Đời Sống Xã Hội: TIN TỐT CHO NHỮNG NGƯỜI CHA


TIN TỐT CHO NHỮNG NGƯỜI CHA

Dr. Jim Denison

Inline image 1

Hôm nay sẽ là ngày sinh nhật lần thứ 90 của cha tôi. Cha tôi sinh ngày 13 tháng sáu năm 1924. Bạn bè ông luôn trêu chọc về việc ông sinh nhằm ngày thứ sáu 13. Ông qua đời khi tôi còn học đại học, và tôi đặc biệt nhớ ông mỗi ngày Lễ Father’s Day. Nếu hôm nay cha tôi còn sống, tôi sẽ cảm ơn ông đã dạy cho tôi biết gia đình là đặc quyền, là trách nhiệm cao nhất của tôi và cảm ơn ông về tình thương vô điều kiện đã dành cho chúng tôi.

Cha tôi chắc hẳn sẽ đồng ý với 75% các người cha nói rằng làm cha là công việc quan trọng nhất của họ. Sáu mươi mốt phần trăm người cha đã nói rằng họ đang gần gủi, gắn bó với con cái họ hơn cha của họ trước kia. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, lượng thời gian người cha dành cho việc chăm sóc trẻ và công việc gia đình đã tăng từ 6,5 giờ một tuần vào năm 1965 đến 17 giờ vào năm 2011. Đây là một tiến bộ.

Điều chúng ta cần phải tiến bộ hơn là trên mặt trận tâm linh. Cơ Đốc giáo được thành lập bởi một Người đàn ông và 12 môn đệ nam. Đàn ông đã tham gia vào niềm tin từ khi con cái ra đời. Nhưng trong thế kỷ 19 và cuộc cách mạng công nghiệp, nhiều người đàn ông bắt đầu làm việc trong các hầm mỏ, nhà máy xa nhà và nhà thờ của họ. Phụ nữ ở lại và bắt đầu làm hầu hết công việc nhà thờ. Theo thời gian, nhà thờ trở thành một nơi cho phụ nữ hoạt động, còn nam giới thì tham dự vào sáng Chủ nhật.

Ngày nay, chỉ có một trên sáu người đàn ông đi đến nhà thờ. Trong một nhà thờ điển hình, chỉ có 39 phần trăm là đàn ông. Nhiều người tham dự lễ thờ phượng thấy nhàm chán và không thích hợp. Thật đáng tiếc khi nhiều người đàn ông không kết nối với đức tin và nhà Chúa, bởi vì tín hữu thường xuyên thờ phượng Chúa biểu lộ đời sống thỏa lòng cao hơn.

Tham gia thờ phượng là yếu tố dự báo quan trọng nhất của sự ổn định hôn nhân: Từ 25% đến 50% những người đi nhà thờ thờ phượng Chúa ít có khả năng ly dị hơn những người không đi nhà thờ. Tôn giáo giúp đàn ông tham gia vào gia đình nhiều hơn với vai trò người chồng và người cha. Và thanh thiếu niên có người cha tin kính cho rằng họ thích dành thời gian ở bên cha của mình hơn.

Thiên Chúa của chúng ta là một người Cha. Ngài muốn giúp chúng ta trở thành những người cha tốt nhất có thể được. Đây là những gì tôi đã phát hiện ra sau hơn 28 năm làm cha mẹ: Tôi là một người cha tốt hơn khi tôi đang đi gần Chúa. Tôi cần “hoa trái của Chúa Thánh Linh” cho gia đình của tôi, tình yêu của Thiên Chúa, niềm vui, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, tốt lành, trung tín, hiền hoà, tiết độ (Ga-la-ti 5:22-23). Tôi cần phải là một người đàn ông của Thiên Chúa, Đấng mẫu mực của hoàn hảo và ân sủng. Và tôi không thể có những điều này trừ khi Chúa Thánh Linh rèn luyện tôi theo khuôn mẫu của Chúa Jesus.

Đối với nhiều người trong xã hội chúng ta, Thiên Chúa là một nhân viên tư vấn có lời khuyên chúng ta làm theo khi chúng ta muốn, chứ không phải là một vị Vua có thẩm quyền ra lệnh để chúng ta phải tuân theo. Thiên Chúa là Vua của tôi cao đến mức độ tôi vâng lời Ngài ngay cả khi không hiểu hoặc không muốn đi theo. Khi Cha tôi là Vua của tôi, tôi là người cha tốt nhất cho con trai của tôi. Ngược lại, nếu Ngài không phải là Vua trong đời sống tôi, tôi cũng sẽ không thể là người cha tốt.

Nếu bạn là một người cha, xin hãy được khích lệ hôm nay. Đấng Tạo Hóa đã ban cho bạn đặc quyền vô giá của Ngài để tham gia trong việc nuôi dạy con cái, những cuộc đời mà Ngài đã tin cậy, ủy thác cho bạn chăm sóc. Tin cậy và làm theo Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt và ban phước chúng ta.

Một đêm, một người cha nghe đứa con cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con trở thành một người cha như cha của con.” Sau đêm đó, người cha cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con trở thành người cha như mẫu con trai con mong muốn.”  Bạn có cầu nguyện như vậy không?

DR. JIM DENISON

http://www.songdaoonline.com/n212-tin-tot-cho-nhung-nguoi-cha.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s