CXN_011916_11 012_Người dân bức xúc vì ngân sách vay 30 ngàn tỷ của NHNN, hãy nhìn 300 ngàn tỷ dc chỉ đạo bởi 3D vay của BHXH, tiền đâu trả lại 15 tỷ đô này cho 11 triệu người lao động. Tội của 3D là xử tử chứ không phải “không tự ứng cử”. Không ra khỏi Chính trị thì ai dám phanh phui chuyện này và hằng trăm chuyện khác nữa của 3D, đó là suy nghĩ của CXN khi muốn 3D rời chính trị VN (bolted, abuse labour insurance): Tiền đóng BHXH của người dân đang được đổ vào đâu?

Châu Xuân Nguyễn

xxxxx
Từ 2013, CXN theo dõi và biết là mỗi năm, ngân sách thâm thủng (ngoài bội chi,bán trái phiếu nhưng vẫn không đủ, đó là thâm thủng (unfunded budget liability) hằng 200 ngàn tỷ mỗi năm. CXN luôn luôn thắc mắc là CSVN phải lấy nguồn tiền này từ đâu, biết là chúng ít in thêm tiền, vậy là phải vơ vét những quỹ như quỹ xã hội, quỹ hưu, quỹ y tế, quỹ bình ổn xăng dầu. Thậm chí vay 30 ngàn tỷ từ NHNN.

xx

Đây cũng là lý do CXN muốn 3D rời chính trường để TT mới lên, 3D không còn là TBT thì chúng mới dám lật hồ sơ lên. Bây giờ chúng bắt đầu từ từ vén màn rồi đây..

x

Trích bài báo dưới đây ngày 18.1.16:”Theo đó, trong vòng 6 năm, từ việc quỹ BHXH chỉ cho Ngân sách vay khoảng 10% quỹ đầu tư (khoảng 8.000 tỉ đồng) vào năm 2008 thì tới năm 2014, con số này đã là 274.000 tỉ đồng, tương ứng với 74% số đầu tư của BHXH. Trái lại, phần cho NHTM vay ngày càng ít đi.“(HT bài báo)

c

Tiền cho vay không phải là tiền đầu tư, tiền mua trái phiếu chính phủ mới là thật sự là tiền đầu tư vì nó có lãi và có đáo hạn. Cho Ngân sách vay là từ chỉ đạo của 3D, bốc tiền từ quỹ A,B,C,D, BHXH qua ngân sách vì NS cần chi thường xuyên.

x

Nhìn biểu đồ chúng ta sẽ thấy năm 2014 là 274 ngàn tỷ, 2013 là 181 ngàn tỷ, 2012 là 106 ngàn tỷ, 2011 là 69 ngàn tỷ . Vậy là năm 2014 cho Ngân sách nhà nước vay (274 – 181= 93 ngàn tỷ), năm 2013 cho NSNN vay là (181 – 106= 75 ngàn tỷ), năm 2012 cho NSNN vay là (106 -69= 37 ngàn tỷ )
x

So sánh với NS thâm thủng mà CXN đã tính ra ở đây.. Năm 2014 là 202 ngàn tỷ, vay của BHXH 93 ngàn tỷ như trên.. CXN_101714_6781_Khi NS thâm thủng, ngân sách 2014 phải “vay” NS 2015 để chi trả 220 ngàn tỉ thâm thủng, NS 2015 phải “vay” NS 2016 và cứ thế cho đến khi vỡ nợ: Chi trả nợ quá lớn gây khó khăn cho cân đối ngân sách
x

Năm 2015, nhu cầu huy động vốn cho ngân sách là 440 ngàn tỷ, cả năm 2015 chỉ bán dc 200 ngàn tỷ TP CP, thâm thủng 440-200=220 ngàn tỷ thì vay BHXH và vơ vét các quỷ là bao nhiêu ??? Quỹ BHXH đã đi vào bội chi…

x
CXN_102215_10 565_Bài viết này chỉ là những thú nhận của BT Bộ Tài Chính về những gì CXN viết 3 năm nay về trái phiếu, ngân sách, nợ công thôi..bây giờ hết giấu được nữa rồi (budget 2016, public debt, bond): Phát hành trái phiếu đang không đủ để trả nợ trái phiếu cũ

x

Trích bài 10 565 ngày 22.10.15:”
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15:”Trong năm 2015 Chính phủ có kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng để đảo nợ và đáp ứng nhu cầu huy động vốn. “(HT)
x
CXN_010115_7671_4 con số 2015: Thu 911, chi 1150, bội chi 240, TP 440: Năm 2015 dự kiến thu NSNN 911 nghìn tỷ đồng trên cơ sở giá dầu 100 USD/thùng

