CXN_102215_10 565_Bài viết này chỉ là những thú nhận của BT Bộ Tài Chính về những gì CXN viết 3 năm nay về trái phiếu, ngân sách, nợ công thôi..bây giờ hết giấu được nữa rồi (budget 2016, public debt, bond): Phát hành trái phiếu đang không đủ để trả nợ trái phiếu cũ

nợ công blank
Châu Xuân Nguyễn
xxxxxxxx
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15:”Trong năm 2015 Chính phủ có kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng để đảo nợ và đáp ứng nhu cầu huy động vốn. “(HT)
x
CXN_010115_7671_4 con số 2015: Thu 911, chi 1150, bội chi 240, TP 440: Năm 2015 dự kiến thu NSNN 911 nghìn tỷ đồng trên cơ sở giá dầu 100 USD/thùng

Trích bài 7671 ngày 1.1.2015 (11 tháng nay):”Bài báo dưới đây nói rõ vài khoản thu, nhu cầu trái phiếu nhưng không đủ chi tiết về chi. Toi nghĩ là đầu tư công bị cắt thê thám, đó là lý do GT & VT kêu gọi đầu tư đường cầu như PPP, TP trong dân v.v..———-

Thu: thu cân đối NSNN là 911,1 nghìn tỷ đồng

Chi: Dự toán chi NSNN năm 2015 là 1.147,1 nghìn tỷ đồng

bội chi=1150-911=240 nhưng…Quốc hội đã thông qua mức bội chi NSNN năm 2015 là 226 nghìn tỷ đồng


TPCP: 85 nghìn tỷ đồng, cộng với huy động cho bù đắp bội chi (226 nghìn tỷ đồng) và đảo nợ (130 nghìn tỷ đồng), thì nhiệm vụ phải huy động trong năm 2015 tăng khoảng 40 nghìn tỷ đồng so với năm 2014 (85+226+130=440, năm 2014 là 400 ngàn tỉ)
“(HT)
xx
Trong bài viết trên, CXN vạch ra là TPCP phải phát hành là 440 ngàn tỷ (CS tránh né nói con số này trong bài báo sợ làm chấn động dư luận, nhưng nay chúng phải nói thật ra.
x
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Do đó, để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho NSNN năm 2015, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 226.000 tỷ đồng; chương trình đầu tư trái phiếu là 85.000 tỷ đồng và vay để đáo nợ là 125.000 tỷ đồng.”(HT)
x
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Chính phủ dự kiến, nguồn vay để huy động được 436.000 tỷ đồng từ các nguồn, bao gồm: Vay nước ngoài 36.000 tỷ đồng; vay trong nước 400.000 tỷ đồng. Vay trong nước sẽ bao gồm phát hành TPCP 250.000 tỷ đồng; vay các quỹ tài chính Nhà nước là 118.000 tỷ đồng và các khoản vay khác là 32.000 tỷ đồng.”(HT)
x
CXN_020115_7955_Nước tới cổ mới bơi của loài vượn, TPCP cần 440 ngàn tỉ nhưng chỉ phát hành 250 ngàn tỉ vì CXN vạch ra cho loài vượn biết là tiền huy động chỉ 300 ngàn tỉ, trả lãi nợ xấu hết 100 ngàn tỉ, chỉ còn 200 ngàn tỉ mua trái phiếu thì tiền đâu cho DNNVV vay để hoạt động: Phát hành 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ năm 2015 (explained)
xxxxx
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Theo Bộ trưởng, trong năm 2015 Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động được nguồn vốn vay nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu dự toán chi đã duyệt. Các kênh huy động như phát hành TPCP trong nước, vay các quỹ tài chính Nhà nước, vay ưu đãi nước ngoài, vay ODA đều được sử dụng tối đa.” (HT)
xxx
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: ““Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 có thể thấy rất khó khăn để đạt kết quả đề ra, đặc biệt là thông qua công tác huy động vốn phát hành TPCP. Trong khi khối lượng TPCP đến hạn thanh toán là tương đối lớn, khoảng 363.116 tỷ đồng” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Dẫn chứng, trong 9 tháng đầu năm 2015 tổng khối lượng phát hành TPCP là 127.473 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và bằng 60,6% so với cùng kỳ. Trong đó khối lượng phát hành TPCP kỳ hạn 5 năm là 64.061 tỷ đồng; kỳ hạn từ 10 năm trở lên là 63.412 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 4.230 tỷ đồng.“(HT)

