CXN_112515_10 745_Cá nhân nào bơm thổi từ 20 kháng chiến quân (KCQ) thành 10 ngàn KCQ trong một cuộc họp báo (Việt Tân, Vtan): Sáng lập viên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tiết lộ một số điều quan trọng

phóng sự ddiiefu tra truyền hình / trực tuyến. Nguồn: pbs.org/frontline/terror-in-little-saigon

https://www.youtube.com/watch?v=vgfdx2Rjdv8

Mời xem video này ở phút thứ [25.00]
Sáng lập viên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tiết lộ một số điều quan trọng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s