CXN_120215_10 806_Dư Luận Viên ĐCSVN vụng về thật, thua xa Dư Luận Viên của Đảng Việt Tân (sue ProPublica). Ai phá nồi cơm 22 triệu đô của VT thì phải bị ám sát sau nhiều lần hăm dọa mà không ngậm miệng trước sự thật, giả đui, giả điếc, giả câm. (Vtan)

Châu Xuân Nguyễn

xxxx

https://www.youtube.com/watch?v=8-3McA6P-OE&feature=youtu.be

xxxxxxxxxxxxxxx

Ai đời ngu tới nỗi lấy hình ảnh của những nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng và cũng nổi tiếng là tay sai của Việt Tân (90% những nhà dân chủ này là những nhà dân chủ cuội nên 90% của Dân VN chóng đối CSVN thật đâu có tin tụi này) làm photoshop thành là thách thức VT kiện ProPublica, ai ai cũng biết là VT có lý lẽ gì đâu mà kiện, ProPublica gửi thư challenge (thách thức VT và Nguyễn Xuân Nghĩa kiện VT nhưng có dám đâu, 4 người Mỷ, báo giới là AC Thompson và 3 ng nữa nghe, sẵn sàng testify under oath (tuyên thệ) thì với luật pháp của Úc và Mỹ, khỏi cần thâu âm, thâu hình gì sất, 2 ng tuyên thệ nghe v/s 1 ng là người đó thua, trừ trường hợp chúng minh là ng tuyên thệ là ng nói láo chuyên nghiệp (pathelogical liar) https://en.wikipedia.org/wiki/Pathological_lying)
xem NXNghia có dám đối chất rằng NXN có hay không hiện diện trg cuộc họp bàn có nên ám sát nhà báo Đỗ Ngọc Yến hay không.

Pathological lying (also called pseudologia fantastica and mythomania), is a behavior of habitual or compulsive lying.[1][2] It was first described in the medical literature in 1891 by Anton Delbrueck.[2] Although it is a controversial topic,[2] pathological lying has been defined as “falsification entirely disproportionate to any discernible end in view, may be extensive and very complicated, and may manifest over a period of years or even a lifetime”.[1] The individual may be aware they are lying, or may believe they are telling the truth, being unaware that they are relating fantasies

xxx

Dịch Google CXN hiệu đính
Bệnh nói láo kinh niên (còn gọi là pseudologia fantastica và mythomania), là một hành vi dối trá, thói quen hay tự cá nhân mình bắt buộc phải nói láo. [1] [2] Nó được mô tả đầu tiên trong y văn vào năm 1891 bởi Anton Delbrueck. [2] Mặc dù nó là một chủ đề gây tranh cãi, [2] bệnh này đã được định nghĩa là “giả mạo hoàn toàn không tương xứng với bất kỳ kết thúc rõ rệt trong quan điểm,có thể mở rộng ra và rất phức tạp, và có thể biểu hiện trong một khoảng thời gian vài năm hoặc thậm chí cả cuộc đời”. [1] các cá nhân có thể nhận thức được họ đang nói dối, hoặc có thể tin rằng họ đang nói sự thật, là không biết rằng họ đang tưởng tượng.

xxx

Defining characteristics of pathological lying include:

 • The stories told are usually dazzling or fantastical, but never breach the limits of plausibility, which is key to the pathological liar’s tact. The tales are not a manifestation of delusion or some broader type of psychosis; upon confrontation, the teller can admit them to be untrue, even if unwillingly.
 • The fabricative tendency is chronic; it is not provoked by the immediate situation or social pressure so much as it is an innate trait of the personality. There is some element of dyscontrol present.
 • A definitely internal, not an external, motive for the behavior can be discerned clinically: e.g., long-lasting extortion or habitual spousal battery might cause a person to lie repeatedly, without the lying being a pathological symptom.[2]
 • The stories told tend toward presenting the liar favorably. The liar “decorates their own person”[3] by telling stories that present them as the hero or the victim. For example, the person might be presented as being fantastically brave, as knowing or being related to many famous people, or as having great power, position, or wealth.

Pathological lying may also present as false memory syndrome, where the sufferer genuinely believes that fictitious (imagined) events have taken place. The sufferer may believe that he or she has accomplished superhuman feats or awe-inspiring acts of altruism and love — or has committed equally grandiose acts of diabolical evil, for which the sufferer must atone, or indeed has already atoned in her/his fantasies.