Trích bài 7671 ngày 1.1.2015 (11 tháng nay):”Bài báo dưới đây nói rõ vài khoản thu, nhu cầu trái phiếu nhưng không đủ chi tiết về chi. Toi nghĩ là đầu tư công bị cắt thê thám, đó là lý do GT & VT kêu gọi đầu tư đường cầu như PPP, TP trong dân v.v..———-

Thu: thu cân đối NSNN là 911,1 nghìn tỷ đồng

Chi: Dự toán chi NSNN năm 2015 là 1.147,1 nghìn tỷ đồng

bội chi=1150-911=240 nhưng…Quốc hội đã thông qua mức bội chi NSNN năm 2015 là 226 nghìn tỷ đồng


TPCP: 85 nghìn tỷ đồng, cộng với huy động cho bù đắp bội chi (226 nghìn tỷ đồng) và đảo nợ (130 nghìn tỷ đồng), thì nhiệm vụ phải huy động trong năm 2015 tăng khoảng 40 nghìn tỷ đồng so với năm 2014 (85+226+130=440, năm 2014 là 400 ngàn tỉ)“(HT)
xx
Trong bài viết trên, CXN vạch ra là TPCP phải phát hành là 440 ngàn tỷ (CS tránh né nói con số này trong bài báo sợ làm chấn động dư luận, nhưng nay chúng phải nói thật ra.
x
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Do đó, để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho NSNN năm 2015, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 226.000 tỷ đồng; chương trình đầu tư trái phiếu là 85.000 tỷ đồng và vay để đáo nợ là 125.000 tỷ đồng.”(HT)
x
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Chính phủ dự kiến, nguồn vay để huy động được 436.000 tỷ đồng từ các nguồn, bao gồm: Vay nước ngoài 36.000 tỷ đồng; vay trong nước 400.000 tỷ đồng. Vay trong nước sẽ bao gồm phát hành TPCP 250.000 tỷ đồng; vay các quỹ tài chính Nhà nước là 118.000 tỷ đồng và các khoản vay khác là 32.000 tỷ đồng.”(HT)
x
CXN_020115_7955_Nước tới cổ mới bơi của loài vượn, TPCP cần 440 ngàn tỉ nhưng chỉ phát hành 250 ngàn tỉ vì CXN vạch ra cho loài vượn biết là tiền huy động chỉ 300 ngàn tỉ, trả lãi nợ xấu hết 100 ngàn tỉ, chỉ còn 200 ngàn tỉ mua trái phiếu thì tiền đâu cho DNNVV vay để hoạt động: Phát hành 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ năm 2015 (explained)
xxxxx
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Theo Bộ trưởng, trong năm 2015 Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp để huy động được nguồn vốn vay nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu dự toán chi đã duyệt. Các kênh huy động như phát hành TPCP trong nước, vay các quỹ tài chính Nhà nước, vay ưu đãi nước ngoài, vay ODA đều được sử dụng tối đa.” (HT)
xxx
Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: ““Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 có thể thấy rất khó khăn để đạt kết quả đề ra, đặc biệt là thông qua công tác huy động vốn phát hành TPCP. Trong khi khối lượng TPCP đến hạn thanh toán là tương đối lớn, khoảng 363.116 tỷ đồng” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Dẫn chứng, trong 9 tháng đầu năm 2015 tổng khối lượng phát hành TPCP là 127.473 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và bằng 60,6% so với cùng kỳ. Trong đó khối lượng phát hành TPCP kỳ hạn 5 năm là 64.061 tỷ đồng; kỳ hạn từ 10 năm trở lên là 63.412 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 4.230 tỷ đồng.“(HT)

