QLVNCH: VÀI NÉT VỀ BINH-CHỦNG Biệt – Động – Quân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa


VÀI NÉT VỀ BINH-CHỦNG Biệt – Động – Quân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

Inline image 4

Trận đánh tuyệt-vọng cuối cùng trước khi Saigon sụp đổ đã được chiến-đấu bởi những đơn vị tinh nhuệ duy nhất của Quân-lực Việt-Nam Cộng-hòa.  Binh chủng Biệt-Động-Quân, dễ nhận ra qua chiếc mũ beret nâu và phù-hiệu binh-chủng con báo đen với ngôi sao trắng (thường được sơn phía trước trên nón sắt), thường xuyên hiện diện nơi tiền tuyến trong suốt cuộc chiến đấu cho miền nam Viet-Nam.        Liên-đoàn Quan-Sát số Một (1) của quân-lực Việt-Nam Cộng-hòa được tổ chức vào năm 1956 (sau đó đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của tổng-thống Ngô-đình-Diệm) để thực hiện các cuộc hành quân đặc biệt tại miền nam Việt-Nam.  Các đơn vị Biệt-động-quân cảm-tử như Quyết-tử, Thám-sát, Trinh-sát và viễn-thám đã được tổ chức để xâm-nhập sâu vào lãnh thổ miền bắc khi những khóa-sinh Việt-Nam đầu tiên tốt-nghiệp trường huấn-luyện Biệt-động-quân Hoa-Kỳ.

Quân-lực Việt-Nam cộng-hòa thành lập các đơn-vị Biệt-động-quân vào đầu năm 1960, liên đoàn 7 Lực-lượng Đặc-biệt Hoa-Kỳ dưới quyền chỉ huy của đại tá Donald D. Blackburn được lệnh gửi một toán sang Việt-Nam để huấn luyện cho các đơn vị ưu-tú đó.  Toán 77 huấn luyện lưu-động thiết lập bãi tập cho BĐQ trong trường Hạ-sĩ-quan Nha-Trang. Khóa huấn luyện điều hành bởi thiếu-tá Lewis Miller, người đã được ban thưởng huy chương danh dự trong trận chiến tranh Triều-Tiên.  Nhiều huấn luyện viên sau này phục-vụ bên Lào với đại tá Bull Simons thuộc bộ chỉ huy Cố-vấn Quân-viện (MAAG) Lào – Sứ mạng Sao trắng.  Khi tổng-thống John F. Kennedy nới rộng vai trò của quân-lực Hoa-Kỳ tại nam Việt-Nam vào năm 1961.  Các cố vấn Lực-lượng Đặc biệt được phân phối làm việc với các đơn-vị Biệt-động-quân. Một toán thuộc liên-đoàn 1 LLĐB / HK tổ-chức Biệt-động-quân Việt-Nam thành các đại-đội để loại-trừ quân phiến-loạn và xử-dụng cho chiến tranh du-kích.

Biệt-động-quân được huấn luyện tại Trung-Lập (Quân-đoàn III), Thất-Sơn (Quân-đoàn IV), Dục- Mỹ, tỉnh Khánh-Hòa (Quân-đoàn II), về sau trở thành trung-tâm huấn-luyện BĐQ.  Sau này các đại-đội BĐQ được kết hợp lại (hai hoặc nhiều hơn) để chống lại các đơn vị cấp lớn hơn của quân cộng-sản.

Những tiểu-đoàn đặc-biệt Biệt-động-quân được thành lập để hành-quân trong vùng I, II, và III dưới quyền chỉ-huy của tướng Dương-văn-Minh (Minh cồ).  Tiểu-đoàn 10 tại Đà-Nẵng, tiểu-đoàn 20 tại Pleiku, và tiểu-đoàn 30 tại Saigon.  Các sĩ-quan và hạ-sĩ-quan Hoa-Kỳ được gửi đến các đơn vị BĐQ mỗi toán bốn người để làm cố-vấn.  Các cố vấn này ăn, ngủ, chiến-đấu với các binh-sĩ Việt-Nam trong những cuộc hành-quân cực kỳ gian khổ.

