Mỹ quyết định không tăng lãi suất

Mã cổ phiếu Dow Jones ở quảng trường Thời đại, New York, thông báo sự phục hồi chứng khoán, ngày 25/8/2015.
Mã cổ phiếu Dow Jones ở quảng trường Thời đại, New York, thông báo sự phục hồi chứng khoán, ngày 25/8/2015.

29.10.2015

Các giới chức cao nhất của ngân hàng trung ương Mỹ quyết định giữ lãi suất chính ở mức thấp kỷ lục, gần mức 0% kể từ năm 2008.

Quyết định hôm thứ tư giữ cho mức lãi suất này không thay đổi trong thời gian tới là kết quả của 2 ngày làm việc về chính sách lãi suất.

Nhưng nhà phân tích chính của Bankrate.com – ông Greg McBride – nói với VOA rằng lãi suất có thể thay đổi vào cuối năm nay.

Ông Gre McBride cho biết: “Tháng 12 rất là khó lường. Liệu thực tế chúng có thay đổi vào lúc đó không thì chúng ta sẽ phải chờ xem. Chúng ta có một chu kỳ đầy đủ các dữ liệu kinh tế từ bây giờ tới lúc đó; chúng ta có 2 báo cáo việc làm từ bây giờ tới lúc đó, do đó không có sự thiếu hụt về dữ liệu để đưa ra quyết định. Nếu những dữ liệu trong vòng 6 tuần tới cho thấy dấu hiệu lạc quan thì chắc chắc rằng Quỹ dự trữ liên bang sẽ tăng lãi suất vào tháng 12”.

Lãi suất tăng sẽ nâng tỉ lệ lạm phát tới gần chỉ tiêu 2% của Quỹ dự trữ liên bang mà các giới chức nói là một phần của một nền kinh tế có thể quản lý được và lành mạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s