DANH NGÔN HAY VỀ TÌNH YÊU (10)


DANH NGÔN HAY VỀ TÌNH YÊU (10)
 
Inline image 1
Inline image 2
Bạn có cần lý do để yêu không?
Do you have to have a reason for loving?
Brigitte Bardot

Những người thật sự yêu nhau không viết ra niềm hạnh phúc của mình.

Lovers who love truly do not write down their happiness.
Anatole France
Một người tình không biết kín đáo chẳng phải là một người tình.
A lover without indiscretion is no lover at all.
Thomas Hardy
Tình yêu nơi hai trái tim hòa nhập tạo nên cùng một ý nguyện.
Love, that two hearts make one, makes eke one will.
Edmund Spenser
Tất cả những gì bạn cần là tình yêu.
All you need is love.
John Lennon
Nam châm trong tình yêu – Nghĩa là ở bên nhau.
Magnets in love – Meant to be together.
Khuyết danh
Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.
Everything is clearer when you’re in love.
John Lennon
Nếu anh muốn được yêu, hãy thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh.
If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues.
Edward Bulwer Lytton
Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Success in love consists not so much in finding the one person who can make you happy, as in escaping the many who could make you miserable.
Khuyết danh
Tình yêu là sự bận rộn của những kẻ nhàn rỗi, nhưng cũng là sự nhàn rỗi của những kẻ bận rộn.
Love is the business of the idle, but the idleness of the busy.
Edward Bulwer Lytton
Yêu là khi vui sướng vì hạnh phúc của ai đó, hay thấy sung sướng trước hạnh phúc của người khác. Tôi định nghĩa đó là tình yêu đích thực.
To love is to be delighted by the happiness of someone, or to experience pleasure upon the happiness of another. I define this as true love.
Gottfried Wilhelm Leibniz
Tôn giáo đã giúp đỡ cho tình yêu rất nhiều khi coi nó là tội lỗi.
Religion has done love a great service by making it a sin.
Anatole France
Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến chúng ta nghi ngờ mọi thứ.
Doubt of the reality of love ends by making us doubt everything.
Henri Frederic Amiel
Sự ghen tuông, con rồng giết hại tình yêu nhân danh gìn giữ tình yêu.
Jealousy, that dragon which slays love under the pretence of keeping it alive.
Havelock Ellis
Sự vắng mặt mài sắc tình yêu, sự hiện diện gia cố nó.
Absence sharpens love, presence strengthens it.
Thomas Fuller

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s