Việt Nam Cộng Hoà Muôn năm trong ngày Lễ Cựu Chiến Binh tại San Diego 11/11/2015 – VIDEO: Ngày Cựu Chiến Binh 11-11-2015 tại San Diego


Wednesday, November 11, 2015

Việt Nam Cộng Hoà Muôn năm trong ngày Lễ Cựu Chiến Binh tại San Diego 11/11/2015

 
Hàng chục ngàn người đã đứng chật đường Harbor Drive để tham dự và tôn vinh các cựu chiến binh Mỹ, Việt trong các cuộc chiến tranh.
Thật bàng hoàng khi nghe tiếng hô cuả một phụ nữ trong đám đông tham dự cuộc diễn hành Veterans Day ngày 11/11/2015 tại San Diego:  ” Việt Nam Cộng Hoà Muôn Năm.” khi là cờ Vàng do các cựu chiến binh Việt Nam phất phới băng qua khán đài danh dự.  Sau hỏi ra mới biết người phụ nữ đó từ Washington DC qua viếng San Diego, và cùng cả gia đình đi xem diễn hành.  Chị nói sang năm sẽ cùng gia đình qua đúng dịp lễ Veterans Day để cùng diễn hành với Cộng Đồng San Diego.

Ngày Cựu Chiến Binh 11-11-2015 tại San Diego
https://youtu.be/dE4UXabGiF8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s