máu, thì họ bắt đầu khao khát những cơ hội để nắm giữ một vai trò lớn hơn và được hút máu nhiều hơn trong nền kinh-tài Việt Cộng. Đây là một nhận định sai. Vì Đảng Việt Cộng là một bản sao giống y chang bản chánh của Đảng Tàu Cộng nên công việc lãnh đạo nhà nước và chỉ huy nền kinh-tài bằng những phương cách gì thì Nhà Nước Tàu Cộng làm trước, rồi Nhà Nước Việt Cộng làm theo y hệt sau đó. Khi nền kinh-tài Tàu Cộng đã đang khô cạn máu thì nền kinh-tài Việt Cộng cũng đang khô cạn máu như nhau. Hãy nói cụ thể là Tàu Cộng đã phá giá tiền Yuan Hoa Lục vào ngày hôm trước thì liền theo ngày hôm sau Việt Cộng nhanh tay phá giá tiền Việt Nam Đồng có giới hạn trong một biên độ tỉ giá hối đoái được ấn định trước như mẫu quốc Hoa Lục đã làm. Dưới sức ép mạnh của việc đột ngột phá giá tiền Yuan Hoa Lục đã buộc Tàu Cộng phải bán ra một số lượng đáng kể ngoại tệ dự trữ tiền Đô Mỹ với mục đích ghì giữ lại đà rớt giá tiền Yuan vẫn còn tiếp tục xuống tận đáy; cũng tương tự như vậy, Việt Cộng buộc phải giảm bớt lượng ngoại tệ dự trữ, và tiền Việt Nam Đồng vẫn còn bị phá giá thêm nữa.

Cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng, Việt Cộng đều đã không đồng ý để chia máu của nền kinh-tài của hai nước Hoa Lục, Việt Nam với phần trăm cổ phần lớn hơn cho các nhà đầu tư tài chánh quốc tế. Họ vẫn chưa nhân nhượng các nhà đầu tư nước ngoài trong việc sở hữu cổ phần với số lượng mang tính chất có thẩm quyền quyết định của các công ty được niêm yết liệt kê danh sách trên thị trường chứng khoán của hai nước Hoa Lục và Việt Nam. Trên thực tế cho thấy rõ các cán bộ đảng viên Tàu Cộng, Việt Cộng phụ trách ngân hàng trung ương hoặc phụ trách quản lý thị trường chứng khoán Hoa Lục và Việt Nam đều đã rất do dự không làm giảm bớt việc nhà nước kiểm soát nền kinh-tài, và kềm chế kiểm soát áp đặt thị trường chứng khoán. Điều này chứng tỏ Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng, Việt Cộng đã chỉ đạo họ làm như vậy. Họ đã không thực sự giải phóng nền kinh-tài Hoa Lục và Việt Nam theo chiều hướng của kinh tế thị trường tự do, và họ cũng đã không thực sự giải phóng thị trường chứng khoán theo tỉ giá hối đoái tự do để cho thị trường Hoa Lục, Việt Nam quyết định trị giá hiện thực của tiền Yuan Hoa Lục và tiền Việt Nam Đồng theo giá trị chân thật của nó.

Việc giải phóng thị trường chứng khoán khỏi sự kềm kẹp kiểm soát áp đặt của Nhà Nước Tàu Cộng, Việt Cộng có thể giúp làm giảm sốc cho thị trường nội địa Hoa Lục, Việt Nam ngưng bị tổn thất quá lớn trong bối cảnh của các thị trường thế giới bởi vì nền kinh-tài Tàu Cộng đã đang suy thoái nhanh hơn dự tính. Nếu so sánh cả hai thị trường chứng khoán Tàu Cộng đã lập lờ mờ ám, thì thị trường chứng khoán Việt Cộng càng lập lờ mờ ám nhiều lần hơn. Cả hai thị trường chứng khoán Tàu Cộng, Việt Cộng đều bị thiếu sót tính chất minh bạch và tính chất cập nhật kế toán chính xác nhanh chóng. Tại sao có sự cố ý tạo ra tình trạng lập lờ mờ ám trong thị trường chứng khoán Tàu Cộng, Việt Cộng? Họ đã áp dụng các thủ thuật đẩy cao giá chứng khoán, và kềm giữ giá chứng khoán một cách giả tạo để tuyên truyền bịp bợm cho các yêu cầu chính trị; cụ thể như Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã phát động cái phong trào mua Chứng Khoán Yêu Nước của toàn dân Hoa Lục.

