Là một đơn vị tư vấn với chủ nhân có học vị như vầy mà đi ăn cắp cái đồ hình th ì làm sao đủ trình vẽ ra cái dự án ?

https://www.facebook.com/quangthi.truong/posts/624806877622460

Trương Quang Thi

Hôm qua sau khi mình viết bài về vụ 100 ngàn tỉ đồng chống ngập cho Sài Gòn đăng lên thì anh Nghia Bui phát hiện một sự thật thú vị.
Ông Trần Ngọc Thông giám đốc điều hành của công ty tư vấn của dự án trên đã chôm cái đồ hình này từ một bài viết trên blog

Sự thật thì đây là một sơ đồ dự án thoát nước thải do MMSD (Milwaukee Metropolitan Sewerage District,)
đề xuất cho Quận Milwaukee Metropolitan Sewerage, hoa kì. Bài viết ghi ngày 02/04/2013 và có vẻ như nó vẫn chưa được áp dụng.
<https://naturalexplorermke.wordpress.com/tag/deep-tunnel/>

Theo thông tin trên mạng thì ông Thông tự giới thiệu là : Bằng cử nhân xây dựng và môi trường (civil engineering) từ trường đại học University of Illinois at Chicago – Hoa Kỳ (1997); được công nhận Kỹ Sư Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ (Licensed Profressional Engineer) do tiểu bang Illinois-USA cấp từ năm 2003.

Là một đơn vị tư vấn với chủ nhân có học vị như vầy mà đi ăn cắp cái đồ hình thì làm sao đủ trình vẽ ra cái dự án ? Vì vậy tôi nghi ngờ ông ta chôm luôn cả cái dự án của người khác rồi trình lên uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để đề xuất phương án xây dựng với vốn đầu tư trên 4 tỉ đô la thì không biết ông ta thuộc thể loại gì ?

Sáng nay bạn Hoàng Dũng có gọi điện thoại xin phỏng vấn ông Thông về cái mô hình dự án. Ông Thông vẫn xác nhận nó đúng là sản phẩm do chính đơn vị của ông ta thiết kế.
https://www.facebook.com/hd.cdvn/videos/946299255454174/

Như vậy nếu sự thật này không bị cộng đồng mạng xã hội phanh phui, thì rõ ràng chúng ta trở thành một lũ Lừa khi uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua cái đề án trên.
Tiền của sẽ được đổ vào và chắc chắn đề án không thể phát huy tác dụng bởi nó là sản phẩm không được nghiên cứu cho thực địa Sài Gòn. Thiếu những thông số khách quan, khoa học thì nếu có làm chỉ là phá hoại tiền của chứ chẳng để làm gì cả.

Thế mới thấy mạng xã hội đã tác động rất tốt vào các chính sách vĩ mô của chính quyền. Nếu chúng ta tiếp tục hành động và phát triển sâu rộng, chúng ta có thể giám sát phần nào bộ máy chính quyền này và hạn chế được nhiều rủi ro do tiền thuế chúng ta đóng góp không bị xử dụng bừa bãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s