Biểu tình phản đối Tập Cận Bình

Posted by adminbasam on 05/11/2015

9h54‘: Facebooker Lã Việt Dũng từ Hà Nội: Lê Anh Hùng bị bắt!

H1

9h47′: Facebooker Nguyễn Thiện Nhân: “Sài Gòn ngày 5/11/2015 bùng lên khí thế hào hùng! Phản đối Tập Cận Bình sang Việt Nam! Phản đối Trung Quốc xâm lược! Nhiều an ninh thường phục trà trộn giật biểu ngữ của người yêu nước“.

H1

H2

H3

– Xem thêm: Tường thuật diễn biến cuộc biểu tình phản đối Tập Cận Bình (DL).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s