Bài viết sưu tầm thấy trên net:

Ông Ngô Kỷ đã làm đúng bổn phận của một người dân Hoa Kỳ, một người Mỹ gốc việt với lập trường quốc gia chống VC, theo lý tưởng của một người tỵ nạn cs!
Quý vị nên nhớ rằng bọn Tư Bản Mỹ và Chính Phủ Mỹ làm ăn với chính phủ VN thì đó chỉ có lợi cho bọn tư bản và bọn tư sản Mỹ và VN, không có lợi ích gì cho người việt tỵ nạn, hay cho dân Mỹ hoặc dân VN ở VN!
Nếu theo bọn tư bản Mỹ thì người dân ở Mỹ sẽ mất job và mất quyền lợi, (bởi vì các đại công ty tư bản sẽ chuyển nơi qua VN và làm ăn với Nhà Nước VN và bọn Tư Bản VN để khai thác và bóc lột dân VN, bởi vì ở VN họ sẽ mướn nhân công với giá rẻ mạt…)
Như thế người dân ở Mỹ và người Mỹ gốc việt sẽ bị thất nghiệp…

Sự di chuyển ra nước ngoài các nơi làm việc cuả công nghiệp sản xuất đã làm hủy diệt quyền lực của những thường dân tại Hoa Kỳ. . Và khi công nghiệp sản xuất bị di chuyển ra nước ngoài thì các công đoàn cũng bị tiêu diệt. Và khi các công đoàn bị tan vỡ thì các nguồn tài trợ cho đảng Dân Chủ cũng bị phá hủy theo. Và hậu quả là những đảng viên Dân Chủ bây giờ phải kêu gọi các nhóm quyền lực tương tự đang tài trợ cho các đảng viên Cộng Hòa. Ngoài ra còn phải kêu gọi những tập đoàn security & military industrial complex (nhóm tạo thành hợp đồng sản xuất vũ khí quân sự-an ninh), và kêu gọi sự yểm trợ từ Wall Street và các ngân hàng. Do đó cả hai bên đều được tài trợ từ các nguồn tài chánh này.
Vì thế, trong thực tế chỉ có một đảng duy nhất mà thôi. Tại Hoa Kỳ những nhà lãnh đạo đại diện cho ý thức hệ và đại diện cho các nhóm quyền lực, như các hợp đồng sản xuất vũ khí và an ninh, Wall Street và các ngân hàng lớn cũng như các doanh nghiệp nông nghiệp, lobby Do Thái, kỹ nghệ khai thác mỏ và khai thác đá, dầu, và ngành công nghiệp gỗ . Tất cả những quyền lợi này rất to tác, và những donations của các nhóm quyền lực này sẽ xác định người được bầu và những người được hưởng lợi từ những đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử. Chính họ là những thành phần đang liên minh với các nguồn tài chánh. Vì vậy, toàn bộ quá trình này đã ngăn chặn và loại bỏ quần chúng ra khỏi tiến trình chính trị của Hoa Kỳ.
Quần chúng không cung cấp tiền để các ứng cử viên vận động tranh cử. Do đó tạo ra tình trạng là Châu Âu cũng chỉ là một chư hầu của Mỹ. Như thế, các nhà lãnh đạo thậm chí không thể đại diện cho lợi ích của người dân của họ, nhưng họ phải tuân thủ các chính sách của Hoa Kỳ. Cho nên, rốt cuộc chúng ta chỉ có thể nói rằng không có dân chủ gì cả. Đó chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài vì các chính phủ không có khả năng đại diện cho lợi ích của nhân dân.

Như vậy những người làm việc bị mất quyền lợi họ có thể làm gì để giải quyết vấn đề? Trong hệ thống này, họ thực sự không thể làm được bất cứ điều gì cả Họ chỉ có thể phản đối tính hợp pháp của chính phủ, và nổi dậy. Đây là sự lựa chọn duy nhất mà họ có thể thực hiện. Họ không có cơ hội nào và họ không có khả năng để có thể thay đổi hệ thống từ bên trong. Khi sự phản kháng có tính cách ôn hòa, có nghĩa là quần chúng chấp nhận cấu trúc xã hội, và đơn giản là họ chỉ cố gắng để thuyết phục những người có quyền lực và mong chờ những người này sẽ thay đổi ý kiến. Nhưng điều này sẽ không xảy ra. Và nó không bao giờ xảy ra. Đã đến tình trạng mà những người làm việc bị đẩy ra bên lề xã hội . Họ không có bất kỳ ảnh hưởng hay đại diện gì cả. Họ chỉ có thể phản đối tính hợp pháp của chính phủ, và nổi dậy. Họ không có thể làm gì khác được.