Người ta đã biết rõ cái hậu quả bi đát thê thảm của phong trào mua Chứng Khoán Yêu Nước ở Hoa Lục như thế nào rồi, khi thị trường chứng khoán Hoa Lục đang bay lượn trên trời cao bị rớt xuống đất làm chết nhiều người cha-người mẹ Hoa Lục chơi trò chứng khoán để yêu nước Hoa Lục! Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không khác gì hơn thị trường chứng khoán Hoa Lục, bởi vì cái tài khoản người cha-người mẹ Việt Nam chơi trò chứng khoán Việt Nam rất là tài tử nhà giàu muốn giàu thêm. Nếu được xem xét một cách khách quan thì quá rõ là cả hai thị trường chứng khoán Hoa Lục và Việt Nam cần phải có những nguồn đầu tư lớn và chuyên nghiệp thay vào chỗ những tài khoản người cha-người mẹ Hoa Lục – Việt Nam đã chơi trò chứng khoán với ý muốn làm giàu nhanh, mà họ thật không biết chứng khoán là cái giống gì!

Vào năm 2013 Nhà Nước Tàu Cộng, Việt Cộng đã quản lý chặt chẽ thị trường chứng khoán bằng một chỉ thị xác định ngân khoản đầu tư nước ngoài chiếm 15% phần trăm của thị trường chứng khoán Tàu Cộng, Việt Cộng. Bây giờ vào năm 2015, hai năm sau vẫn còn bị giới hạn dưới 49% phần trăm, và chỉ được tham gia đầu tư vào nguồn vốn ngân hàng nội địa là 30% phần trăm. Mặc dù cái chỉ thị này cũng còn cho biết rằng ngân khoản đầu tư nước ngoài có thể được cho phép đạt tới hoàn toàn 100% phần trăm, nhưng Nhà Nước Tàu Cộng, Việt Cộng vẫn chưa cập nhật các qui định về ngân khoản đầu tư nước ngoài một cách rõ ràng, và nhất là vẫn chưa chính thức niêm yết danh sách của các lãnh vực kinh doanh mở ra tự do cho nguồn vốn đầu tư hoàn toàn hoặc phần lớn của người nước ngoài.

Hai năm tròn đã trôi qua mà các tiêu chuẩn kế toán công ty vẫn còn chưa được cập nhật kế toán chính xác, và các thông tin có liên quan thiết yếu vẫn bị chậm trễ. Các nhà đầu tư tài chánh quốc tế đã rất hoài nghi về cả hai thị trường chứng khoán Tàu Cộng, Việt Cộng dẫn tới hậu quả là Tiền Nóng, tiền Đô Mỹ nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã bắt đầu bay ra khỏi Hoa Lục và Việt Nam mà chưa biết trước ngày hẹn quay lại. Điển hình là số lượng các cổ phiếu trên sàn Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM đã tăng 9.8% phần trăm sau khi có chỉ thị xác định ngân khoản đầu tư nước ngoài, nhưng nó lại bị giảm xuống 14% phần trăm ngay sau lúc Tàu Cộng phá giá tiền Yuan Hoa Lục.

Hai năm trước Nhà Nước Việt Cộng rất rõ ràng là ấn định giới hạn mức ngân khoản đầu tư nước ngoài là 49% phần trăm ở các doanh nghiệp hàng đầu như công ty Dầu Khí Việt Nam, và nhất định quốc doanh quản lý chặt chẽ những lãnh vực kinh doanh nhạy cảm như điện thoại viễn thông, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng khác. Tuy nhiên, Nhà Nước Việt Cộng phải cần có thêm tiền Đô Mỹ nhiều hơn để mở rộng thị trường theo dự đoán của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu là trong năm 2015 nước Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế vào khoản 6.1% phần trăm. Tuy nhiên, trên thực tế nước Việt Nam cạnh tranh kém hơn các nước Á Châu khác trong việc thu hút nguồn vốn nước ngoài trực tiếp đầu tư vào công kỷ nghệ sản xuất xuất cảng.

Quả thật thị trường Việt Nam đúng là một thị trường tiêu thụ hàng hoá đủ loại của Hoa Lục, kể cả hai thứ hàng nhập cảng chính thức và hàng nhập lậu từ Hoa Lục. Đây cũng là một khía cạnh nổi bật của “chính sách thực dân kiểu mới phối hợp với chủ nghĩa mậu dịch quốc doanh” mà Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã áp dụng ở Việt Nam với sự tiếp tay thực hiện của Đảng và Nhà Nước Việt Cộng. Công kỷ nghệ sản xuất của Việt Nam thực chất là một nền gia công sản xuất hàng tiêu dùng đã được gây dựng và triển khai để khai thác tối đa tính chất nhân công lương thấp để sản xuất một số nhiều loại hàng hoá chưa được lập trình điện toán tự động sản xuất trên qui mô lớn. Một tình trạng khai thác lực lượng công nhân được trả lương thấp như trong hai chục năm vừa qua ở Hoa Lục, nhưng trong thời gian này đã quá độ cần phải được cải cách theo tiêu chuẩn công nhân tây phương được hưởng đầy đủ phúc lợi của công nhân. Đây cũng là một khía cạnh tế nhị của thị trường lao động Hoa Lục và Việt Nam cần được thực sự giải phóng khỏi ách nhà nước quản lý kềm kẹp công nhân.

