CXN_112815_10 780_Cụ Huỳnh Văn Lang là ai ??? Là Bộ Trưởng Tài Chánh đầu tiên của cụ Ngô Đình Diệm khi Cụ Diệm mới về chấp chánh Nam VN: Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh Giết Chết Niềm Tin Của Đồng Hương Vào Các Tổ Chức Đấu Tranh (Việt Tân, Vietan)

https://www.youtube.com/watch?v=xqiyRvxDk88

Video chỉ 19 phút, hãy xem tới cuối, rất hay, ý tưởng như Tây Âu, nhìn vào cốt lõi của vấn đề chứ không nhìn thiệt hại phần ngọn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s