Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, hiện còn sống tại Cali, cựu Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hải Ngoại Mặt trận Hoàng Cơ MInh, bí danh Nguyễn Đồng Sơn, đã thừa nhận có tham gia một cuộc họp của Mặt trận bàn về vấn đề ám sát một biên tập viên của một tờ báo có tiếng ở Orange County. Ông nói “Mặt trận là một chương đen tối của đời tôi”. (Việt Tân, Vtan)

Nguyễn Xuân Nghĩa Việt Tân
https://www.facebook.com/ledienduc/posts/1023481394391778?ref=notif&notif_t=close_friend_activity

Lê Diễn Đức

57 mins · Edited ·

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, hiện còn sống tại Cali, cựu Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hải Ngoại Mặt trận Hoàng Cơ MInh, bí danh Nguyễn Đồng Sơn, đã thừa nhận có tham gia một cuộc họp của Mặt trận bàn về vấn đề ám sát một biên tập viên của một tờ báo có tiếng ở Orange County. Ông nói “Mặt trận là một chương đen tối của đời tôi”.

Thông điệp ngầm của “Terror in Little Saigon” là thái độ im lặng của cộng đồng Việt tị nạn trong hơn 30 năm qua. Sự im lặng ấy có thể được diễn giải là đồng loã, là dung túng, là chấp nhận, là bất cần hay sợ hãi.

Vào năm 1982, khi hai ông Hoàng Cơ Minh và Phạm Văn Liễu dựng ra “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” nhóm này chỉ đưa được 8 (tám) người về Thái Lan. Nhờ biết chớp thời cơ vào lúc tinh thần người Việt lưu vong đang lên cao, nhờ những xảo thuật tuyên truyền như mấy phút phim video “Đông Tiến” dàn cảnh ở Thái Lan, “Mặt Trận” đã đưa “uy tín” của “Chủ tịch Hoàng Cơ Minh” và phe nhóm lên rất cao.

Trong khi “chiến khu” thực chất chỉ có trên phim video, ở hải ngoại, “Phong Trào Yểm Trợ Kháng Chiến” do ông Phạm Ngọc Lũy chủ xướng tha hồ thu góp tiền bạc, các “cán bộ lãnh đạo Mặt Trận” trở thành những “quan lớn phục quốc”, thành viên của “Mặt Trận” thì cao ngạo, làm như là sắp giải phóng được đất nước tới nơi. Đây là giai đoạn cực thịnh của nhóm Minh-Liễu, vì đã thành công trong việc đánh lừa được đa số người Việt tỵ nạn. Một số ít người phát giác được sự dối trá của “Mặt Trận”, trong đó có các nhà báo, bị chụp mũ là Việt cộng, hoặc bị khủng bố – các nhân chứng trong phim kể lại.

Ảnh: Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s