2 comments on “TỪ NAY MỖI SÁNG THỨ HAI CHÚNG TA HÃY CHÀO CỜ VNCH.

  1. người việt hải ngoại cần duy trì nghi thức chào quốc kỳ vnch,trong các tổ chức xã hội mỗi sáng thứ 2,đó là cách thức duy trì và gìn giữ biểu tượng tự do dân chủ của là cờ vàng 3 sọc đõ vnch./.

    Like

  2. Chào cờ VNCH hàng tuần chắc chắn sẽ mang lại sức sống mới cho bất kỳ ai tại hải ngoại!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s