CXN_061115_9085_Mỗi tháng chỉ tiêu bán là 20 ngàn tỉ Trái phiếu, mỗi năm 250 ngàn tỉ, nhu cầu 2015 là 440 ngàn tỉ. Không đủ nhu cầu thì in tiền hằng triệu tỉ, gây lạm phát, dân càng nghèo hơn: Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5-15 năm lại bị “ế” (budget, public debt, interest rate, hyper-inflation, bonds)

x

CXN_100315_10 479_Ảnh hưởng đến BĐS như thế nào ??? Khi trái phiếu ế thì Kho Bạc NN phải tăng lãi suất để hút tiền về kho bạc, điều này sẽ làm trước mắt là thị trường BĐS sẽ vỡ tung,đồng bào hãy ngưng mua BĐS. Cắt giảm chi tiêu 10% (10% của 1,1 triệu tỉ là 110 ngàn tỉ), vay 30 ngàn tỉ nhưng vẫn còn thiếu hụt vì trái phiếu chỉ bán dc 96 ngàn tỉ trong khi nhu cầu là 250 ngàn tỷ (salary delayed, budget, bonds dramatic shortfall, public debt, withholding 10%, thần thoại): Nỗi lo đầu ra trái phiếu chính phủ

CXN_061115_9090_ Ha ha !!! Bán trái phiếu chỉ được 69 ngàn tỉ nửa năm (140 ngàn tỉ cho năm 2015 so với chỉ tiêu 250 ngàn tỉ, không đủ trang trải ngân sách thâm thủng 440 ngàn tỉ) nên phải cắt số tiền trả lương cán bộ NN (chi tiêu thường xuyên) 10% (salary delayed, budget, bonds, public debt, withholding 10%): Hụt thu ngân sách, lại gấp rút tiết kiệm chi

xxxxxxx

Trích bài báo dưới đây ngày 21.10.15: “Theo tính toán, nếu không có giải pháp phát hành đa dạng hóa các kỳ hạn thì cả năm chỉ huy động được 160.000 tỷ đồng, như vậy giảm 90.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong khi đó, khối lượng thanh toán gốc và lãi TPCP năm 2015 là 160.684 tỷ đồng.

“Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2015 khối lượng vốn huy động mới từ phát hành TPCP không đủ để thanh toán và trả nợ gốc và lãi TPCP đến hạn” – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.”(HT bài 10565)

Vì lấy tiền quỹ BHXH cho NS vay nên quỹ BHXH không còn tiền thanh toán lương hưu 1 lần nên chúng định đổi luật nhưng bị biểu tình 90 ngàn người nên chúng phải hủy luật 60 nàyCXN_040415_8546_Hoan Hô Anh Chị Em CNV của PouYuen, Saigon, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh đã thắng lợi ngang lần đầu tiên biểu tình đột xuất, số đông, thực chất chứ không như hàng chục cuộc biểu tình của đám dân chủ dởm chống Tàu Cộng, với ngày giờ, có tổ chức để CA bắt gọn, đưa lên mạng xã Hội, dân muốn biểu tình đâm ra sợ, đó là sự hợp tác của đám dân chủ cuội và công an ĐCSVN chống Tàu chứ không được chống ĐCSVN (BHXH,TPP,LĐV,27 Hội Đoàn,protest)

Ngụy quyền cộng sản VN thực sự không còn mạnh như chúng ta từng nghỉ , hiện chúng đang rất yếu và sẽ bị đè bẹp nếu hàng triệu người dân VN biết đoàn kết tạo nên sức mạnh .

60.000 công nhân Pou Yuen đã làm nên chiến thắng lịch sử

60.000 công nhân Công ty Pou Yuen đã làm nên một chiến thắng bước đầu trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình khi gây ra sức ép, buộc Chính phủ phải nhất trí kiến nghị Quốc Hội sửa Điều 60 Luật BHXH (điều luật chỉ cho phép người lao động nhận tiền BHXH một lần khi về hưu.)