Tình hình thực tế đã như vậy, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Cộng lại tuyên bố phá giá tiền Việt Nam Đồng để nâng đỡ xuất cảng cạnh tranh với hàng hoá rẻ tiền của Hoa Lục ở các thị trường tiêu thụ trong nước cũng như nước ngoài là rõ ràng nguỵ biện. Hơn nữa, việc phá giá tiền Việt Nam Đồng cũng khiến cho người dân trong nước mất tin tưởng vào sự ổn định kinh tế như nhà nước đã tuyên truyền, và nó làm giảm sức mua bán của tiền Việt Nam Đồng tiêu thụ trong nước cũng như ở nước ngoài. Thông thường khi phá giá tiền Việt Nam Đồng là gây sức ép mạnh lên thị trường tiêu thụ trong nước vì nó chắc chắn kích thích lạm phát cương lên. Làm thế nào các cán bộ đảng viên Việt Cộng phụ trách công tác kinh-tài, uỷ ban vật giá, thống kê, và quản lý thị trường trong nước, có khả năng đè nén tính chất kích thích lạm phát cương lên ở mức 1.9% phần trăm rất là giỏi tài ảo thuật che đậy sự thật của lạm phát cương lên đã từ nhiều năm nay.

Trong khi nền kinh-tài Hoa Lục đã đang quá độ để phải cải cách toàn bộ, và quan trọng hơn nữa là phải xây dựng cho được một thị trường tiêu thụ nội địa Hoa Lục vững mạnh thay cho một nền kinh tế chủ yếu là xuất cảng như trong hai thập niên vừa qua, như thế thì thị trường tiêu thụ nội địa Việt Nam sẽ ra sao? Rất rõ ràng cái mô hình phát triển kinh tế hoạch định Hoa Lục là không cân đối, ổn định; dưới ách quản trị áp đặt kềm kẹp của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng nên bây giờ nó đi khập khiễng và nó thở hổn hển mệt nhọc kiệt sức với Chính Sách Thực Dân Mới thêm gia vị của Chủ Nghĩa Mậu Dịch Quốc Doanh lập lờ mờ ám và đầy rẫy tham nhũng. Trong tình hình tồi tệ của mẫu quốc như thế, thì nước chư hầu Việt Nam thuộc địa kiểu mới biết phải làm sao hay phải biết làm sao?

Nói tóm lại, cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng, Việt Cộng đều đã rất tự cao tự đại, tự biên tự diễn, tự xưng tự nhận chiến công của cuộc giải phóng dân tộc Hoa Lục và Việt Nam chỉ để tự tư tự lợi lấy ra được từ cả hai nền kinh tế thị trường định hướng xã-nghĩa áp dụng chính sách thực dân mới phối hợp chủ nghĩa mậu dịch quốc doanh đã quá độ tiến tới giai đoạn giải phóng các thị trường của Hoa Lục và Việt Nam. Đúng ra, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng, Việt Cộng đã phải giải phóng các thị trường của Hoa Lục và Việt Nam từ lâu vì những lợi ích thiết thực của cả hai Nhân Dân Hoa Lục và Nhân Dân Việt Nam. Nếu các thị trường của Hoa Lục và Việt Nam không được thực sự giải phóng, thì cái sự nghiệp giải phóng của cả hai Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng, Việt Cộng phải nửa chừng gẩy gánh không hoàn thành nhiệm vụ do chính mình tự giao phó. Như thế thì những cán bộ đảng viên Tàu Cộng, Việt Cộng có trách nhiệm chắc chắn sẽ phải trả lời những thắc mắc của nhân dân hai nước này./.

Nguyễn Thành Trí

Sài Gòn, 1/9/2015

One comment on “GIẢI PHÓNG THỊ TRƯỜNG HOA LỤC-VIỆT NAM

  1. Thì là tuy hai nước,hai quốc gia nhưng cùng một đảng CS nên như 1,nhân dân nước nào nổi dậy lật đổ CS thì dân nước còn lại cũng sẽ làm theo sau chỉ một ngày,có thể đang có cuộc thi xem nhân dân nước nào là người hùng.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s