CXN_061115_9085_Mỗi tháng chỉ tiêu bán là 20 ngàn tỉ Trái phiếu, mỗi năm 250 ngàn tỉ, nhu cầu 2015 là 440 ngàn tỉ. Không đủ nhu cầu thì in tiền hằng triệu tỉ, gây lạm phát, dân càng nghèo hơn: Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5-15 năm lại bị “ế” (budget, public debt, interest rate, hyper-inflation, bonds)

x

CXN_100315_10 479_Ảnh hưởng đến BĐS như thế nào ??? Khi trái phiếu ế thì Kho Bạc NN phải tăng lãi suất để hút tiền về kho bạc, điều này sẽ làm trước mắt là thị trường BĐS sẽ vỡ tung,đồng bào hãy ngưng mua BĐS. Cắt giảm chi tiêu 10% (10% của 1,1 triệu tỉ là 110 ngàn tỉ), vay 30 ngàn tỉ nhưng vẫn còn thiếu hụt vì trái phiếu chỉ bán dc 96 ngàn tỉ trong khi nhu cầu là 250 ngàn tỷ (salary delayed, budget, bonds dramatic shortfall, public debt, withholding 10%, thần thoại): Nỗi lo đầu ra trái phiếu chính phủ

CXN_061115_9090_ Ha ha !!! Bán trái phiếu chỉ được 69 ngàn tỉ nửa năm (140 ngàn tỉ cho năm 2015 so với chỉ tiêu 250 ngàn tỉ, không đủ trang trải ngân sách thâm thủng 440 ngàn tỉ) nên phải cắt số tiền trả lương cán bộ NN (chi tiêu thường xuyên) 10% (salary delayed, budget, bonds, public debt, withholding 10%): Hụt thu ngân sách, lại gấp rút tiết kiệm chi

xxxxxxx

Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Theo tính toán, nếu không có giải pháp phát hành đa dạng hóa các kỳ hạn thì cả năm chỉ huy động được 160.000 tỷ đồng, như vậy giảm 90.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong khi đó, khối lượng thanh toán gốc và lãi TPCP năm 2015 là 160.684 tỷ đồng.

“Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2015 khối lượng vốn huy động mới từ phát hành TPCP không đủ để thanh toán và trả nợ gốc và lãi TPCP đến hạn” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Do đó, các giải pháp được Chính phủ đưa ra là phát hành tín phiếu kho bạc ngắn hạn đáo hạn và vay ngân hàng Nhà nước để bù đắp thiếu hụt ngân sách tạm thời. Đồng thời, Bộ Tài chính phải tăng lãi suất phát hành TPCP với kỳ hạn 5 năm lên 6,6%/năm. Tuy nhiên, nhiều phiên phát hành không thành công và khối lượng phát hành đạt thấp.”(HT)

c

Càng ngày kịch bản kết liễu KT của CSVN càng rõ, đồng bào ngưng đóng thuế (CP HCS sẽ không truy thu thuế), xuống đường biểu tình đột xuất để nhanh chóng lật đổ bọn ăn hại đái nát, bất tài, tham nhũng, quản lý KTVM tồi vì ngu xuẫn và dốt nát để nhanh chóng có một CP mới có tài hơn, trong sạch hơn. –

Melbourne –

22.10.15 –

Châu Xuân Nguyễn

xxxxxxxx
http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/phat-hanh-trai-phieu-dang-khong-du-de-tra-no-trai-phieu-cu-20151021160217252.chn
Thứ 4, 21/10/2015, 16:50
Phát hành trái phiếu đang không đủ để trả nợ trái phiếu cũ

Phát hành trái phiếu đang không đủ để trả nợ trái phiếu cũẢnh minh họa

Dòng sự kiện: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII

Xem thêm »

TIN MỚI

Trong năm 2015 Chính phủ có kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng để đảo nợ và đáp ứng nhu cầu huy động vốn.

Thông tin trên được Bộ Tài chính đưa ra trong tờ trình Quốc hội về tình hình triển khai Nghị quyết liên quan đến phát hành trái phiếu và tái cơ cấu nợ Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, dư nợ vay của Chính phủ tính đến 31/12/2014 là 1.866.004 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trong nước là 1.017.305 tỷ đồng; vay nước ngoài 850.699 tỷ đồng.