Đó là kết quả của sự kiên trì và trật tự, can trường và đồng ý chí, nó cùng với sự ủng hộ, sát cánh với cuộc đình công của báo giới lề trái, dư luận xã hội .
Tất cả đã gây sức ép về mặt kinh tế lẫn chính trị, buộc Chính phủ phải lên tiếng, “thống nhất sửa Điều 60 Luật BHXH” tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra hôm nay 1/4/2015.)

x

KẾT LUẬN

Tội của 3D đáng đi tù vì 3D chiếm dụng quỹ BHXH và hằng chục quỹ nhỏ khác để bù vào bội chi và thâm thủng ngân sách mỗi năm hơn 200 ngàn tỷ. Đường xá, cầu cống, cảng biển DNNN bán sạch hết rồi , đất vàng cũng bán hết nên Bộ Chính Trị lần này chỉ có 1 phiếu của Nguyễn Thiện Nhân đề cử 3D mà thôi.

CXN, 19.1.16, Melb (1 ngày trc ngày ĐH 12 khai mạc)

xxxxxxxxx

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/tien-dong-bhxh-cua-nguoi-dan-dang-duoc-do-vao-dau-20160118172049117.chn
Thứ 2, 18/01/2016, 20:14
Tiền đóng BHXH của người dân đang được đổ vào đâu?

Chia sẻ facebook 6

 

Tiền đóng BHXH của người dân đang được đổ vào đâu?

TIN MỚI

Tổng đầu tư của quỹ này đến cuối năm 2014 đạt khoảng 369 ngàn tỷ, tăng hơn 82 ngàn tỷ so với năm 2013.

Với một quỹ có nguồn thu khoảng 7 tỷ USD mỗi năm, lấy từ 26% tổng quỹ lương toàn xã hội, BHXH chắc chắn không phải là một quỹ nhỏ.

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta – những người trích một tỉ lệ không nhỏ tiền lương để đóng bảo hiểm, chắc chắn cũng sẽ có lúc thắc mắc số tiền mình gửi vào quỹ đang được đầu tư, quản lý như thế nào, chi tiêu ra sao, có đảm bảo an toàn hay không,…

Đặc biệt, liệu quỹ BHXH có trả được đủ tiền cho tôi sau mấy chục năm trời tôi đóng góp không, đặc biệt là khi các chuyên gia dự báo quỹ BHXH có thể vỡ trong vài năm nữa.

Trong vai trò là một quỹ, BHXH cũng có chức năng mang tiền đi đầu tư. Và số liệu dưới đây cho thấy các khoản đầu tư của quỹ này đang càng ngày càng lãi.

Có thể thấy, số dư đầu tư của BHXH qua các năm càng ngày càng lớn. Tính đến hết năm 2014, số dư đầu tư của quỹ BHXH đạt 369,5 nghìn tỉ đồng. Tăng trưởng gần 4,5 lần chỉ trong vòng 6 năm.

Vậy quỹ BHXH đầu tư vào đâu?

Quỹ BHXH đầu tư vào 3 lĩnh vực chính: Cho Ngân sách Nhà nước vay, Mua trái phiếu chính phủ và cho Ngân hàng thương mại vay. 3 khoản này chiếm tỉ trọng trên 90% tổng đầu tư của quỹ này vào cuối năm 2014.

Trong đó, đa phần tiền đầu tư là cho Ngân sách Nhà nước vay. Tỉ trọng ngày đang chiếm càng ngày càng lớn trong những năm gần đây.

Nếu trong năm 2008, đa phần tiền đầu tư của quỹ BHXH mang cho các ngân hàng thương mại vay, sau đó là mua trái phiếu Chính phủ và rất ít là cho ngân sách vay thì những năm gần đây, diễn biến đang đi ngược lại.

Theo đó, trong vòng 6 năm, từ việc quỹ BHXH chỉ cho Ngân sách vay khoảng 10% quỹ đầu tư (khoảng 8.000 tỉ đồng) vào năm 2008 thì tới năm 2014, con số này đã là 274.000 tỉ đồng, tương ứng với 74% số đầu tư của BHXH. Trái lại, phần cho NHTM vay ngày càng ít đi.

Ông Bùi Sỹ Lợi, phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về xã hội từng đánh giá, chủ trương cho vay đầu tư là theo luật định và có sự chỉ đạo của Hội đồng quản lý quỹ, tuy nhiên tỉ lệ cho ngân sách vay và mua trái phiếu Chính phủ chiếm hơn 70% là chưa thật hợp lý. Nguyên do vì lãi suất cho ngân sách nhà nước vay sẽ thấp hơn so với đầu tư cho ngân hàng thương mại và các hình thức đầu tư khác.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, những khoản đầu tư này đều đang sinh lời. Riêng năm 2014, ước số lãi thu được từ đầu tư của Quỹ BHXH lên đến 25.550 tỉ đồng. Trong đó, lãi từ ngân sách nhà nước trả là 17.200 tỉ đồng, lãi trái phiếu chính phủ là 3.988 tỉ đồng, lãi cho các ngân hàng vay là 3.061 tỉ đồng.