Xác định đặc trưng của bệnh láo kinh niên bao gồm:

Những câu chuyện kể thường chói tai hoặc mơ tưởng hảo huyền nhưng không bao giờ vi phạm các giới hạn của tính hợp lý, đó là chìa khóa để ng mắc bệnh kể lại như là một chuyện đáng tin. Những câu chuyện không hẵn là một biểu hiện của sự ảo tưởng hoặc của rối loạn tâm thần; khi đối đầu, bệnh nhân có thể thừa nhận câu chuyện đúng sự thật, thậm chí bị buộc phải thú nhận như thế với những bằng chứng khác được ng khác trưng bày ra.
Xu hướng bịa đặt là mãn tính; nó không bị ảnh hưởng bởi tình hình thực tế trước mắt hoặc áp lực xã hội quá nhiều nhưng nó là một đặc điểm bẩm sinh của cá tính. Có một số yếu tố của không kiểm soát được hiện ra.
Chắc chắn là lý do nội tâm, không phải là một bên ngoài, động cơ cho hành vi có thể được phân biệt lâm sàng:. Ví dụ, lâu dài bị tra tấn, hành hung thường xuyên có thể gây ra một người để nói dối nhiều lần, cho dầu sự dối trá đó không là một triệu chứng bệnh lý [2]
Những câu chuyện kể có xu hướng trình bày thuận lợi cho những kẻ nói dối. Những kẻ nói dối “tô hồng, đánh bóng bản thân mình” [3] bằng cách kể những câu chuyện mà trình bày chúng như là họ anh hùng hay là nạn nhân. Ví dụ, những người có thể qua câu chuyện dc nhìn là dũng cảm tuyệt vời, như quen biết hoặc có liên quan đến nhiều người nổi tiếng, hoặc là có quyền lực rất lớn, vị trí, hay sự giàu có.

Bệnh này cũng có thể biểu hiện hội chứng giảm trí nhớ, mà người bệnh thực sự tin rằng những chuyện hư cấu (tưởng tượng) đã thực sự diễn ra. Người bị bệnh có thể tin rằng mình đã hoàn thành kỳ công siêu phàm, hành vi đầy cảm hứng của lòng vị tha và tình yêu – hoặc đã thực hiện hành vi không kém hoành tráng chiến thắng ác quỷ, mà người bệnh phải hành động hoặc lên tiếng trong trí tưởng tượng của họ.

xxxxxxxxx

DLV của ĐCS và Đảng VT thì cũng như nhau, họ có ít đầu óc, ít suy nghĩ, không có lý tưởng, chĩ nhận tiền và hành động theo sự tuyên truyền, chỉ đạo của người chi tiền mà thôi. Họ có những luận cứ rập khuôn như VT bào chữa cho những chuyện kể, tự thú từ 1980’s tới giờ là CS bịa đặt ra hết rồi truyền miệng nhau.

xx

Một người khôn thì lựa những tuyên bố của những ng mà VT ko thể chụp mũ là CSVN dc, đó là những ng với quyền cao chức trọng, dc kính nể của cộng đồng trong thời Đệ Nhất và Đệ Nhị CH, như Ls Đinh Thạch Bích, cựu Thứ Trưởng Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi, Cụ Huỳnh Văn Lang, BT Kinh Tế đầu tiên của cụ Diệm, Niên trưởng Bằng Phong Đặng Văn Âu, Phụ tá cho Cựu Phó TT Nguyễn Cao Kỳ, Ls Nguyễn Văn Chúc, cựu Nghị sĩ thời cụ Thiệu v.v.. hay lời lẽ từ những người từng nằm trong tổ chức như cụ Phạm Văn Liểu, Phạm Văn Thành, KCQ Phạm Hoàng Tùng v.v..Với những lời lẽ của những ng này thì bẻ gãy luận điệu của Việt Tân rằng CSVN tuyên truyền và bịa đặt vì VT là đối thủ chính trị của họ. Như thế để thấy đám dân chủ cuội (90%) và sân sau CSVN chỉ lấy tiền VT và làm theo chỉ đạo của VT là chống Tàu Cộng chứ ko chống DCSVN để thế giới thấy dân VN có cơ hội biểu tình, chống đối nhưng họ bất mãn với TC thôi, họ ko bất mãn với ĐCS như những cuộc BT trên thế giới là 99% là anti-government rallies (biểu tình chống CP).

x

Điều VT không ngờ là những tội ác giết hay xử tử Kháng Chiến Quân ở Thái, hăm dọa và ám sát hằng chục ng trg cộng đồng (bây giờ lộ hồ sơ FBI là VT có buôn bán ma túy và vũ khí gửi từ Mỹ qua Úc). Chính FBI gọi VT là băng đảng Mafia (Gang of Mafia) chứ không ai khác) thì đến 1990 thì hết còn hấp dẫn, chỉ có NVHN đọc báo NVHN mới biết , còn những ng ko quan tâm CT như tôi thì ko dc báo kháng chiến, ko dc báo tiếng VN nên tôi ko biết.

x

Nhưng bây giờ với mạng toàn cầu, những chuyện đăng báo này như cái chết lãng xẹt của Hoàng CM, xử tử ở chiến khu, bịp bơm những bài báo kháng chiến đánh đồn này đồn nọ trg lãnh thổ VN v.v.. được đăng trở lại với những dấu thời gian từ 1980’s, Điều này chứng tỏ là ko ai bịa đặt bây giờ để “bôi nhọ” VT nhưng đó là những bài báo có thật, đã lưu hành những năm 80’s, 90’s và những nạn nhân ám sát vì viết ra nên bị VT ám sát. VT gọi họ là “phá nồi cơm 22 triệu của VT.