Thường xuyên tăng viện cho các sư-đoàn Bộ-binh, các đơn-vị Biệt-động-quân chịu nhiều tổn- thất trong nhiệm-vụ xung-kích như trong trận Đồng-Xoài năm 1965, tiểu-đoàn 52 BĐQ được trực thăng thả ngay vào vị trí của địch và đánh tan giặc cộng trong một trận đánh cận chiến.  Vào tháng tám năm 1966, trong cuộc hành quân Toledo, lần đầu tiên có sự tham dự của một đơn vị VNCH. Chiến đoàn đặc-nhiệm Biệt-động-quân, gồm hai tiểu đoàn 33 và 35 được tăng phái cho một đơn vị Hoa-Kỳ.(Lữ đoàn 173 Dù)

Đến năm 1967, Biệt-động-quân được tổ chức thành cấp liên-đoàn với bộ chỉ huy tại Saigon và làm đơn vị trừ bị cho bộ Tổng-tham-mưu cùng bốn quân-khu.  Năm 1968 có tất cả 20 tiểu- đoàn BĐQ, cũng từ trận Tết Mậu-thân năm 68 đến mùa hè đỏ lửa năm 72, các đơn vị BĐQ đã giao tranh ác-liệt với địch quân trong các chiến trưòng trên bốn quân khu và ngoại biên Lào, Cambodia.

Inline image 3

Trong mùa hè đỏ lửa, Cộng quân đã tấn công trong ba mặt trận vào ngày chủ nhật lễ Phục-sinh năm 1972.  Biệt-động-quân đã anh dũng chiến đấu bên cạnh các đơn vị bạn nhưThủy Quân Lục Chiến, Nhẩy dù, Bộ binh và Điạ-phương-quân đẩy lui các cuộc tấn công của quân Bắc việt tại Quảng Trị.  Trong suốt 22 ngày chiến đấu liên tục, quân lực VNCH đã bắn hạ 131 chiến xa, loại khỏi vòng chiến 7000 địch quân.

Tại An-Lộc, Biệt-động-quân góp phần trong việc đẩy lui bốn sư-đoàn cộng quân, một trong những trận đánh tàn khốc nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Biệt-động-quân tiếp tục đóng góp cho mầu cờ, sắc áo binh-chủng trong các trận đánh tuyệt- vọng cho những ngày cuối của miền nam Việt-Nam.  Kể từ ngày thành lập (Tháng bẩy năm 1960), với các chiến thắng lẫy-lừng, nhiều đơn-vị Biệt-động-quân Việt-Nam đã được ân-thưởng Anh-dũng bội tinh và huy chương danh dự của tổng-thống Hoa-Kỳ.

– Hai mươi ba (23) đơn-vị BĐQ đã được ân-thưởng Anh-dũng bội tinh với nhành dương liễu.  Tiểu đoàn 42 BĐQ được tuyên-dương bẩy lần, tiểu-đoàn 44 được sáu lần, liên-đoàn 1 và tiểu-đoàn 43 được bốn lần.

– Tiểu-đoàn 42 được ban cho huy-chương danh dự của Tổng-thống Hoa-Kỳ hai lần.  Các tiểu-đoàn 44, 37, 39, 52, 41 cũng được ân thưởng huy chương cao-quý nhất của Quân-lực Hoa-Kỳ.

Ngoài ra nhiều đơn-vị Biệt-động-Quân còn được ân thưởng Anh-dũng bội tinh đủ loại của quân-đội Hoa-Kỳ.

        Theo tài liệu:

– The AR VN RANGERS STORY by R.K.,Vietnam, December 1994
– The BLACK TIGERS by Mike Martin, Don Valentine, Harmony House, 1993.

       Dallas – Texas, ngày 07 tháng 04, 1996

Viết cho ngày Quân-Lực 1996

Vũ-đình-Hiếu

http://bietdongquan.com/tailieu/bietdongquan/bdqhis.htm

One comment on “QLVNCH: VÀI NÉT VỀ BINH-CHỦNG Biệt – Động – Quân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s