Thực tế trong hệ thống nảy những người làm việc và người dân Mỹ bị mất quyền lợi . Và tất cả điều này là do sự di chuyển của các nơi làm việc. Bởi vì nó đã lấy đi sức mạnh kinh tế của họ. Đây là sức mạnh mà có thể bù lại quyền lực của các nhà tư bản. Nếu không có các công đoàn thì sẽ không có một sức mạnh đối kháng.

Dĩ nhiên bọn tay sai của chính quyền Mỹ, bọn lãnh đạo cộng động người việt quốc gia, và bọn chính trị gia Mỹ và VN, họ luôn luôn đi đêm và làm ăn với nhau, chuyên môn lường gạt và bóc lột người dân lao động theo hệ thống tư bản! Những người quốc gia theo Ngô Kỷ cũng cùng một số phận với CS đệ tứ Trotskyist VN ( Ta Thu Thau, Phan Van Chanh, Huynh Van Phuong, Tran Van Thach,Le Van Thu v.v.) cùng lúc chống thực dân, chống chủ nghĩa đế quốc, chống tư bản Mỹ và chống phe CS đệ tam VC Stalinist HCM…

Dĩ nhiên họ không chống Statism hay Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc giống như những người vô chính phủ, do đó họ vẫn muốn giữ và bảo vệ mô hình (Representative democracy), đó là vì sao dĩ nhiên họ phải chống sự quan hệ giữa Chính Quyền Mỹ và Nhà Nước VN!
Điều này đã chứng minh rằng Ngô Kỷ là một người quốc gia, một Nhà Cách Mạng và một Nhà Đấu Tranh cho Dân Chủ Mỹ và VN thật sự!

Trong khi đó bọn Nhà Nước VC, Chính Quyền Mỹ, Việt Tân, và các lãnh tụ cộng đồng, hội đoàn, đảng phái, tôn giáo và đám tiểu tư sản việt gian 2 mang tay sai v.v. tất cả đều là bọn tay sai của bọn Quyền Lực và tay sai của bọn Tư Bản Mỹ.

Đó là vì sao năm xưa cụ Phan chu Trinh (1872-1926) đã phải nói;

“Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường….” [Phan
Chu Trinh, 1872-1926]

TÌNH HÌNH HIỆN NAY ở Việt Nam chỉ là sự tương tác giữa đảng CSVN đang chủ động ở thế THƯỢNG PHONG, xoay vần với các nhóm chính trị thời cơ mà thôi. KHÔNG HỀ, và CHƯA HỀ mang tính VẬN CHUYỂN TIẾN ĐẾN DÂN CHỦ, vì không có, chưa có quần chúng, nhân dân.
Ngay ở xã hội dân chủ đầu tiên của nhân loại là nưóc Mỹ, khi quần chúng của họ đã hình thành được nền dân chủ, hành xử dân chủ bằng dân trí, mà những ngưòi sáng suốt, yêu dân chủ thật sự như ông Jefferson cũng vẫn lo ngại cảnh cáo:

“Nếu quần chúng nhân dân không còn lưu tâm đến công việc chính trị xã hội, thì các Ông và Tôi, và Quốc Hội, Lập Pháp, Chánh Án, Thống Đốc, tất cả sẽ trở thành những con Chó Sói. Điều này dường như là luật tự nhiên thuộc bản chất tổng quát của chúng ta, cho dù có vài ngoại lệ cá nhân.” (Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson nói với dân biểu Edward Carrington.)

Rõ ràng sự lưu tâm, ý thức, THAM GIA của quần chúng nhân dân là một nền tảng duy nhất của dân chủ.. và là sức mạnh duy nhất để ngăn chặn sự lạm quyền lực, độc tài gian trá. Và rõ ràng hơn nữa, là KHÔNG BAO GIỜ CÓ MÔT NHÀ NƯÓC TỬ TẾ khi DÂN TRÍ KHÔNG CÓ, Ý THỨC QUẦN CHÚNG KHÔNG CÓ để buộc NHÀ NƯÓC PHẢI TỬ TẾ.

Nói cách khác, một nhà nước chỉ bị DÂN TRÍ buộc phải tử tế mà thôi..Và chỉ có DÂN TRÍ, SỰ Ý THỨC THAM GIA CỦA QUẦN CHÚNG MỚI XÂY DỰNG, LƯU GIỮ BẢO VỆ, VÀ PHÁT TRIỂN DÂN CHỦ bằng cách ĐỐI KHÁNG VỚI NHÀ NƯÓC LIÊN TỤC, MIÊN TỤC VÀ MIÊN VIỄN.

Suy ngẫm để có cái nhìn đúng đắn và có những phương hướng đấu tranh thực tế trong tiến trình DÂN CHỦ HÓA hôm nay..