CXN
2.12.15

Melbourne

7 comments on “CXN_120215_10 806_Dư Luận Viên ĐCSVN vụng về thật, thua xa Dư Luận Viên của Đảng Việt Tân (sue ProPublica). Ai phá nồi cơm 22 triệu đô của VT thì phải bị ám sát sau nhiều lần hăm dọa mà không ngậm miệng trước sự thật, giả đui, giả điếc, giả câm. (Vtan)

 1. @ chú Châu: con vừa đọc vài thông tin con nghĩ là quan trọng nên muốn post lên liền cho chú. Nhờ chú châu và mọi người xem giúp con:

  Tình hình hiện tại của bọn CS chắc chắn chỉ còn đường chết nên chúng đang cố gắng tạo ra 1 cuộc hoảng loạn giả tưởng, gây hoang mang cho người dân bằng cách tỏ vẻ như chúng nó đã “ngầm bán nước” cho Trung Quốc.

  Lý do mà con nghĩ như trên bắt nguồn từ 2 hành động gần đây của bọn Bộ Giáo dục:

  Bước 1) Bọn CS, thông qua Bộ GD, chơi trò giả bộ ngu bằng cách đề nghị ” Tích hợp (loại bỏ) môn Lịch Sử khỏi chương trình học ” trong đại hội Đảng vừa rồi. Chúng thừa hiểu nhân dân sẽ phản đối nhưng chúng vẫn cố tình nêu lên nhằm khiến cho dư luận chú ý + ngầm gieo suy nghĩ rằng Trung Quốc đang muốn “đồng hóa” dân ta.

  Đây là bước đầu tiên, gây dư luận về 1 cuộc ” xâm lăng” của Trung Quốc thông qua lịch sử. ( Mặc dầu theo cháu chúng nó chỉ muốn chuyển hướng dư luận để nhân dân buông tha cho chúng trên mặt trân kinh tế )

  Bước 2) Mới vài ngày gần đây, thấy dư luận hình như đã cắn câu. Chúng nó tung ra chiêu kế tiếp ” Bộ GD đề nghi cấp tiểu học, Trung học cơ sở bắt đầu học tiếng Hoa “.

  Đây chắc chắn là bước thứ 2, chính thức gây hoang mang dư luận. Cháu đoan chắc khoảng 90% rằng đây chính là kế ” dương đông kích tây” để cứu thoát chúng nó khỏi việc chế độ cộng sản sẽ bị đào thải bằng cách tạo 1 mục tiêu giả : ” Trung quốc xâm lược ” , gây hoang mang –> tiến đến chúng nó sẽ giả bộ đoàn kết nhân dân chống trung quốc xâm lược.

  Mọi người xem qua giúp con về viêc này

  Like

  • Cái này rất rất ư là có lý, Chú Châu đọc qua là thấy có ý lắm, chúng muốn tạo dư luận rời khỏi KT, gây shock, phản ứng rồi chúng mới kêu gọi đoàn kết chống TC
   CC

   Like

 2. bọn chúng đang cùng quẫn với bài toán ngân khố cạn kiệt , tới đây không biết lấy gì mà đổ vào mồm cho lũ ăn hại giữ đảng nên bày ra đủ trò nhằm bẻ lái dư luận xã hội đó mà . cứ để cho chúng múa may quay cuồng mái thoải đi , còn ta thì tọa sơn mà quan sát tình hình

  Like

 3. @lý tử long: không thể chỉ ngồi không mà quan sát tình hình được LTL. Phải cảnh báo mọi người chứ nếu không là sẽ bị bọn chó má cộng sản dắt mũi liền

  Like

 4. Tôi thì lạc quan rằng,giờ phút này CS không thể mượn gió để dựng măng( không phải bẻ măng)được,nhất quá tam,chúng đã có thương hiệu láo lừa ai cũng tường,chúng mà dám chống TC sao,VC chống TC???Đang có mạng ngư dân bị TC bắn chết chưa biết phải giải quyết cách nào,mà chắc chắn là không dám qui tội choTC,chưa rõ mô tê đã đổ lỗi cho anh bạn Philipine và bảo ngư dân mình xâm phạm lãnh thổ…Nghe huyền thoại quá,giờ dân VN không quan tâm gì ngoài cái nồi cơm hũ gạo,nhất định sẽ đứng lên.

  Like

 5. thưa quí vị tất cả quí vị đấu đá lẩn nhau thì dân tọc việt nam xem quí vị như những thằng thầy tu núp bống nhà chùa để làm lợi cho cs,cám ơn những người còn chút lương tri nhìn lại bản thân mình xin cám ơn

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s