DANH NGÔN VỀ THÁI ĐỘ (3)


DANH NGÔN VỀ THÁI ĐỘ (3) 

www.tudiendanhngon.vn - Danh ngôn về Thái độ

Người thắng cuộc bền bỉ lập trình những điểm cộng; kẻ thua cuộc ủ rũ khuếch đại những điểm trừ. The winner persistently programs his pluses; the loser mournfully magnifies his minuses. William Arthur Ward
Với một cái đầu cương quyết, muốn làm là bước đầu tiên dẫn tới làm. Nhưng nếu chúng ta không muốn làm, nó sẽ trở thành không thể. To a resolute mind, wishing to do is the first step toward doing. But if we do not wish to do a thing it becomes impossible. Robert Southey
Chúng ta có thể ném đá, phàn nàn về chúng, vấp vào chúng, trèo lên chúng, hoặc xây dựng với chúng. We can throw stones, complain about them, stumble on them, climb over them, or build with them. William Arthur Ward
Người thắng cuộc hỏi, “Tôi có thể giúp được gì?” Kẻ thua cuộc hỏi, “Anh tưởng tôi sẽ làm điều đó à?” The winner asks, “May I help?” The loser asks, “Do you expect me to do that?” William Arthur Ward
Cách nhìn của chúng ta về thế giới thực sự được định hình bởi điều chúng ta quyết định lắng nghe. Our view of the world is truly shaped by what we decide to hear. William James
Sự gián đoạn có thể được coi là nguồn bực bội hay cơ hội để phụng sự, là những khoảng khắc đánh mất hay kinh nghiệm đạt được, là thời gian lãng phí hay chân trời được mở rộng. Chúng có thể làm phiền ta hay bổ sung cho ta, làm ta phiền não hay tiêm cho ta liều thuốc. Chi phối từng giây phút hay làm đậm đà thời gian biểu, phụ thuộc vào thái độ của chúng ta. Interruptions can be viewed as sources of irritation or opportunities for service, as moments lost or experience gained, as time wasted or horizons widened. They can annoy us or enrich us, get under our skin or give us a shot in the arm. Monopolize our minutes or spice our schedules, depending on our attitude toward them. William Arthur Ward
Mắt ta nhìn thấy những gì mà chúng muốn thấy. The eye sees what it brings the power to see. Thomas Carlyle
Vấn đề của bạn không phải là vấn đề. Phản ứng của bạn mới là vấn đề. Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problem. Khuyết danh
Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận. Success in life isn’t a given-it costs attitude,ambition and acceptance. Jennifer Leigh Youngs
Thành công hay thất bại phụ thuộc nhiều vào thái độ hơn là vào năng lực. Những người thành công hành động như thể họ đã thành đạt, hay đang thưởng thức điều gì đó. Không lâu sau, nó trở thành hiện thực. Hành động, quan sát, cảm thấy thành công, hành xử theo điều đó, và bạn sẽ kinh ngạc vì kết quả tích cực. Success or failure depends more upon attitude than upon capacity. Successful men act as though they have accomplished or are enjoying something. Soon it becomes a reality. Act, look, feel successful, conduct yourself accordingly, and you will be amazed at the positive results. William James
Chẳng có gì là xấu hay tốt, nhưng suy nghĩ khiến nó trở thành như vậy. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. William Shakespeare
Mỗi ngày bước vào thế giới như một giai điệu cất lên và vang mãi cho tới cuối ngày, và nó sẽ trở thành điệu nhảy, bài ca đưa tang hay khúc quân hành, đó là do bạn chọn. Every day that is born into the world comes like a burst of music and rings the whole day through, and you make of it a dance, a dirge, or a life march, as you will. Thomas Carlyle
Chúng ta bị thương và đau đớn về cảm xúc, vì những gì người khác nói hay không nói không nhiều bằng vì thái độ và phản ứng của chính chúng ta. We are injured and hurt emotionally,Not so much by other people or what they say and don’t say, But by our own attitude and our own response. Maxwell Maltz
Bằng cách thay đổi thái độ bên trong tâm tưởng, con người có thể thay đổi những khía cạnh bên ngoài của cuộc sống. Human beings, by changing the inner attitudes of their minds, can change the outer aspects of their lives. William James

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s