Sai một li đi một dặm… Việt Kiều đã phải thực tế, thì ngưòi Mỹ thuộc các gốc dân khác cũng thực tế như vậy.. NÊN NHỚ LÀ ÚC, MỸ, GIA NÃ ĐẠI là những nước của DI DÂN, đại đa số là dân tứ xứ, trừ những ngưòi bản địa thổ dân thiểu số ra.. TRẮNG ĐỎ VÀNG ĐEN đều từ các xứ chân tròi góc biển tìm đến vì miếng cơm manh áo KHÁ HƠN TẠI QUÊ HƯƠNG của họ.

Xin đừng quá lạc quan tếu, đừng quá dựa vào những lời đẹp, tình cảm đồng bào mà sai lầm, sai lầm lần này không những chỉ trì kéo dài thêm cuộc Dân Chủ Hóa, mà còn nguy hại cho tương lai đất nước trong thế tương tranh gay gắt tòan cầu hôm nay và những kỷ nguyên đang đến. Dân tộc nào họ lo cho dân tộc đó.. KHÔNG CÓ CHUYỆN DƯ LUẬN THẾ GIỚI DÂN CHỦ ĐỔ TIỀN ĐỔ MÁU CHO MỘT ĐẤT NƯỚC QUỐC GIA NÀO HẾT, NHẤT LÀ GIỮA CÁC SẮC DÂN TRẮNG VÀNG ĐEN và NÂU Ả RẬP… Hãy tự hỏi chính mình xem? Các xứ khác bị oan khuất độc tài chúng ta có xả thân làm “nghĩa vụ quốc tế” bất cứ giá nào vì “nhân bản” không?

Phải dựa vào sức dân mình, đồng bào TRONG NƯỚC phải tìm cách tự lực ĐẤU TRANH, vì trong tương lai, với môi trưòng tưong tranh hiện tại MỸ, Úc, TQ, v.v TẤT CẢ sẽ là đối thủ của VN, và sẽ trở thành KẺ THÙ nếu THƯƠNG LƯỢNG không còn được đặt ra.. Chuyện cá Basa chỉ là một chuyện rất nhỏ, rất kinh tế đời thưòng, nhưng rất điển hình… Việt Kiều ở Mỹ sẽ ủng hộ ai? Liệu Việt kiều Mỹ có chịu thất nghiệp để ngưòi Việt Nam có công ăn việc làm hay không? Chưa nói liệu nền chính trị Mỹ có để Việt kiều tham chính tại Mỹ “trung thành” với quyền lợi của nhân dân Việt Nam tại Việt Nam hay không? Hỏi ngược lại, chúng ta, người Việt Nam có để có Hoa kiều, Miên Kiều dùng đời sống chính trị Việt Nam để làm lợi cho Trung Quốc hay Miên Lào hay không?

Mỗi quốc gia là một chủ quyền thực tế, cũng như trong văn kiện LHQ. Không có việc một dân biểu hay quốc hội của nước này ra nghị quyết hay luật “bắt buộc” một chính phủ nước khác thi hành những sinh hoạt nội bộ như nhà đất, án lệ v.v Ngay như Liên Hiệp Quốc còn không có CÁI QUYỀN này, thì huống hồ gì một quốc gia, dù là quốc gia mạnh nhất, giầu nhất! Nếu thật sự “được” như vậy thì hóa ra nước Mỹ, nhà nước Mỹ, Quốc Hội Mỹ là ĐẠI ĐẾ QUỐC TOÀN CẦU rồi, và các quốc gia khác làm gì còn chủ quyền nữa! và… Việt Nam có còn là Việt Nam nữa không? Nếu “Quốc Hội Mỹ” mà ghê gớm dường ấy, thì họ ra nghị quyết bắt Việt Nam phải dân chủ tự do luôn cho được việc để chúng ta khỏi cực nhọc đấu tranh…

Ôi giời ạ.. đến thế kỷ thứ 21 rồi mà dân tôi vẫn cứ ngu.. kẻ bị đá đít bạt tai, bị lừa chạy ra biển, đi ra ngoài sống với ngưòi dân trí cao.. người bên trong bị đày đọa nô lệ ..cũng vẫn cứ ngu…vẫn cứ bị mị, bị bịp, bị lừa…….

Ngưòi ta mị mình, bịp mình, vì ngưòi nhà mình NGU hay ngưòi nhà mình cũng vì lợi riêng mà Mị và Bịp mình? Xin quí anh chị em nên suy nghĩ cho thật kỹ và chín chắn.
Xin đừng để ngưòi khác mị chúng ta, và chúng ta cũng đừng mị đồng bào dân trí thấp của mình-rồi thất vọng, rồi LẠI VIẾT HỒI KÝ chê trách NGƯÒI TA LẠI BỎ RƠI MÌNH..

Ảnh của NGÔ KỶ.

One comment on “Bài viết sưu tầm thấy trên net:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s