“Nợ nước ngoài của Chính phủ đa phần là khoản vay ODA, nên kỳ hạn nợ là cao, khoảng 12,8 năm. Nợ trong nước ngoài khoản vay quỹ bảo hiểm xã hội có kỳ hạn dài, thì các khoản vay còn lại đều có kỳ hạn ngắn, nên đã tạo sức ép trả nợ cho ngân sách trong ngắn hạn” – Bộ trưởng thông tin.

Đáng chú ý, nợ trái phiếu Chính phủ (TPCP) chiếm tỷ trọng cao trong danh mục nợ Chính phủ trong nước, với khoảng 55% và chiếm khoảng 30% tổng nợ của Chính phủ, với kỳ hạn bình quân còn lại là 2,98 năm.

Do đó, để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho NSNN năm 2015, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 226.000 tỷ đồng; chương trình đầu tư trái phiếu là 85.000 tỷ đồng và vay để đáo nợ là 125.000 tỷ đồng.

Chính phủ dự kiến, nguồn vay để huy động được 436.000 tỷ đồng từ các nguồn, bao gồm: Vay nước ngoài 36.000 tỷ đồng; vay trong nước 400.000 tỷ đồng. Vay trong nước sẽ bao gồm phát hành TPCP 250.000 tỷ đồng; vay các quỹ tài chính Nhà nước là 118.000 tỷ đồng và các khoản vay khác là 32.000 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng, trong năm 2015 Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động được nguồn vốn vay nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu dự toán chi đã duyệt. Các kênh huy động như phát hành TPCP trong nước, vay các quỹ tài chính Nhà nước, vay ưu đãi nước ngoài, vay ODA đều được sử dụng tối đa.

“Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 có thể thấy rất khó khăn để đạt kết quả đề ra, đặc biệt là thông qua công tác huy động vốn phát hành TPCP. Trong khi khối lượng TPCP đến hạn thanh toán là tương đối lớn, khoảng 363.116 tỷ đồng” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Dẫn chứng, trong 9 tháng đầu năm 2015 tổng khối lượng phát hành TPCP là 127.473 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và bằng 60,6% so với cùng kỳ. Trong đó khối lượng phát hành TPCP kỳ hạn 5 năm là 64.061 tỷ đồng; kỳ hạn từ 10 năm trở lên là 63.412 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 4.230 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc huy động kỳ hạn dài đã giúp ngân sách sử dụng vốn, cơ cấu lại danh mục nợ TPCP theo hướng nâng dần kỳ hạn nợ, giảm gánh nặng trả nợ ngắn hạn. Tuy nhiên, do thị trường TPCP còn nhỏ, nhu cầu đầu tư kỳ hạn dài còn hạn chế nên huy động vốn khó đạt kế hoạch đặt ra.

Theo tính toán, nếu không có giải pháp phát hành đa dạng hóa các kỳ hạn thì cả năm chỉ huy động được 160.000 tỷ đồng, như vậy giảm 90.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong khi đó, khối lượng thanh toán gốc và lãi TPCP năm 2015 là 160.684 tỷ đồng.

“Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2015 khối lượng vốn huy động mới từ phát hành TPCP không đủ để thanh toán và trả nợ gốc và lãi TPCP đến hạn” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Do đó, các giải pháp được Chính phủ đưa ra là phát hành tín phiếu kho bạc ngắn hạn đáo hạn và vay ngân hàng Nhà nước để bù đắp thiếu hụt ngân sách tạm thời. Đồng thời, Bộ Tài chính phải tăng lãi suất phát hành TPCP với kỳ hạn 5 năm lên 6,6%/năm. Tuy nhiên, nhiều phiên phát hành không thành công và khối lượng phát hành đạt thấp.

Do đó, Chính phủ đề xuất bên cạnh việc đa dạng hóa kỳ hạn phát hành TPCP tại thị trường trong nước, cho phép phát hành với tất cả các kỳ hạn theo quy định, sẽ huy động vốn thông qua phát hành TPCP thị trường vốn quốc tế.

Theo đó, khối lượng phát hành dự kiến sẽ khoảng 3 tỷ USD để tái cơ cấu lại TPCP trong nước trong giai đoạn 2015 – 2016.

Đại biểu Trần Du Lịch: Lo tiền thoái vốn đưa vào ngân sách sẽ bị “vung tay quá trán”

San Ngọc

Theo Trí thức trẻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s