Theo luật BHXH, các hình thức đầu tư của quỹ BHXH được cho phép theo Luật BHXH là: mua trái phiếu Chính phủ; gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các NHTM và cho NSNN vay.

Tại dự thảo luận BHXH sửa đổi gần nhất, cơ quan này đề xuất được bổ sung nghiệp vụ ủy thác đầu tư vào các hình thức đầu tư của quỹ BHXH. Tuy nhiên đề xuất không được Quốc hội thông qua.

Nợ BHXH 7.000 tỷ: Phó Thủ tướng yêu cầu không nương tay bất cứ doanh nghiệp nào trốn nợ
Theo Trang Lam

Trí Thức Trẻ/CafeBiz

3 comments on “CXN_011916_11 012_Người dân bức xúc vì ngân sách vay 30 ngàn tỷ của NHNN, hãy nhìn 300 ngàn tỷ dc chỉ đạo bởi 3D vay của BHXH, tiền đâu trả lại 15 tỷ đô này cho 11 triệu người lao động. Tội của 3D là xử tử chứ không phải “không tự ứng cử”. Không ra khỏi Chính trị thì ai dám phanh phui chuyện này và hằng trăm chuyện khác nữa của 3D, đó là suy nghĩ của CXN khi muốn 3D rời chính trị VN (bolted, abuse labour insurance): Tiền đóng BHXH của người dân đang được đổ vào đâu?

 1. Bài viết muốn nói lên một điều là: sắp tới csvn sẽ chậm LƯƠNG HƯU, nợ LƯƠNG HƯU. Phen nầy Trọng lú sẽ đánh gấp, tịch thu gấp tài sản tham nhũng KHỔNG LỒ của phe 3D để giải quyết vấn đề (cứu hỏa mà không gấp thì cháy rụi hết)

  Like

 2. Trong 2 nhiệm kỳ của 3x, có một câu nó cứ diễn đi, diễn lại tỏ vẻ am hiểu về KTVM, đánh vào não trạng u mê, dốt nát, hám ăn của BCT, TW đảng, với 700 tờ báo ca tụng nhai nhãi, cho thấy kiến thức của chúng nó vô cùng sáo rỗng, ma mị: “Muốn có một đồng tăng trưởng ta phải cần có 10 đồng để đầu tư” tha hồ thổi phồng tăng trưởng, nên giờ đây csVN với trước mặt là hố sâu của vỡ nợ;
  Những ngày đầu tôi biết trang CXN nhưng tôi không tin lắm, vào máy tính thấy đầy rẫy bọn ngụy quyền CS cứ liên tục chửi và đánh phá website AC làm tôi hiếu kỳ, rồi thường xuyên vào đọc trang chauxuannguyen. Thật mến phục AC có kiến thức về kinh tế, CT, XH phục vụ lợi ích trước mắt cho 90 triệu dân VN, mở rộng hiểu biết chống lại tà quyền CS man rợ, dân chủ cuội, kế hoạch ve sầu thoát xác, phật giáo lai căn…;
  Trang chauxuannguyen.org là sức mạnh khoa học thông tin, thuận với quy luật hợp cùng thiên thời, địa lợi, nhân hòa làm sứ mệnh đưa nhân dân VN thoát khỏi địa ngục cs;
  Trước kỳ bầu bán đh12 với cách nhũng nhiễu thông tin của 600 tờ báo cs và các trang mạng xã hội núp bóng ngụy quyền cs tung tin hăm dọa lẫn nhau, thất thiệt loạn xí ngầu kiểu cá ngựa là chỉ dấu ngày tàn của cs đã điểm.
  Đồng bào hãy cùng nhau đồng tâm hợp lực lại, thì không có thế lực nào dám cản bước tiến của Dân tộc Việt Nam !!!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s